Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Maandelijks archief: december 2022

Oudejaarsavondfeest voor kansarmen en alleenstaanden

Wie oudejaarsavond niet alleen wil vieren, is op zaterdag 31 december vanaf 18.30 uur van harte welkom in het college Sint-Leo-Hemelsdaele aan de Potterierei 12. De organisatie is in handen van de Liergemeenschap, het CAW en het Bisdom Brugge. 

Op het programma staan een welkom met aperitief, maaltijd, dessert met koffie in een warme en hartelijke sfeer met het traditionele aftellen naar een nieuw jaar. Inschrijven kan online via oudejaarbrugge@gmail.com, maar kan ook persoonlijk in Hemelsdaele (Wapenmakersstraat 14) op maandag 19 december (van 10 tot 12 uur), dinsdag 20 december (van 14 tot 16 uur) en woensdag 21 december (ochtend als namiddag). De prijs bedraagt 8 euro (volwassenen), 4 euro (kinderen tot 12 jaar) en is gratis voor kinderen onder vier jaar. Een fijn eindejaar gewenst! (RD)

Brupop krijgt een plaats in ‘De Dikke Delvaux’

Auteur en muziekkenner Jan Delvaux schreef met ‘De Dikke Delvaux’ een nieuwe ‘bijbel’ over de Belgische pop- en rockmuziek. De 500 mooiste verhalen uit de Belgische muziekscene komen aan bod in dit bijna 500 bladzijden tellende naslagwerk. Naast enkele Brugse muzikanten en groepen kreeg ook het boek ‘Brupop! Een halve eeuw pop en rock in Brugge’ van EXit-redacteur Antoine De Clerck een prominente plaats (verhaal 162/500) in dit nieuw levenswerk van Delvaux.

Sinds 2009 heeft Jan Delvaux, dé wandelende Belpop-encyclopedie, op Radio 1 de rubriek ‘De Dikke Delvaux’ in de programma’s Allez Allez en Belpop waarin hij de fijnste verhalen en anekdotes uit de vaderlandse muziekgeschiedenis in een tiental minuten voor het voetlicht brengt. Hij weet als geen ander hoe je dergelijke verhalen moet kruiden zodat het smakelijk aan de luisteraar/lezer geserveerd kan worden. ‘De rubriek heeft meer gedaan dan wat ervan verhoopt zou kunnen worden. Ze heeft oude helden gereanimeerd, groepen weer samen gebracht, nieuwe platen opgeleverd, boze en lovende reacties opgewekt en autobestuurders langs de kant van de weg doen staan omdat ze het einde van het verhaal wilden horen’, zegt Jan Delvaux die nu 500 bijdragen uit dit archief feestelijk heeft gebundeld in een klepper van een boek. Geen letterlijke transcriptie van de rubrieken, maar gereduceerd tot een compacte constructie: opzet-verhaal-clou.

De melomanie van Brugge

In het boek ‘De Dikke Delvaux’ bulkt het van fijne anekdotes en geestige trouvailles. Over de muziek van Arno, dEUS, Rocco Granata, Clouseau, Soulwax, Stromae tot Will Tura. Maar ook een deel van Brugge en haar artiesten en muzikanten zijn goed vertegenwoordigd in deze ‘Belpop-bijbel’: onder meer Raymond van het Groenewoud (uiteraard!), Bert De Coninck (Crapule De Luxe), Noël Steen (Pluto, Rock Torhout), de portables, Joe Harris, Rhyme Cut Core, Karel Goetghebeur (Adolphe Sax), Yvan Guilini, Luc Vanlaere (harpist), Elisa Waut, Ricky Morvan en Ricky Gordon. Het boek ‘Brupop! Een halve eeuw pop en rock in Brugge’ van EXit-medewerker Antoine De Clerck krijgt zelfs een bladzijde met lovende woorden toebedeeld van de auteur.

‘De Dikke Delvaux’ – een naam louter gekozen op basis van de alliteratie, volgens de auteur – is een ideaal salontafelboek, maar dan wel een waar je elke dag met plezier een bladzijde uit kunt lezen. Zoet voor anderhalf jaar lees- én luistervertier dankzij de bijbehorende Spotify-code. (RD)

______

www.radio1.be

Biekorfbibliotheek scoort uitstekende cijfers

‘Het is altijd leuk om hier te komen’

In dit voorjaar werkte de Openbare Bibliotheek mee aan een grootschalige online publieksbevraging waarbij 151 bibliotheken aan de tand werden gevoeld over hun bib. Een vergelijking van de resultaten moet de Biekorf niet doen blozen. Blijkt: de Vlaamse bibliotheekgebruiker is een tevreden mens, maar de Brugse gebruiker nog iets meer. En als het gaat over het netwerk en de bijbehorende digitale werking scoort Brugge bovengemiddeld.

Anderzijds duiken er steeds meer alarmerende berichten op over onze bibliotheken en leescultuur. Onderzoek leert dat er een continue afname is van het aantal Vlamingen dat leest. Diegenen die wel lezen, spenderen wel evenveel tijd als vroeger. De onderzoekers zien de scherpste daling bij de jongste leeftijdsgroepen. Lezen als vrijetijdsbesteding daalt met een vijfde. Voor veel mensen verliest de bibliotheek haar rol als klassieke bron van informatie. Deze cijfers worden her en der aangegrepen om niet langer te investeren in bibliotheken, maar Brugge houdt die boot af. De stad telt 13 bibliotheken en in de meeste ervan werd de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd. Met de ‘Xaverianen’kreeg Sint-Michiels zelfs een splinternieuwe bib. Andere bibs, zoals De Garve, De Zorge, Daverlo en Sint-Andries kregen een grondige renovatie en scoorden meteen stijgende bezoekcijfers.

Nieuwe invulling

Het gebruikersonderzoek leert ook dat er nog werkpunten zijn, hoewel vaak met tegengestelde vragen. De ene vraagt naar een ‘stille ruimte’, anderen naar ‘een leescafé’. Nieuwe functies betekenen ook nieuwe ruimtes, maar die zijn beperkt. Daarom wordt nu gezocht om bestaande ruimtes een nieuwe invulling te geven. De sluiting van bibliotheek Lode Zielens (Westmeers) past in dat plaatje, zie kader hieronder. De digitale werking scoort dan weer bovengemiddeld goed, met grote belangstelling voor de bijbehorende activiteiten. Daarom is er sinds 2021 een digicoach aangesteld. (LF)

Lode Zielens op de schop

De bibliotheek Lode Zielens in de Westmeers werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht in de schoot van de socialistische zuil in Brugge. Ze was vooral bestemd voor de arbeidersklasse en bevatte derhalve heel wat boeken van het lichtere en ontspannende genre. Men kon er ook terecht voor zogenaamd gewaagde boeken die men in de andere, katholieke bibliotheken in de stad, niet aantrof.

De bibliotheek was gevestigd in een lokaal van het huis Steenstraat 96, waar verschillende socialistische activiteiten verenigd waren. Toen het gebouw werd gesloopt, diende een andere huisvesting zich aan in een stadseigendom in de Westmeers. Deze bibliotheek had het, net als de andere privébibliotheken, moeilijk om stand te houden en werd in 1986 overgenomen door de openbare bibliotheek, waarvan ze een filiaal werd. De bibliotheek kon haar bezoekcijfers nog een tijdje handhaven door de aanwezigheid in de buurt van hogeschool Vives, maar de verhuis van de school betekende ook het definitieve einde.

Lode Zielens was een sociaal bewogen auteur uit Antwerpen. In 1933 verwierf hij de Staatsprijs voor verhalend proza met ‘Moeder, waarom leven wij’. (LF)

De praalgraven-Adornes zijn terug thuis

In de Jeruzalemkapel pronken ze weer als in hun glorierijke dagen: de twee 15de eeuwse praalgraven met de resten van Anselm Adornes (1424-1483) en echtgenote Margaretha van der Banck (1424-1483), twee prominenten uit een Genuese koopmansfamilie. Gedurende vijftien maanden werden de graven intensief gerestaureerd door de Duitse restaurateurs Raymakers-Rossen. Voor de Brugse archeologische dienst was de tijdelijke verhuis een unieke kans om een kijkje te nemen in de twee grafkelders.

Het wordt vaker aangehaald: de kapel en het Adornesdomein zijn het privébezit van de adellijke familie de Limburg Stirum, in nauwe samenwerking met het Brugse stadsbestuur. Intussen is dit al de 17de generatie die zorg draagt voor de Jeruzalemstichting. De gerestaureerde praalgraven staan nu, gerestaureerd en wel, waar ze al 540 jaar onafgebroken staan, centraal in de kapel.

Waarom een dergelijke restauratie nodig was? Na een grondige studie was gebleken dat een ontmanteling van de tombe noodzakelijk was. Daarop volgde een ‘derestauratie’ van de vroegere ingrepen, een ontzouting van het geheel en de aanpak van het interne vochtprobleem. De wapenschilden werden opnieuw geschilderd en verguld en het geheel werd esthetisch verbeterd. In één grafkelder werd de harturne van Anselm Adornes (die in Schotland begraven is) gevonden, wat we al wisten uit vroegere onderzoeken. Voorts werden 500 beenderen gevonden die toebehoorden aan zowel negen volwassenen als aan één kind. Het praalgraf is nu te kijk voor het grote publiek. (LF)

_____

Praktisch: Adornesdomein, Peperstraat 31. Tel 050-338833 of info@adornes.org.

De Sasmeester waakt over Handmade in Brugge

Voor Bruggeling én toerist is het stukje Buiten Begijnenvest, waar zich sinds eeuwigheid het Sashuis bevindt, een zeer vertrouwd beeld. Sinds kort krijgt Handmade in Brugge hier een nieuwe uitvalsbasis voor alles wat creatief en lokaal en Brugs is. Brugse ambachtelijke makers worden hier in de kijker gezet. Voorts is er ruimte voor workshops, lezingen, expo’s en een shop met ambachtelijke producten.

Deze pittoreske plek is natuurlijk ook bekend als het Sashuis uit het bestsellerboek uit 1918 van de Brugse auteur Maurits Sabbe. In latere tijden speelde het een belangrijke rol in de televisieserie ‘De filosoof van ’t Sashuis’. Het boekje is nog steeds antiquarisch gegeerd.

Bezoekers kunnen hier ook een gratis Handmade in Bruggestadsgids oppikken. Het Sashuis vormt tevens het vertrekpunt van een uitgestippelde wandelroutedie je via een app laat proeven van het vroegere, historische vakmanschap, maar ook met de vele makers die nu actief zijn in de binnenstad. Dankzij Handmade in Brugge kan men hier sinds meer dan tien jaar kennismaken met het rijke Brugse ambachtelijke verleden, maar ook met het creatief ambachtelijk ondernemerschap van vandaag. Zo reikt Handmade in Brugge jaarlijks het kwaliteitslabel Maker Handmade in Brugge uit. Handmade stimuleert innovatie door de makers zelf aan te zetten tot co-creatie.Wat tot vandaag nog ontbrak, was een eigen stek waar stadsbewoners en bezoekers in levende lijve kennis konden maken met deze ambachtslui en hun werk. Vanaf nu is het Sashuis vier dagen per week open en vrij te bezoeken. (LF)

______

Handmade in Brugge – Sashuis, Wijngaardplein 14, open van woensdag tot zaterdag: 10.30 tot 17.30 u

December Dance in geuren en kleuren

Sigrid Janssens: ‘Dans in Brugge wordt één verhaal’

Na enkele moeilijke jaren staat het jaarlijkse dansfestival December Dance terug op het veilige spoor. De programmering die voorligt is nog grotendeels, zo niet volledig, het werk van de vorige intendant dans Georg Weinand, de minzame Duitstalige Belg die terugkeert naar zijn heimat. Hetgeen hij met de ‘editie 2022’ heeft achtergelaten behoort tot het beste pakket in jaren. ‘De variatie in de nieuwe programmering is groot, met heel wat verrassingen en nieuwigheden op het vlak van dans’, zegt artistiek coördinator dans Sigrid Janssens.

December Dance is hiermee aan zijn vijftiende editie toe. De brochure goochelt met hoogtepunten uit de internationale hedendaagse dans, net zo goed als met verrassingen van iconische choreografen, fris talent en grootschalige producties met livemuziek. Het is wellicht vooral uitkijken naar de premières en gastoptredens van toppers als Jan Martens, Aina Alegre, Trajal Harrell en Christian Rizzo.

Voor Sigrid Janssens is December Dance haar debuut als artistiek coördinator van dans in Brugge. De voorbije acht jaar heeft ze vooral voor T.g. Stan(Belgisch toneelgezelschap) gewerkt, maar nu kijkt ze uit naar dans en performance, haar grote passie.

Na haar studies aan de Universiteit van Antwerpen heeft Janssens onderzoek gedaan naar en een analyse gemaakt van de dansactoren in Antwerpen. Zo leerde ze en passant heel wat mensen uit het vak kennen en bouwde ze een ruim, ook internationaal, netwerk op. In het kielzog van dat onderzoek heeft dat in 2003 geleid tot de organisatie van een internationaal dansfestival in Antwerpen.

Haar taak vanuit het Concertgebouw bestaat zowel uit coördinatie als programmatie van dans in Brugge. Bedoeld: het volledige plaatje met Cultuurcentrum en KAAP als partners. Men verwacht van haar een verbindende rol. ‘Het mooie aan deze job is het gegeven dat er hier al een uniek stedelijk samenwerkingsplatform bestaat dat uitstekend werkt’, aldus Sigrid Janssens. (LF)

_____

http://www.dansinbrugge.be

December Dance-tips 

Met twaalf voorstellingen op de affiche is kiezen een moeilijke taak, maar als er dan toch een top-drie moet volgen, kiest Sigrid voor:

* Into The Open van het gezelschap Voetvolk. Voetvolk is een Belgisch dansgezelschap, in 2007 opgericht door danseres/choreografe Lisbeth Gruwez en muzikant/componist Maarten Van Cauwenberghe. Het geheel balanceert op de grens van dans en rock.

* Jan Martens behoeft weinig toelichting: ‘Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones’. Met een groep van 17 dansers tussen 17 en 70 jaar heeft Jan Martens een weelde aan mogelijkheden ter beschikking.


* De niet te missen openingsavond ‘Carcass’, een creatie van de Portugese Marco da Silvia Ferreira. Beloofd: een visueel vuurwerk als opener. In een wit fluorescerend decor ontpoppen de (12) dansers zich tot een onconventioneel corps de ballet. (LF)

Van Bach tot Britten

Het Bladelin-ensemble onder leiding van Patrick Beuckels brengt op zondag 4 december een concert in de kapel van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw (Koning Albert I-laan 8, Sint-Michiels).

‘Nun komm, der Heiden Heiland’: woorden van verlangen, op muziek van Praetorius (17e eeuw) en Bach (18e eeuw). Via Gjeilo (20e eeuw) zijn ‘Luminous Night of the Soul’ zal het Brugs gemengd koor dat al sinds 1998 actief is, het publiek in een intieme sfeer brengen met ‘Little lamb, God bless thee’ en ‘Mother of God, here I stand’ van Tavener (20e eeuw) daarbovenop. ‘A Ceremony of Carols’ van Britten (20e eeuw) moet al voor een vroege kerstsfeer zorgen.

‘Versterkt door klavier, harp en strijkkwartet brengen we een vredesboodschap, een boodschap van verzet tegen ongelijkheid, een boodschap van hoop voor moeder aarde en het leven’, aldus de leden van het Bladelin-ensemble. (RD)

_____

http://www.bladelin-ensemble.be

Showcase van Brugse muziekinstrumentenbouwers in The Jamm

Vijf Brugse muziekinstrumentenbouwers bundelen de krachten en organiseren op zondag 4 december (van 11 tot 17 uur) een showcase of een open atelier in The Jamm (Pathoekenweg 34C in Brugge). ‘Initiatieven zoals Handmade in Brugge belichten onze ambacht al goed, maar het kan geen kwaad om zelf ook nog wat meer ruchtbaarheid aan onze ambacht én passie te geven’, zeggen ze.

Het gaat om deze vijf Bruggelingen: gitaarbouwers Benedict Minne, Dirk De Roo en Ralph Bonte, drumbouwer Dirk Defauw en saxofoonbouwer Karel Goetghebeur.

‘Er zijn best wel wat mensen die hobbymatig bezig zijn met het maken van muziekinstrumenten. Dat hebben we bijvoorbeeld te danken aan een uitmuntende gitaarbouwschool in Puurs. Maar slechts een kleine minderheid maakt er zijn job van’, zegt Ralph Bonte. ‘Sommigen van ons doen het in bijberoep, anderen zijn er fulltime mee bezig, maar alle vijf doen we het met volle goesting.’

Waar vroeger soms kwantiteit boven kwaliteit ging, zien ze een toename voor de appreciatie van vakmanschap. Mensen vinden het ook steeds belangrijker om te weten waar hun instrument vandaan komt en hebben de enorme meerwaarde ontdekt van service. ‘In de plaats dat een instrument eerst naar een centraal depot moet voor herstel of nazicht, staan wij dichter bij de muzikant. We kunnen gerichter advies geven en bijsturen waar nodig. We bouwen daarmee ook een band van vertrouwen op’, zegt Dirk Defauw.

Open atelier

‘We kwamen als professionele muziekinstrumentenbouwers af en toe al eens samen om bij te praten. Toen de suggestie viel om een open atelier te houden, sloegen we handen in elkaar, zegt Karel Goetghebeur.

‘Het doel van deze ‘openatelierdag’ op zondag 4 december is om ons werk bekender te maken bij een breder publiek. Hoewel de meesten van ons ook al klanten tot ver buiten de landsgrenzen hebben, stellen we af en toe nog vast dat mensen niet op de hoogte zijn van ons bestaan. ‘Hadden we dat nu maar eerder geweten’, zeggen ze dan vaak (lacht). Initiatieven zoals Handmade in Brugge hebben die kloof al een stuk kunnen dichten, maar het kan geen kwaad om zelf ook wat meer ruchtbaarheid te geven.’ (ADC)

____

The Jamm is gelegen in de Pathoekeweg 34c tussen de Mercedesgarage en Bond Moyson.

%d bloggers liken dit: