Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Biekorfbibliotheek scoort uitstekende cijfers

‘Het is altijd leuk om hier te komen’

In dit voorjaar werkte de Openbare Bibliotheek mee aan een grootschalige online publieksbevraging waarbij 151 bibliotheken aan de tand werden gevoeld over hun bib. Een vergelijking van de resultaten moet de Biekorf niet doen blozen. Blijkt: de Vlaamse bibliotheekgebruiker is een tevreden mens, maar de Brugse gebruiker nog iets meer. En als het gaat over het netwerk en de bijbehorende digitale werking scoort Brugge bovengemiddeld.

Anderzijds duiken er steeds meer alarmerende berichten op over onze bibliotheken en leescultuur. Onderzoek leert dat er een continue afname is van het aantal Vlamingen dat leest. Diegenen die wel lezen, spenderen wel evenveel tijd als vroeger. De onderzoekers zien de scherpste daling bij de jongste leeftijdsgroepen. Lezen als vrijetijdsbesteding daalt met een vijfde. Voor veel mensen verliest de bibliotheek haar rol als klassieke bron van informatie. Deze cijfers worden her en der aangegrepen om niet langer te investeren in bibliotheken, maar Brugge houdt die boot af. De stad telt 13 bibliotheken en in de meeste ervan werd de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd. Met de ‘Xaverianen’kreeg Sint-Michiels zelfs een splinternieuwe bib. Andere bibs, zoals De Garve, De Zorge, Daverlo en Sint-Andries kregen een grondige renovatie en scoorden meteen stijgende bezoekcijfers.

Nieuwe invulling

Het gebruikersonderzoek leert ook dat er nog werkpunten zijn, hoewel vaak met tegengestelde vragen. De ene vraagt naar een ‘stille ruimte’, anderen naar ‘een leescafé’. Nieuwe functies betekenen ook nieuwe ruimtes, maar die zijn beperkt. Daarom wordt nu gezocht om bestaande ruimtes een nieuwe invulling te geven. De sluiting van bibliotheek Lode Zielens (Westmeers) past in dat plaatje, zie kader hieronder. De digitale werking scoort dan weer bovengemiddeld goed, met grote belangstelling voor de bijbehorende activiteiten. Daarom is er sinds 2021 een digicoach aangesteld. (LF)

Lode Zielens op de schop

De bibliotheek Lode Zielens in de Westmeers werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht in de schoot van de socialistische zuil in Brugge. Ze was vooral bestemd voor de arbeidersklasse en bevatte derhalve heel wat boeken van het lichtere en ontspannende genre. Men kon er ook terecht voor zogenaamd gewaagde boeken die men in de andere, katholieke bibliotheken in de stad, niet aantrof.

De bibliotheek was gevestigd in een lokaal van het huis Steenstraat 96, waar verschillende socialistische activiteiten verenigd waren. Toen het gebouw werd gesloopt, diende een andere huisvesting zich aan in een stadseigendom in de Westmeers. Deze bibliotheek had het, net als de andere privébibliotheken, moeilijk om stand te houden en werd in 1986 overgenomen door de openbare bibliotheek, waarvan ze een filiaal werd. De bibliotheek kon haar bezoekcijfers nog een tijdje handhaven door de aanwezigheid in de buurt van hogeschool Vives, maar de verhuis van de school betekende ook het definitieve einde.

Lode Zielens was een sociaal bewogen auteur uit Antwerpen. In 1933 verwierf hij de Staatsprijs voor verhalend proza met ‘Moeder, waarom leven wij’. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: