Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

De praalgraven-Adornes zijn terug thuis

In de Jeruzalemkapel pronken ze weer als in hun glorierijke dagen: de twee 15de eeuwse praalgraven met de resten van Anselm Adornes (1424-1483) en echtgenote Margaretha van der Banck (1424-1483), twee prominenten uit een Genuese koopmansfamilie. Gedurende vijftien maanden werden de graven intensief gerestaureerd door de Duitse restaurateurs Raymakers-Rossen. Voor de Brugse archeologische dienst was de tijdelijke verhuis een unieke kans om een kijkje te nemen in de twee grafkelders.

Het wordt vaker aangehaald: de kapel en het Adornesdomein zijn het privébezit van de adellijke familie de Limburg Stirum, in nauwe samenwerking met het Brugse stadsbestuur. Intussen is dit al de 17de generatie die zorg draagt voor de Jeruzalemstichting. De gerestaureerde praalgraven staan nu, gerestaureerd en wel, waar ze al 540 jaar onafgebroken staan, centraal in de kapel.

Waarom een dergelijke restauratie nodig was? Na een grondige studie was gebleken dat een ontmanteling van de tombe noodzakelijk was. Daarop volgde een ‘derestauratie’ van de vroegere ingrepen, een ontzouting van het geheel en de aanpak van het interne vochtprobleem. De wapenschilden werden opnieuw geschilderd en verguld en het geheel werd esthetisch verbeterd. In één grafkelder werd de harturne van Anselm Adornes (die in Schotland begraven is) gevonden, wat we al wisten uit vroegere onderzoeken. Voorts werden 500 beenderen gevonden die toebehoorden aan zowel negen volwassenen als aan één kind. Het praalgraf is nu te kijk voor het grote publiek. (LF)

_____

Praktisch: Adornesdomein, Peperstraat 31. Tel 050-338833 of info@adornes.org.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: