Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Maandelijks archief: maart 2018

Anima Eterna Brugge brengt Richard Strauss

Foto EDM

 Op 23 maart speelt Anima Eterna Brugge in het Concertgebouw diverse werken van Richard Strauss. De componist werd geboren in München in het midden van de negentiende eeuw en stierf in 1949. ‘Enerzijds was hij erg conservatief in zijn muziektaal,’ vertelt Anima-dirigent Jos van Immerseel, ‘anderzijds schreef hij revolutionaire werken. Dat maakt zijn muziek net zo verrassend.’

Jos van Immerseel: ‘Ik heb geprobeerd om in de samenstelling van het programma de hoogtepunten uit Strauss’ oeuvre te halen. We spelen één van zijn meest beroemdste en tegelijkertijd ook één van zijn beste werken: Till Eulenspiegels lustige Streiche. In Brugge kennen we Uilenspiegel vrij goed, want veel verhalen spelen zich af in Damme. Niemand weet of hij echt heeft bestaan, maar dat hoeft ook niet. Uilenspiegel is een pestkop en een anarchist. Het is een ontzettend moeilijk uit te voeren werk. Het is dus niet toevallig dat Anima zich pas na dertig jaar hieraan waagt.’

EXit: Waar kunnen we ons nog aan verwachten?

van Immerseel: ‘We spelen ook een werk waarin Strauss zich baseerde op Le Bourgeois Gentilhomme van Molière (17de eeuw). Strauss heeft daar nieuwe muziek voor geschreven. Die was initieel bedoeld als theatermuziek, maar had geen succes. Daarop heeft Strauss een opeenvolging van gedeelten uit dat werk samengesteld als muziek voor een 35-tal solisten. Daarnaast spelen we nog een aantal liederen, waaronder de aangrijpende Vier Letze Lieder die de Zuid-Koreaanse Yeree Suh zal zingen. Ze is nog niet erg bekend, maar voor mij is ze de beste sopraan ter wereld. Ze zingt vlekkeloos in veel talen en we hebben al regelmatig met haar samengewerkt. Ze zong met ons al Carmina Burana van Carl Orff en de negende symfonie van Beethoven.’

 EXit: Kijkt Yeree Suh er zelf ook naar uit?

van Immerseel: ‘Dat zal wel zijn, want ze bereidt zich ontzettend goed voor. Dat uit zich in tientallen vragen die ik binnenkrijg per mail (lacht). Ze is geweldig betrokken bij het hele gebeuren. De goede Aziatische artiesten hebben vaak een beentje voor omdat ze enorm observeren.’

EXit: Hoe verloopt de voorbereiding?

van Immerseel: ‘De orkestleden studeren thuis en krijgen van tevoren hun materiaal en kunnen beslissen of ze meespelen of niet, dat maakt dat ze erg gemotiveerd zijn. Voor dit groot nieuw project doen een aantal musici onderzoek en geven een voordracht aan hun medemuzikanten tijdens het project. Daarnaast deelden enkele musici al heel wat informatie met elkaar. We aanvaarden van hen ook adviezen over verschillende speelmanieren. In groep werken we dan aan de kwaliteit van de uitvoering.’

EXit: Komen jullie ook veel samen om te spelen?

van Immerseel: ‘Nee, want de orkestleden wonen over heel Europa. Het is dus niet gemakkelijk om samen te komen. Anima Eterna Brugge is een Vlaams initiatief, maar geen orkest met uitsluitend Vlaamse muzikanten. Zo’n tien tot vijftien procent van de leden is Vlaams. Er zijn ook Hongaren, Polen, Duitsers, Fransen, Spanjaarden, Scandinaviërs, Nederlanders én Amerikanen en Australiërs die in Europa wonen. We willen de beste muzikanten en die wonen nu eenmaal niet in mijn straat.’

EXit: Jullie spelen op historische instrumenten.

van Immerseel: ‘De orkestleden bepalen de keuze van hun instrument aan de hand van de partituur in kwestie en investeren in de aanschaf omdat het hun passie is. De meeste musici hebben meerdere instrumenten naargelang het repertoire. Met Anima beogen we niet zo zeer een reconstructie van de oorspronkelijke uitvoering. Onze missie is met onder andere behulp van het instrumentarium en oorspronkelijke uitvoeringstechnieken zo dicht mogelijk te komen bij wat de grote componisten in hun hoofd hoorden. De grote componisten verdienen dat en het publiek ook.’ (FRIESE LANDUYT)

Anima Eterna Brugge, Strauss. Till Eulenspiegel op vrijdag 23 maart in Concertgebouw

                                   ………………………………………….

 Strauss

 Richard Strauss (1864-1949) heeft in de muziekgeschiedenis een naam die menig belletje doet rinkelen. Strauss was immers de naam van de stoutmoedige componist die omstreeks de (20ste eeuws) eeuwwiseling de muzikale vormen vernieuwde en daarbij uitging van moderne concepten die briljant werden uitgewerkt. Hij was zelf niet immuun voor vulgariteit en daarmee een barometer voor het toenmalige klimaat in Duitsland, zijn vaderland. Tussen 1889 en 1899 produceerde Strauss zes grote werken, waaronder Till Eulenspiegel. Strauss opereerde natuurlijk in de schaduw van de toen heersende grootmeester Richard Wagner en hield er de bijnaam Richard II aan over.

Till Eulenspiegel werd door het Duitse publiek razend enthousiast ontvangen. Critici schreven: ‘Nooit heeft men zoiets knaps, zo iets grappigs, zo iets schitterends gehoord als Till Eulenspiegel.’

Het opgewekte hoornmotief van deze middeleeuwse volksheld leidt deze doorheen het geheel van zijn schelmenstreken. Het Tijl-motief werd spoedig heel geliefd bij het publiek. De muziek bracht de mensen in vervoering,ook al ontroerde ze niet echt. Niet alle critici waren enven enthousiast, één ervan noemde het werkstuk ‘een decadent product’. (LF)

 

Grootste deel Onze-Lieve-Vrouwkerk terug toegankelijk

 

‘Michelangelo’ wordt sluitstuk restauratie’

 

De Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugges mooiste monument zeggen de kenners, is bijna helemaal terug open voor het grote publiek. Na de grondige restauratie van de middenbeuk, en enkele zijbeuken en kapellen, oogt het resultaat als een helder witte kerk. Bezoekers genieten nu van een buitengewoon zicht op de praalgraven van de Bourgondische hertogen en op het passiedrieluik van Barend van Orly. Tegen midden 2019 moet ook de resterende zijbeuk, met de wereldvermaarde Michelangelo, voltooid zijn. Rest dan nog alleen het historische, 18de-eeuwse orgel dat wacht op restauratie.

De kerk was hard aan (interieur)restauratie toe. De laatste grondige aanpak dateerde al van 1900-1906 en was het werk van de stadsarchitecten De la Censerie en Dewulf. In 2000 startten dan de grote werkzaamheden: de torenspits, de kerkgevels, het dak en het koor werden gerestaureerd. Kostprijs 2 miljoen euro. Vanaf 2015 werd het interieur grondig aangepakt. Middenbeuk en noordbeuk (kant Guido Gezelleplein) ondergingen een reinigingsbeurt die de kerk nu een glashelder uitzicht geeft. Zo verschijnen muren en gewelven, Jezus en zijn apostelen (middenbeuk), de heiligenbeelden, het altaar, enkele kapellen, de preekstoel en de vloeren als nooit tevoren. Het kostenplaatje is sinds 2000 daarmee aangedikt tot 12,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 80 % en de Stad 20 % voor zijn rekening neemt.

Muurschilderingen

Tijdens de restauratiewerkzaamheden werden enkele belangrijke kunsthistorische ontdekkingen gedaan. Zo werden een aantal 15de, 16de en 19de-eeuwse muurschilderingen ontdekt en die worden vandaag in volle eer hersteld. De kosten van deze restauratie zijn voor rekening van de kerkfabriek.

De laatste fase wordt nu afgewerkt. Eerst komt het gedeelte tot aan ‘de Michelangelo’ aan bod en daarna het altaargedeelte. Daardoor zal het beeld, de hoofdreden van mening toeristenbezoek, vanaf januari 2019 een tijdje niet te bekijken zijn, maar die periode wordt zo kort mogelijk gehouden. De toegang tot de kerk verloopt in een latere fase. Die verplaatst zich naar het Paradijsportaal, kant Gruuthusepaleis. En daardoor ontstaat een museumsite die aanvangt met het Groeningemuseum en eindigt met Oud Sint-Jan.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk gaat nu terug eucharistievieringen organiseren op zaterdag en zondag, het middaggebed vindt plaats elke werkdag om 12 uur. (LF)

 

 

 

 

Toneeltip

23 en 24 maart om 20 uur en 25 maart om 17 uur

Andermans, Theater Melanie

Cultuurzaal Daverlo

 Theater Reynaert vierde vorig jaar de tiende verjaardag en gaat ook dit seizoen op het bekende stramien verder. Theater Melanie brengt geen vrijblijvend theater. Alles draait om maatschappelijk relevante thema’s. Het publiek doen nadenken, dat is het doel. De dood van een dokter brengt vier mensen samen: zijn vrouw Marie, zijn dochter Anne, haar collega Gert en een voormalige buurvrouw van Anne, Flosje. Het verleden eist zijn tol. Buiten is de wereld in de ban van vluchtelingen. Het verhaal komt op gang als er tijdens een actie van de ordediensten een vluchteling in het been wordt geschoten en weet te ontkomen. Anne, die net als haar vader arts is, treft de zwaargewonde man aan. Kiest zij voor zwijgplicht of burgerplicht? Is Anne een hedendaagse Antigone?

 Info www.theatermelanie.be, t 0474 22 80 54 of marc.reynaert@theatermelanie.net

‘We willen tonen wie we zijn en waar we voor staan’

Het Cultuurcentrum en VIVES Hogeschool Brugge gaven de studenten Cultuurmanagement carte blanche om een eigen evenement op te richten: Stördt. Dit jongerenproject zal op 30 april doorgaan in de Magdalenazaal. “Gestoord zal het zeker worden, althans dat geloven we toch als we de studenten horen,” aldus schepen van Cultuur Mieke Hoste.

Stördt wordt voorgesteld als een pittige culturele avond waar verschillende disciplines aan bod zullen komen: muziek, dans en beeldende kunst. De jongeren waren vrij in de invulling. “Het is de eerste keer dat we zoiets doen,” vertelt tweedejaarsstudent cultuurmanagement Tijs Delacroix. “De hele opleiding heeft die kans met beide handen gegrepen, want het is een mooi leerproject als cultuurmanager in spe. Bovendien is de affiche mooi gevuld en dat niet alleen voor de Bruggelingen.”

‘Het belooft een leerrijke ervaring te worden waarbij we ons eigen ding kunnen doen en zowel Brugge, als de opleiding, als onszelf op de kaart kunnen zetten’ – Tijs Delacroix

Op de affiche staat onder andere de Gente noise-rockgroep Shht. Zij won de Verse Vis, een wedstrijd van muziekclub De Zwerver voor jonge artiesten uit West- en Oost-Vlaanderen. De hoofdprijs was een optreden op het hoofdpodium van het muziekfestival Leffingeleuren 2017. Stördt mag ook lokaal talent verwachten. De Brugse groep Ventilateur zorgt voor een instrumentale mix met elementen uit de rock, jazz en Fusion. Verder brengt The Polecats een paaldansact.

Naast muziek en dans, is er ook aandacht voor beeldende kunst. Onder meer van de Russische Danill Lavroviski die sinds zijn vijfde in België woont. Op zijn vijftiende begon hij skatescenes te fotograferen. Nu zoekt hij zowel de urban vibe op als de schoonheid van de rust in de natuur.

‘Het project is uniek aangezien het in het Cultuurcentrum plaatsvindt, maar de acts niet ‘Cultuurcentrum-achtig’ zijn,’ vertelt Delacroix. ‘Dat reflecteert ook het karakter van onze richting: we durven. We zijn noch een muziekrichting noch een zuivere kunstrichting. We zijn eerder een mix van alles. Cultuurmanagement is een brede opleiding en we willen tonen wie we zijn en waar we voor staan.’

De jongeren organiseren Stördt in het kader van het vak Project Event. Een goede beoordeling krijgen is volgens Tijs niet hun belangrijkste doel. ‘We steken er meer tijd in dan voor andere vakken. Er kruipt ook meer tijd in, net omdat we het zo serieus aanpakken. We willen er iets moois van maken en dat niet omdat het een vak is. Het belooft een leerrijke ervaring te worden waarbij we ons eigen ding kunnen doen en zowel Brugge, als de opleiding, als onszelf op de kaart kunnen zetten’. (Friese Landuyt)

Vikings on Bicycles houden halt in Daverlo

De fietsenparking aan cultuurzaal Daverlo (Assebroek) wordt op zaterdag 17 maart vrijgehouden voor de bonte bende van Vikings on Bicycles. Deze Brugse band (onder leiding van Noël Van Oyen) trekt dan de stekker uit het stopcontact en speelt een ‘Unplugged’-set. De groep Cold Saturday Night warmt op.

 Onder de noemer Vikings on Bicycles blies Noël Van Oyen, de émince grise van de Brugse rock, een nieuw project leven in. Op zijn eigen platenlabel Beehive Records bracht hij eind 2016 de titelloze debuutcd van de Vikings uit. Noël nam zestien eigen nummers op in de studio Bear Cave van Philippe Lefief en deelde ze aan een aantal mensen uit met de bedoeling dat zij teksten voor die nummers zouden schrijven. Henk Vanhee (Cowboys & Aliens), Jan Van Acker (Transcoder), Sam Claeys (Red Zebra, Elements) en Katrien Claeys gingen ermee aan de slag. Voor de opnames van die songs schoven nog andere Brugse muzikanten aan: Gino Claeys (drums), Conny Clement en Peggy Slingeneyer (backings), Tommy Vlaeminck (gitaar), Julian Allcock (bas), Youri Slabbinck (toetsen), Geeraard De Groote (sax en backings), Jan De Vos (mandoline) en uiteraard Philippe Lefief zelve (gitaar, bas, toetsen en productie). ‘Een groot deel van die mensen zullen tijdens het ‘Unplugged’-optreden op zaterdag 17 maart op het podium verschijnen en ook Günter Groth, Johan Sabbe en Jan Deruyter doen mee’, zegt Van Oyen. ‘Elk met hun eigen invloed en bagage zullen ze de melodieuze pop- en rocksongs akoestisch inkleuren. Het is een uitdaging, want we moeten de nummers volledig uitkleden. Met twee akoestische gitaren samen zal dit wel voor een mooie blending zorgen. Ondertussen heb ik besloten dat ik met het project Vikings on Bicycles nog een tweede cd zal maken. We mogen dan tussen de Bazarts en de Oscar & The Wolfs (nog) niet opgepikt worden op Studio Brussel of Radio 1, het belet me niet om me creatief uit te drukken in muziek. Zolang ik muziek kan maken, voel ik me goed’, besluit Van Oyen. (ADC)

http://www.brugge.be/daverened-unpluggedhttp://www.beehiverecords.be of 0499/32.64.78 (Noël Van Oyen)

 

Brugse broers breken internationaal door met kunstzinnige meubelcollectie

 

De Brugse broers Devi en Denneb Vervaeke leggen zich, naast schildertechnieken, toe op design en het maken van meubels en objecten. Nestor&Rotsen heet hun project waarmee ze artisanale objecten (tafels, wandconcepten, kasten en verlichtingsarmaturen) creëren. ‘Een ode aan organische vormen uit de natuur, maar ook aan geometrische composities uit de kunstwereld’, zeggen ze.

Hun vader was schilder en hun grootvader meubelmaker. Je mag dus stellen dat het bloed van de ambachtsman door hun aderen stroomt, verrijkt met de liefde voor kunst, fantasie en creatie.

‘Voor ons begon het in een schildersatelier waar we experimenteerden met patines, structuren en verouderingstechnieken, geleid door de fascinatie voor erosie in de natuur’, vertelt Devi. ‘Het is die uitstraling, dat proces en die diepgang die we willen meegeven in onze creaties. Die imperfectie ook , of beter: de volmaaktheid van imperfecties, die objecten een ziel inblazen.’

Keramiek is het ultieme materiaal

Devi en Denneb zochten en vonden een materiaal waarmee ze, net zoals de natuur, het effect van de tijd op substantie konden weergeven:  keramiek. ‘Met keramiek kun je een intens palet van kleuren creëren die uit de oppervlakte naar boven lijken te gloeien: kleuren die per vlak een amalgaan zijn van subtiele spikkels en kleurnuances, ondefinieerbare kleuren met diepte en zeggingskracht’, zegt Denneb. Devi vindt dat kleur zijn plaats mag opeisen: ‘Het gebruik van kleur gaat wat tegen de stroom in. Ik mis tegenwoordig kleur in de interieurs: het brengt leven, geborgenheid  en positivisme.’

In hun collectie van Nestor&Rotsen tref je bijna honderd verschillende kleuren aan. Vaak groen-, blauw- en bruintinten die verwijzen naar de natuur, maar ook andere.

Intrigerend, koppig kantje

Devi: ‘Elk keramiekvlak is organisch, artistiek en handgemaakt op maat. Nooit wordt een vlak verzaagd: elk vlak is immers een object op zich, geglazuurd aan alle kanten. Het vertoont een eigen karakter, want in de oven heeft keramiek een intrigerend, koppig kantje. Sommige – vooral grote en zware – objecten kennen een complex ontwikkelingsproces. Tijdens het bakproces wordt het evenwicht gevonden tussen de imperfectie van de ambachtelijkheid en de schoonheid van afwerking. Elke creatie is een zoektocht naar de juiste balans en harmonie tussen tegenstrijdige elementen.’

Hun collectie bevat diverse objecten, gaande van verlichtingsarmaturen, tafels, wandbekledingen, wandkasten en andere meubels. ‘Door jarenlang te experimenteren met substanties, materialen en texturen, kunnen we met Nestor&Rotsen heel creatief ontwerpen. Onze objecten kunnen niet in een bepaalde stijl worden geduwd, laat ons zeggen dat we een eigen ondefinieerbare stijl hebben ontwikkeld, vandaar dat onze objecten in de meest onverwachte interieurs toch mooi tot hun recht komen’.

http://www.nestor-rotsen.eu

 

Commeere Comedy Cup wordt strijd tussen Vlaamse zustersteden

Foto Pieter Verhaeghe

In de Stadshallen (Belfort) zullen er wellicht op zaterdag 17 maart luide lachsalvo’s weerklinken. Dan staat immers de negende editie van de Commeere Comedy Cup op het programma, een wedstrijd voor aanstormend comedytalent. De Mugge van Brugge lijmt het geheel aan elkaar en special guest Lukas Lelie sluit de avond af.

De eerste editie van de Commeere Comedy Cup (CCC) vond plaats in 2010 in brouwerij De Halve Maan en het was er meteen boenk op. Dat succes vertaalde zich naar een grotere locatie in de Stadshallen. ‘Qua inschrijvingen en qua opkomst is het de derde grootste comedywedstrijd van Vlaanderen’, zegt organisator Ruben De Ville. ‘Een aantal gewezen deelnemers aan onze wedstrijd geniet ondertussen nationale uitstraling. Denk maar aan Guga Baúl, Jens Dendoncker, Ygor uit Poperinge… ‘

Gestalte in bakken Brugse Zot

Het concept voor deelname aan de CCC is in al die jaren ongewijzigd gebleven. Comedians sturen hun kandidatuur in met een korte bio en een filmpje. De organisatie selecteert de acht beste. Elke gekozen deelnemer brengt een act van negen minuten. Er is voor hen zowel een prijs van de vakjury als een prijs van het publiek. De prijs van de vakjury is een geldbedrag van 200 euro. De prijs van het publiek is de gestalte van de comedian in bakken Brugse Zot. De Ville: ‘De jury beoordeelt op podiumvastheid, grapdichtheid, originaliteit, interactie met het publiek…  Voor deze editie kwamen twintig kandidaturen binnen en dat is iets meer dan vorig jaar. Daaruit hebben we er acht gekozen.  Amelie Albrecht en Stijn Verdegem maken deel uit van de negenkoppige Humorklas 2018 van Radio 2. Met drie Gentenaars – Steven Degryse, Stijn Verdegem en Barbara Loots – en twee Bruggelingen – John Bollenberg en Maarten du Bois – heeft deze editie van de Commeere Comedy Cup dus veel weg van een strijd tussen de Vlaamse zustersteden. Voor het eerst neemt er een zestiger deel aan de Commeere Comedy Cup: John Bollenberg. Hij is freelance rockjournalist en gewezen radiodj. Een kleine twee jaar geleden waagde hij zich voor het eerst aan stand-up comedy. De andere Bruggeling is Maarten du Bois. Deze vijftiger groeide op in Zeeuws-Vlaanderen, maar woont nu in Lissewege. Hij is actief als vishandelaar en de stuwende kracht achter evenementen als het Festival van de Noordzee in Zeebrugge. De Commeere Comedy Cup wordt zijn debuut als comedian. Daarnaast mogen ook Gert Crott (Heule) en Bram Stoops (Evergem) zich meten met de rest.’

Lukas Lelie doet zijn best

Lukas Lelie sluit de avond af als special guest. Lelie won in 2014 Humo’s Comedy Cup. Hij toerde twee jaar door Vlaanderen als vast voorprogramma van Steven Mahieu. Sinds 2017 trekt hij door het land met zijn eerste avondvullende en goed onthaalde show ‘Ik doe mijn best’. Lukas werkt regelmatig achter en voor de schermen van Woestijnvis. Zo was hij onder meer te gast als jurylid in De Slimste Mens, panellid in Control Pedro en sidekick in De Ideale Wereld. Master of ceremony is, net zoals vorig jaar, de Mugge van Brugge (alias Kevin Rombaux). (ADC)

Tickets kosten 10 euro en zijn te koop bij In&Uit (Concertgebouw), via http://www.ticketsbrugge.be , bij de cafés Estaminet (Astridpark) en Hof van Beroep (Langestraat) of te reserveren via decommeere@hotmail.com of t 0497 37 44 95

 

Jazz in maart

Op vrijdag 16 maart sluit The Delegation, een veelkoppig en eclectisch ensemble rond componist Gabriel Zucker, een Europese tournee af in 27b Flat. 

Op zondag 18 maart komt Canada Day – een kwartet rond drummer/componist Harris Eisenstadt – in het kader van hun ‘Spring 2018 Europe Tour’ op bezoek in Parazzar voor een korte tussenstop tussen Moskou en Parijs.  Naast Eisenstadt staan Alexander Hawkins (tenorsax), Pascal Niggenkemper (bas) en trompettist Nate Wooley klaar om uw trommelvliezen te verwennen.

Voor vrijdag 23 maart staat de Italiaanse Saxofinist Filippo Bianchini in 27b Flat geprogrammeerd onder de naam ‘Filippo Sax’. Bianchini brengt er Amando Luongo mee op drums, Luca Fattorini neemt er de baspartijen voor zijn rekening.

Op zondag 25 maart staat het Julien Hucq NY Quartet geprogrammeerd in Parazzar. De Belgische Hucq ruilde in 2012 Charleroi in voor New York.  In het najaar van 2017 bracht hij in eigen beheer zijn recentste CD ‘Z’ uit.  Hucq brengt twee muzikanten mee die zijn recentste opname mee realiseerden : John Betsch op drums en Calvin Hill op bas.  Daarnaast vinden we op piano Michael Crochane die voor een drietal weken met Hucqs band mee op Europese tournee gaat. (RV)

De wonderboys van de comedy

‘Wouter Deprez heeft ons een vaste job bezorgd’

 

The hardest working men in showbusiness zijn niet altijd de mensen die op het podium staan, maar vaak ook ernaast. Dat gaat alvast op voor Bruggelingen Pieter De Wulf en Kristof De Block van Comedyshows.be. Zij organiseren op jaarbasis ruim 200 shows met de toppers uit de comedyshows, plakken heel Vlaanderen vol met affiches, ondersteunen goochelaar Nicholas Arnst in zijn niet te stuiten opmars, stampen jaarlijks voorstellingen voor kinderen uit de grond en brachten het wereldberoemde bordspel Monopoly in een Brugse versie succesvol op de markt. The sky is the limit voor het bedrijf Comedyshows.be dat ondertussen al tien werknemers telt.

 Kristof De Block: ‘Op jonge leeftijd zijn we begonnen met organiseren. Pieter was nog geen zestien jaar toen hij zijn eerste show organiseerde in de vroegere Cactus Club (Sint-Jakobsstraat). Hij mocht er zelfs niet binnen! Hardcore, punkrock, dat was ons dada. Pieter had ook het platenlabel Eye Spy en richtte her en der optredens in. Ik speelde in twee bands – Morda en Severance – en daarmee toerde ik de wereld rond. Pieter en ik deden alles samen: we brachten platen uit, we planden tournees en we organiseerden samen shows. Eerst in het Visioen met lokale bands, daarna durfden we al eens uitwijken naar Gent met Amerikaanse groepen. Het was toen nog geen job, eerder een fijne hobby. In vijf jaar tijd hebben we daar niets aan verdiend, integendeel, we hebben er zelfs nog geld aan toegestoken. Maar het was leuk. En dat gevoel primeerde voor ons.’

 In de naam van De Vadder 

Kristof: ‘Freddy De Vadder ligt aan de basis van wat we nu doen. Op een avond kijken we naar Comedy Casino op Canvas waarin Gunter Lamoot en Freddy De Vadder het grappigste uit zichzelf naar boven halen. Heel grappig en we wilden die comedians wel eens in levende lijve aan het werk zien. We checken data, maar hun optredens blijken overal uitverkocht te zijn. Het idee rijpte om zelf een Freddy-show te organiseren. Een eerste show kochten we onmiddellijk uit en de manager van De Vadder vroeg ons om een tweede show op poten te zetten. Zo is de trein vertrokken. Met succes, want Brugge – en bij uitbreiding West-Vlaanderen – zat hier duidelijk op te wachten, de kaartjes vlogen immers de deur uit.’

 Oproep van Wouter Deprez

Pieter De Wulf: ‘We wisten hoe je iets moest organiseren, hoe je een zaal moest boeken en hoe je een affiche moest samenstellen. Het verschil was: bij een hardcoreshow moest je promo blijven voeren tot op de laatste dag. Bij een Freddy De Vadder-show niet, want dat was in een paar dagen uitverkocht. De culturele centra sprongen daar niet op omdat hij te grofgebekt was. Bart Vanneste (de man achter Freddy) zei: ‘Gasten, organiseer dat eens buiten de regio’. Wij plakten overal affiches, terwijl de culturele centra dat niet deden.’

Kristof: ‘Na zeven uitverkochte shows van De Vadder, kreeg ik opeens een telefoonoproep van een onbekend nummer. Het was Wouter Deprez. Ik wist niet wat er gebeurde! Hij had net de finale van de tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld (2005) gewonnen , was hot op dat moment, maar stelde vast de culturele centra geen shows meer boekten omdat alles al vastlag. Hij vroeg uitleg wat we deden. We hadden toen zelfs nog geen website, enkel een MySpace-pagina. Hij vroeg ons om tweemaal het Concertgebouw en tweemaal het Casino Kursaal in Oostende vast te leggen voor hem. Met veel enthousiasme, maar ook met bibberende knieën deden we dit en wonderwel, het lukte! Uitverkocht! Daarna zei hij: ‘Jongens, maak daar nu maar jullie job van. Dan garandeer ik jullie dat jullie volgend jaar tien shows krijgen van mij.’ Pieter was leerkracht en ik werkte bij het OCMW. We nemen ontslag en we storten ons volop op de shows. Na Freddy en Wouter volgen nog een pak artiesten en kunnen we overal opspringen wat in een hype zit. In elk parochie of gemeente was er een zaal waar veel volk naartoe kwam. De start van een heel mooi verhaal.’

DE REST VAN HET ARTIKEL LEEST U IN DE PAPIEREN EXIT VAN MAART. OVERAL GRATIS MEE TE NEMEN!

Handmade in Brugge in nieuwe thuishaven

Foto EDM

 

Tot op vandaag ontvingen 58 Brugse ‘makers’ het label Handmade in Brugge. Dit label vormt een erkenning van ambachtelijk vakmanschap en wordt toegekend aan makers die uitblinken in hun ambacht. Het organiserende Handmade betrekt nu een prachtig pand in de Academiestraat 14 van waaruit de werking wordt gestuurd. Handmade in Brugge is slechts één van de vier lijnen (naast Turbo, The Box en het Stadsrepubliekverhaal) binnen het gehele Makersrepubliekverhaal. Later veel meer daarover in EXit.

_____

www.republiekbrugge.be, info@republiekbrugge.be

%d bloggers liken dit: