Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Nalatenschap componist Joseph Ryelandt krijgt plaats in het Brugse Stadsarchief

 

De familie van Joseph Ryelandt (1870-1965) schonk het persoonlijk archief van de Brugse componist aan het Brugse Stadsarchief. Dit bevat onder meer belangrijke correspondentie met andere befaamde componisten uit zijn tijd. Joseph Ryelandt, die ook directeur van het Brugse conservatorium was, schreef niet minder dan 132 opussen en geniet tot op vandaag internationale faam.

 

Het Fonds Joseph Ryelandt in het Stadsarchief van Brugge bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de rijke collectie partituren in manuscript. Deze collectie is naast de collectie afkomstig uit de bibliotheek van het Conservatorium Brugge, vooral afkomstig uit het Conservatorium Brussel. Daar was de Collectie CeBeDem in ondergebracht met inbegrip van een collectie autografen die nog steeds eigendom waren van de familie. Het was de familie die in 2017 besliste dat deze collectie in Brugge thuishoort. Samen met de collectie die door het Conservatorium aan het Archief werd overgemaakt, is het Stadsarchief daarom in het bezit van het nagenoeg volledige oeuvre van de componist in manuscript.

Anderzijds bestaat de collectie uit een grote verzameling ego-documenten van de componist, afkomstig uit het familiearchief. Daaronder bevinden zich een rijke briefwisseling van honderden brieven, een dagboek, een verzameling reisverslagen, contracten, foto’s en een grote verzameling gedichten.

Het Fonds zal wetenschappers in staat stellen om het leven en werk van Joseph Ryelandt in zijn context te bestuderen en vormt bovendien interessant bronnenmateriaal voor de studie van het culturele leven in de stad Brugge tijdens het fin-de-siècle.

150ste verjaardag

De schenking aan het Brugse Stadsarchief is ook een eerste aankondiging van de geplande viering in 2020 van deze markante figuur van het Belgische muziekleven. De componist zou dan 150 jaar oud zijn geworden. In het Concertgebouw wil men zijn derde symfonie laten weerklinken. In de Stadsschouwburg zal zijn religieuze muziek aan bod komen en in het kader van een tentoonstelling in het Gezellemuseum zullen ook zijn Gezelleliederen worden uitgevoerd. Uiteraard wordt het geheel ook wetenschappelijk en educatief omkaderd.

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: