Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Een abdij(site) voor de toekomst

B-Architecten: ‘We willen zo weinig mogelijk raken aan deze plek’

De architectuurwedstrijd voor de inrichting van de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat is achter de rug. De winnaars zijn de Antwerpse groep B-Architecten en JUXTA Architectuur. Zij tekenen voor de opmaak van een masterplan voor de globale restauratie en herbestemming van het Sint-Godelieveklooster in Brugge. Met de bouwplannen is een bedrag gemoeid van ruim 15,3 miljoen euro. Het totaalplaatje wordt samengebracht in een samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en Stad Brugge. Voor de wijk West-Brugge breekt hiermee een nieuwe toekomst aan.

Het masterplan dat nu voorligt twijfelt niet: dit moet een plek worden voor de meerwaardebezoeker, met stilte in de stad als grote troef.

De luchtfoto , genomen van op het dak van het Concertgebouw, toont het ten voeten uit: in het midden van de Boeveriestraat wacht 11.000 vierkante meter klooster, grond en tuin op een invulling. Hier hebben eeuwenlang zusters Benedictinessen in eenzaamheid geleefd, gewerkt en gebeden, zelfs achter tralies. Dat verhaal sleepte zich voort tot eind 2013 toen de laatste zusters de deur op slot deden en rustiger oorden opzochten.

Het was de Brugse drukkingsgroep Brugge Foundation (een fondsenverzamelaar om Brugs erfgoed te beheren) die samen met de VZW Camino, de weg effende voor een nieuwe toekomst. Hierdoor maakten grote commerciële plannen (hotel, grote brouwerij…) van in het begin al weinig of geen kans. De beste oplossing kwam er met de samenwerking met Toerisme Vlaanderen die niet alleen interesse toonde voor de abdijsite, maar ook haar oog liet vallen op de Kapucijnenkerk nabij de abdij.

Vlaanderen passeerde in dat verband langs de Europese kassa (met relancemiddelen uit de coronacrisis) en moet nu het project helpen bekostigen. Het hele project kost overigens 15,3 miljoen euro.

De initiatiefnemers speelden geen solo slim en nodigden de Bruggeling uit om mee te denken over de invulling van het masterplan. De Bruggelingen daagden massaal op – 16.000 bezoekers tijdens de opendeurdagen – en dat leverde boeiende en andere ideeën op. Met 5.000 voorstellen tekenden zij present voor een zelden geziene bevraging. Met hetgeen nu voorligt, gaat de site een nieuwe toekomst tegemoet. Waar ooit, sinds de 16de eeuw, werd gewoond, geleefd en gewerkt verschijnt over twee jaar een nieuw verhaal dat de wijk West-Brugge zal upgraden. Er wordt gemikt op de openingsdatum 2026, maar de eerste restauraties vinden al dit jaar plaats.

De huidige invulling van de site wordt in elk geval een delicate aangelegenheid, want er mag slechts heel weinig gesloopt worden. Religieus erfgoed invullen is geen sinecure, maar de architecten staken veiligheidshalve hun licht op bij een groot aantal erfgoed-experten en andere deskundigen. En dat leidde tot een concreet en ambitieus businessplan. (LF)

Bezoeken op pantoffels

* Stad Brugge doet een aardige duit in het zakje. Zij realiseert een tunnel onder de ring. Daardoor wordt het Koning Albertpark ontsloten en komt er een voetgangerstunnel naar de boomgaard van ‘de Godelieve’.

* Binnenin is er veel aandacht voor de leef- en wooncultuur van de zusters. Zo worden topstukken getoond en zeldzame voorwerpen. Opgelet: bezoeken verloopt hier op pantoffels.

* De kerkruimte van de zusters wordt een toon- en creatieplek, geschikt voor culturele activiteiten en bijbehorende bureauruimte.

* De kleine tuin wordt de ‘Genereuze ruimte’. Ook hier is ruimte voor tentoonstellingen.

* Het vroegere naaiatelier wordt ingericht als ‘demonstratiekeuken’ waar het publiek professionele koks aan het werk kan zien.

* Een grote ruimte wordt economisch ingevuld: kleine kantoren, creatieve beroepen en dergelijke.

* Er komt een modern paviljoen dat verwijst naar de vroegere schuilplek van de zusters en dat uitkijkt op de grote tuin. Onder het luifel kunnen kunnen kleine concerten, workshops of boekvoorstellingen plaatsvinden.

* En Vlaanderen zou Vlaanderen niet zijn als er geen brouwerij voorzien is die wel bewust kleinschalig moet zijn. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: