Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Heilige bezoeken in een virtueel decor

In het Brugse Karmelietenklooster (Ezelstraat) heeft de 21ste eeuw voorgoed haar intrede gedaan. Zo kunt u nu groepsgewijs en onder deskundige leiding van een gids het virtuele verhaal beluisteren en bekijken over leven en welzijn van de (weinige) paters Karmelieten. Zowel Stad Brugge als de Provincie/Westtoer en Toerisme Vlaanderen springen mee op de kar van de Extended Reality, goed voor samen 150.000 euro.

Het totale project met de intrigerende, overkoepelende titel ‘Sacred Books XR’ staat voor virtual reality waarbij de fysieke en de digitale wereld in elkaar overvloeien. Het is tevens een afgeleide van het grotere project ‘Sacred Books/Sacred Libraries’ dat onder meer kloosterbezoek in Vlaanderen toegankelijker wil maken. Naast de Karmelieten stappen ook de zusters van het Engels Klooster (Carmersstraat) mee in het verhaal. Door het invoeren van enkele nieuwe technologieën wil ‘Sacred Books XR’ kloosterbezoek aantrekkelijker maken, ook op momenten wanneer de religieuzen niet altijd of niet meer aanwezig zijn of beschikbaar voor bezoekers.

De projectcoördinator is Doenja Van Belleghem (gemeenteraadslid CD&V) die nauw verbonden is met het lokale religieuze erfgoed van kloosters en kloosterbibliotheken.

EXit: U wil kloosters en hun schatten in een modern jasje steken? Klinkt allemaal erg hip.

Doenja Van Belleghem: ‘Ja, en we gaan nog een stap verder. We maken niet alleen gebruik van virtual reality, maar er zijn ook enkele kloosterlingen 3D-gecapteerd. Zij vertellen het verhaal van hun roeping, hun intrede en hun leven als Karmeliet. Er is zelfs een kloosterling als een interactieve holografische getuige gerealiseerd. De bezoeker vraagt, de getuige antwoordt.’

EXit: Is het levendige verhaal face to face niet boeiender?

Doenja: ‘Maar nee, extended reality doet daar geen afbreuk aan. Het voegt alleen een laag toe aan de beleving van ‘Sacred Books’. De XR-beleving vervangt de persoonlijke begeleiding niet.’

EXit: Hoe uniek is dit project?

Doenja: ‘Er is momenteel geen ander project waarin deze thematiek van religieus en spiritueel erfgoed via deze technologie ontgonnen en ontsloten wordt. ‘Sacred Books’ werkt hiervoor samen met het Brugse bedrijf AlfaVision, een creatie van Hans Vandamme (zoon van Hugo Vandamme, zie Concertgebouw).’

‘Sacred Books/ Secret Libraries’ is een vernieuwend project rond religieus erfgoed. Het vertrekt van de religieuzen zelf. ‘Secret Libraries’ is ook het hefboomproject van Toerisme Vlaanderen en wordt ondersteund door Stad Brugge.’

‘Daarenboven steunt het project op het engagement van lokale gidsen en vrijwilligers. Goed opgeleide gidsen vertellen tijdens de geleide bezoeken de verhalen van de religieuzen die de kloosters (nog) bewonen. De gidsen waken ook over de stiltebeleving.’

EXit: Wat vindt u zelf de sterktes van dit project?

Doenja: ‘Het contemplatieve karakter van de site, de stiltes, de spirituele sfeer gelinkt aan interessante verhalen, dat is een enorme troef. Maar het meest nog het gegeven dat men tot het hart van het klooster mag komen. Men ervaart dat er nog een religieuze gemeenschap woont.’

‘Tenslotte hebben deze beschermde sites een hoge erfgoedwaarde door de pandgang, de binnentuin, de bibliotheek, de refter. Dat zijn zaken die geschiedenis ademen.’ (LF) (foto EDM)

_____

Praktisch: Engels Klooster (Carmersstraat 85) en Klooster van de Karmelieten (Ezelstraat 28).

Bezoekdagen: maandag, woensdag, donderdag en zaterdag, telkens om 10, 14 en 15.30 uur. Maximaal 8 personen per groep. 15 euro per bezoek.  Tickets online via http://www.sacredbooksbruges.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: