Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Beste allemaal,

Een nieuwjaarsbrief schrijven vol met toekomstmuziek is in tijden van crisis een hele uitdaging. De glazen bol geeft een vertroebeld beeld, de pendule zwaait alle kanten uit. Maar één ding wordt duidelijk: A change is gonna come zoals wijlen Sam Cooke in 1963 zong. De kranten staan er vol van: onze levensstijl moet veranderen willen we het leefbaar houden voor onze kinderen, kleinkinderen en alle achterkleinkinderen die er ooit aan zitten te komen. Kunst en cultuur kunnen hierbij richting geven. Al eeuwen houden kunstenaars van alle slag de vinger aan de pols. Ze maken de tijdsgeest zichtbaar en/of houden ons een spiegel voor. Alleen al daarom zijn ze absoluut noodzakelijk voor een samenleving, ze dwingen ons tot reflectie of tot even stilstaan in de ratrace van alledag. Denk maar aan Hiëronymus Bosch (ca. 1450-1516) die met zijn fantasierijke geest scherp kon uithalen tegen wantoestanden in de laat-middeleeuwse samenleving. Of Käthe Kollwitz (1867-1945) die met haar etsen en beeldhouwwerken subtiel de zinloosheid van oorlog aankaartte. Het filmisch-fotografisch werk van Richard Mosse (°1980) confronteert ons met de uitputting van mens en Aarde.

Met de komst van BRUSK, de nieuwe tentoonstellingshal voor Musea Brugge, geeft onze stad een breed platform aan kunstenaars. Gedurfd, want hier zullen wellicht naast heel veel schoonheid en pracht ook kritiek en kanttekeningen gemaakt worden. Een plek waar we tot rust of stilstand kunnen komen, maar ook een bruisende artistieke hub in deze al rijkelijk bedeelde cultuurstad. Met zijn twee grote tentoonstellingszalen, auditorium – een betere naam moet nog gezocht worden – en groene ruimte zal BRUSK een platform bieden aan verschillende soorten kunstenaars van alle tijden en plaatsen. Zoals de naam al aangeeft, zal Musea Brugge de komende jaren bruuskeren in de goede zin van het woord: schuren waar het te glad lijkt, haaks durven staan op te rechte lijnen. En dat is goed. Dat hebben we nodig. Niet alleen voor Brugge, maar ook voor onze maatschappij an sich.

Dat is wat ik Brugge vooral toewens naar de toekomst toe: LEF. Het durven oprekken van geijkte paden, het durven in vraag stellen van dingen die we doen omdat we ze al altijd zo doen. Ik richt me daarbij niet alleen tot de cultuurparticipanten, maar ook tot beleidsmakers en kunstenaars. Laat ons soms eens iets radicaals (anders) doen, laat ons mosterd onder de neus smeren en nieuwe registers opentrekken. Een ode aan grenzeloze creativiteit, een pleidooi voor luizen in de kunst- en cultuurhuizen, een waarschuwing voor de nivelleerders.

Het kunst- en cultuuraanbod in onze stad brengt het hele jaar door een stevig programma. Een breed en fijnmazig netwerk van kunst-, erfgoed- en cultuurmakers stelt een goed gevulde agenda samen met muziek, dans, theater, beeldende kunsten, comedy, … Het komt hier allemaal aan bod. Mooi zo. En laat ons nu even buiten de lijntjes kleuren.

Elviera Velghe

Directeur Musea Brugge – Publiek & Tentoonstellingen

Een Reactie op “Beste allemaal,

  1. Bruno Masyn 08/01/2023 om 21:10

    Dat de pendule alle kanten uitzwaait kondigt mogelijk aan dat krachten zich omkeren. Cultuur wordt niet louter gedefinieerd door toppers en bezoekersaantallen, wel door de tallen Bruggelingen die de kracht ontwikkelen persoonlijk creërend te zijn. Cultuur als antithese van klassieke vorming lijkt me een even heldere, duurzame als pittige ontwikkeling. Lef.

    Like

%d bloggers liken dit: