Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugse verledens tegen de vergetelheid

Gewezen sportjournalist Thierry Beyts (en ex-medewerker Brugs Handelsblad) heeft recent met ‘Tijdloze Brugse Verledens’ een merkwaardig boek afgeleverd. Daarin voert hij zeven uitvoerige gesprekken met notoire Bruggelingen uit het verleden van deze stad. De variatie is groot en de meeste namen doen meer dan een belletje rinkelen.

Het boek opent met een uiteraard fictief interview met ‘de laatste Brugse beul’, Jan-Baptist Boitquin, en sluit af met een gevleid portret van toenmalig burgemeester Michel Van Maele. De andere figuren hebben ook allemaal stevige verdiensten op hun palmares. Anne De Beir was een Brugse spionne tijdens Wereldoorlog I en II, politicus Louis De Potter hoopte op een presidentieel ambt, Guido Gezelle dichtte bij leven en welzijn, Jules Du Jardin liet zijn Brugse bank failliet gaan, André De Meulemeester was zowel oorlogspiloot als kunstenaar tijdens WOI en Michel Van Maele, de molenaarszoon, schopte het tot ‘de eeuwige burgemeester’, weliswaar met een randje aan.

Auteur Thierry Beyts gaat er prat op dat de gesprekken weliswaar’ fictief’ zijn, maar zeer waarheidsgetrouw. De gesprekken steunen op uitgebreid onderzoekswerk in de klassieke historische bronnen. Tijdens die onderzoeken stelde de auteur vast dat er soms kwistig wordt omgesprongen met ‘historische’ bronnen. De zeven figuren zijn niet zomaar lukraak gekozen en staan elk voor zich borg voor boeiende levensgeschiedenissen.

Scherprechter

Zo is er de 19de eeuwse ‘De Beul van Brugge’ Jan Baptist Boitquin. De naam beul klonk toen al zo afschrikwekkend dat het woord zelf niet mocht gebruikt worden. Men verkoos het meer neutrale ‘scherprechter’ zoals opgenomen is in de officiële documenten. Boitquin zelf behoorde tot de belangrijkste 19de eeuwse scherprechtersfamilie van de Zuidelijke Nederlanden. Het ‘interview’ graaft zich diep in in het beroep van de beul en het gebruikte wapentuig. Pas in 1832 kwam er een eind aan deze barbaarse handelingen, in 1849 werd het brandmerken bij wet   afgeschaft.

Het meest lezenswaard is wellicht het ‘gesprek’ met oud-burgemeester Michel Van Maele, ooit de jongste burgemeester van het land en een controversiële figuur. Volgens Beyts heeft Van Maele ook ‘draken’ bestreden in zijn bewogen politieke en sociale leven van bijna onbeperkt vallen en opstaan. (LF)

_____

‘Tijdloze Brugse Verledens’ van Thierry Beyts is te koop in de Brugse boekhandels.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: