Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Een werf kan zeer mooi zijn’

Archeologie Brugge bruist van bedrijvigheid

U zoekt een veilige, intense en werkzekere job? Studeer voor archeoloog. Zo schreef een krant recent en dat blijkt nog aardig te kloppen. De reden ligt voor de hand: voor heel wat bouwprojecten is een archeologisch onderzoek nodig. Onder de noemer Raakvlak komt de Brugse archeologische dienst met stevige regelmaat in het nieuws. Recente ontdekkingen leverden beschilderde grafkelders op, resten van een leerlooierssite, middeleeuwse wegtracés of dertiende eeuwse kelders.

‘Archeologie is hot dezer dagen. Wij krijgen nu vaak spontane aanbiedingen van mensen die ons vragen of we een onderzoek kunnen doen naar de geschiedenis van hun huis. Of die nog een doos met oudere vondsten op zolder staan hebben, ter determinatie’, zegt Frederik Roelens. De Brugse stadsarcheoloog staat er overigens niet alleen voor. Het overkoepelende Raakvlak telt 15 medewerkers, waaronder een (Deense) geograaf die de bodems bestudeert, en heeft een werkgebied dat zich uitstrekt over acht gemeentes. ‘Het mogen er meer zijn’, vindt Roelens. Hij bedoelt: medewerkers.

EXit: Brugge is natuurlijk de meest interessante stad uit de acht deelnemers, veronderstel ik.

Frederik Roelens: ‘Ja, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Een stad als Torhout is natuurlijk ook interessant. Het is een heel oude stad en bij de recente heraanleg van de Markt hebben we heel wat interessante ontdekkingen gedaan die we wel nog moeten rapporteren. Ook andere steden en gemeenten hebben vaak iets boeiends te bieden.’

EXit: Jullie besteden veel tijd aan publiekswerking.

Jari Hinsch Mikkelsen (geograaf): ‘Onder impuls van Raakvlak-voorzitter Pascal Ennaert zetten we daar sinds 2018 inderdaad fors op in. We beschikken daarvoor momenteel over anderhalve medewerker. Zo hebben we nu een interessante website voor kinderen (www.123Archeologie.be) ontwikkeld en lespakketten voor scholen samengesteld. Kreeg een geweldige respons. Na vier maanden telden we 25.000 hits. Nu hebben we samen met Provincie West-Vlaanderen ook heel recent een podcast voor kinderen gelanceerd in de reeks Wetenschapje van Geluidshuis. Na twee dagen werd het al door 2.000 mensen beluisterd.’

EXit: Archeologie lijkt mij een zaak van ploeteren en putten delven. Fout?

Roelens: ‘Pas op,een werf kan heel mooi zijn. Het is vooral een kwestie van mindset. Als je ’s morgens op je werk aankomt, weet je dat het soms ploeteren in de modder wordt. Dat is part of the job. Mensen hebben soms medelijden met ons, maar dat is nergens voor nodig. Bovendien werken we met aangepaste kleding. Het is wel zo dat een opgraving zoals onlangs bij de parking op ‘t Zand, met forse dieptes, soms heftig is.’

EXit: Wat doet een geograaf in dit gezelschap?

Mikkelsen: ‘Ik onderzoek bodems op archeologische sites. Voorbeeld: in de Polders tussen Brugge en de kust zijn er potentieel drie archeologische leeflagen. Onderaan vinden we het dekzand waar wij prehistorische sites kunnen vinden. Erboven ontwikkelde zich in de ijzertijd en de Romeinse periode een veenlandschap die vervolgens werd bedekt met sedimenten afkomstig van de zee, de poldersedimenten. Als wij in deze regio archeologisch vooronderzoek doen, zoeken wij dus op drie niveaus naar archeologie. Vrij complex, maar bijzonder boeiend. Momenteel bestuderen wij het warmtenet van IVBO (huisvuilverbranding) dat nu rechtstreeks naar het AZ Sint-Jan gaat, maar dat nu wordt uitgebreid naar andere bedrijven. In Damme volgen wij ook werkzaamheden op in het Oud Sint-Jans Hospitaal waar een oude dijk is gevonden. Zo valt er voortdurend iets nieuws en interessants te ontdekken.’

EXit: Jullie publiceren ook met de regelmaat van een klok.

Roelens: ‘Publiceren is inderdaad een van onze stokpaardjes. Naast het eerder academisch rapporteren is er ook het jaarverslag dat in een veel toegankelijkere taal is opgesteld. Het moet leesbaar zijn voor iedereen. Mensen zijn geïnteresseerd in archeologie van onze mooie streek en wij vertellen hier graag over. Nu zien we bijvoorbeeld dat het verhaal van de beschilderde grafkelders naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk door Amerikaanse media is opgenomen. We zijn ook bijzonder fier op de publicatie ‘Op het Raakvlak van twee landschappen’ over de geschiedenis van Brugge voor Gruuthuse. Een ongelooflijke voltreffer was (natuurlijk) de ‘Archeologische naaktkalender 2020’. Meteen uitverkocht!’ (LUC FOSSAERT)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: