Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Klimax wordt Brugges eerste klimaatfestival


Klimax Brugge, een bundeling van diverse klimaatorgansaties, organiseert van 1 tot 15 oktober tal van activiteiten over het klimaat. Op het programma: lokale ecologische initiatieven, workshops, inspirerende lezingen en tips en tricks om ook thuis mee aan de slag te gaan. Deze activiteiten worden door verschillende organisaties uitgewerkt, maar onder een gezamenlijke noemer gepromoot. Avansa Brugge (het vroegere Vormingplus) en Grootouders voor het Klimaat uit de regio Brugge zijn de trekkers van dit initiatief.

‘De doelstelling is duidelijk’,zegt Lobke Vermeire, coördinator van het Klimax-festival. ‘Er worden in Brugge al heel wat initiatieven genomen rond duurzaamheid en klimaat. Wij willen een forum bieden aan bestaande initiatieven en organisaties ook aansporen om rond dit thema te werken.’ Vijftien dagen lang kun je je als Bruggeling op verschillende locaties in de stad onderdompelen in het klimaatthema. Een activiteit kan een gesprek zijn, maar net zo goed een kinderactiviteit, een film, een voorstelling, tentoonstelling of een lezing. De activiteit gaat over klimaat, CO2-reductie, biodiversiteit, klimaatadaptatie… en moet openstaan voor iedereen.Ze kan puur informerend of wervend zijn, maar ook een kritische blik bieden.

EXit: Wat is de precieze inbreng van Avansa?

Lobke Vermeire: ‘Wij, Avansa en de Grootouders voor het Klimaat, bundelen de voorstellen en zorgen voor een evenwichtig programma en een mooie communicatiecampagne. Alle activiteiten worden bekendgemaakt via een gezamenlijke folder, een website en een Facebookpagina. Op die manier kunnen meewerkende organisaties niet alleen op meer bereik rekenen, maar spreken ze ook eens een ander publiek aan. We proberen om de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk te houden. Onze bedoeling is om deze periode als vaste ‘klimaatperiode’ te claimen en er een jaarlijkse campagne van te maken. Op die manier kunnen samenwerkingen en publiek ook groeien.’

EXit: Wat is de meerwaarde voor de stad?

Lobke: ‘Deze tweeweekse dient als ‘megafoon’ voor klimaatinitiatieven die nu al genomen worden, maar soms (net) niet door het brede publiek opgepikt worden. Door nieuwe en lopende projecten onder de aandacht te brengen, versterken we het netwerk tussen Bruggelingen en organisaties die mee de Brugse klimaatdoelen helpen realiseren. Alleen door samen te werken (middenveld, bedrijven, scholen… maar ook stadsdiensten) zullen we de gestelde doelen voor Brugge kunnen halen.’

‘Het stadsbestuur geeft in Brug 7 van zijn klimaatplan ‘BruggeNaarMorgen’ aan dat ze alle Bruggelingen mee wil in dit klimaatverhaal, ook de meest kwetsbaren. Dus waarom niet samenwerken met het middenveld en die slaagkans en het bereik aanzienlijk vergroten? Er is ook de concrete doelstelling van de Stad om een jaarlijks klimaatevent te organiseren. Met Klimax Brugge kunnen we mee invulling geven aan deze doelstelling.’ (LF)

_____

www.klimaxbrugge.be 

KLIMAX Brugge is een project van onder meer Grootouders voor het klimaat Brugge, Avansa regio Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Autodelen.net, COSH!, Voedselteam Brugge, huisvandeMens, Lumière, Masereelfonds Brugge, Climate Express, 11.11.11, Gezinsbond, Brugs Food Lab, Kopje Zwam, Snuffel Hostel, KlimaatContact, Ecoliving, De Republiek, Regionaal Landschap Houtland & Polders, Kringwinkel ’t Rad, Bisdom Brugge, Coopstroom en Samenhuizen Brugge.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: