Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Nico Blontrock over verleden, heden en toekomst

De schepen van Cultuur en de duizend ideeën

Foto EDM

Precies 41 minuten had schepen van Cultuur Nico Blontrock nodig om zijn roundup cultuur van drie jaar beleid toe te lichten. In die tijdspanne regende het duizend en één ideeën, vertrouwde en andere, die duidelijk moeten aantonen dat er de voorbije drie jaren niet is geslaapwandeld. Uiteraard hakte corona er fors in …

Nico Blontrock: ‘Dat klopt. Er was stilstand op vele vlakken en op de podia, maar anderzijds was er ook grote drukte achter de schermen, waardoor we in die periode veel hebben kunnen verwezenlijken en opstarten. Sommige van die zaken zijn een werk van lange adem en lopen over meerdere jaren, waardoor er nu nog heel wat werk op de plank ligt om de komende drie jaar mee te vullen.’

EXit: Spelen de verkiezingen van 2024 nu al een rol?

Blontrock: ‘Bij mij niet in elk geval, hoewel sommigen daar nu al van wakker liggen. Kijk, ik ben daar heel nuchter in. Apprecieert men wat ik doe, prima, in het andere geval stopt het hier, maar ik heb natuurlijk de ambitie om schepen te blijven. Zo simpel is dat. Ik ben zeer benieuwd wat het nieuwe kiessysteem zal doen met de politieke machtsverhoudingen in Brugge. Ik betreur het afschaffen van de opkomstplicht, overigens. Wat mij betreft, mag je van je burgers vragen dat ze minstens één keer in zes jaar hun mening uiten over het beleid door te gaan stemmen.’

EXit: Wat zit er nu nog in de pijplijn?

Blontrock:  ‘Veel. Voorbeeldje: Brugge stapt begin volgend jaar in het systeem van de Uitpas, een intergemeentelijke realisatie waarvoor ik sterk heb geijverd. Dit is een spaarkaart om deel te nemen aan culturele activiteiten, bedoeld vooral voor mensen die leven in armoede. Bovendien blijven de Brugse musea gratis toegankelijk voor de inwoners van Brugge. We gaan ook met de gemeenten uit de regio nauwer samenwerken op het vlak van cultuur.’

EXit: Er is ook duchtig geschud aan de museumboom.

Blontrock: ‘Ikben trots over wat we gedaan hebben binnen de Brugse Musea. Toen ik aantrad als schepen kreeg ik een vuistdik dossier over wat er vooral fout liep. Veel van deze kritiek was overigens min of meer terecht. Nu is er een nieuwe directie samengesteld, niet eenvoudig, en is er heel wat veranderd voor het personeel dat we grondig hebben bevraagd.’

‘Nog? We hebben enkele kleine musea gesloten: het Gentpoortmuseum, het Archeologiemuseum en het Guido Gezellemuseum dat nu het Guido Gezellehuis heet. Het prachtige beeld van kunstenaar Jan Fabre (LF. De man die vuur geeft) blijft op die plek in de tuin bewaard, zijn levenswandel is voor ons niet van tel.’

‘Er waait nu een frisse wind doorheen de musea en dat op alle onderdelen van het beleid. Voor een deel is er nu ook sterk ingezet op verjonging, ook wat aanbod betreft. Eerlijk, een tentoonstelling zoals we nu nog hebben met Otobong Nkanga was tien jaar geleden niet mogelijk, en al zeker niet op die locatie. Straks, najaar, is er ook nog de tentoonstelling rond een werk van Vlaamse Primitief Hugo van der Goes en nadien wordt de inrichting van het Sint-Janshospitaal aangepakt, wat ook wat stof zal doen opwaaien (LF. ingang verplaatst, de invulling van het museum gewijzigd..).’

EXit: Een heikel dossier, voor ingewijden, is de relatie met De Vrienden van de Musea. Er was forse kritiek.

Blontrock: ‘Je kunt dat een beetje vergelijken met de gidsenpool die we hebben opgestart met het oog op meer professionalisme en differentiatie.  Veel kritiek in het begin, nu iedereen tevreden. Wat De Vrienden van de Musea betreft: ook zij hebben zich nu aangepast en een verjonging doorgevoerd. Zij evolueren in de goede richting. Tenslotte gaan wij hen zeker ook betrekken in het dossier BRUSK.’

EXit: De nieuwe kunsthalle BRUSK is wellicht ook zo’n trots puntje.

Blontrock: ‘Er is nu al een grote naam gepolst voor de opening, maar het is nog te vroeg om daarover iets te zeggen. Wij weten wat komt als alles loopt zoals het gepland is, maar voorlopig zitten we nog in de fase van de archeologische opgravingen. Die fase hebben wij natuurlijk ingecalculeerd. Eind 2024 moet BRUSK klaar zijn, maar dan wordt het Groeningemuseum grondig aangepakt. Veel kunstwerken zullen een tijdelijk onderdak krijgen zodat BRUSK in alle rust zelfstandig kan lopen. Het nieuwe museum ambieert vier of vijf grote tentoonstellingen, plus enkele andere activiteiten. Er breekt een cruciale periode aan.’

EXit: Een nieuw museum betekent extra mankracht?

Blontrock: ‘Nee.We proberen dat te realiseren met de mensen die er nu zijn. Meer personeel is er om budgettaire redenen niet mogelijk. Daarom bekijken we nu andere pistes, maar, wees gerust, we gaan geen musea sluiten.’

EXit: Waarom is minister-president Jan Jambon Brugge zo welgevallig met subsidies?

Blontrock: ‘Moet je hem zelf vragen, maar we zijn bijzonder trots dat we zo’n royale subsidie (27,8 mio euro) voor BRUSK en het Groeningemuseumhebben binnengehaald. Dit is voor Brugge een zelden geziene subsidie. Jambon vindt dat we goed bezig zijn, dit is dan ook de enige reden die ik kan bedenken. Heeft niks met politiek te maken. Geef toe: cultureel gezien zijn we toch goed bezig in Brugge.’

EXit: Nog een ‘jeugdig’ thema: street art.

Blontrock: ‘Toen ik aantrad als schepen van Cultuur kreeg ik bezoek van enkele streetartkunstenaars die hun beklag deden dat er in Brugge amper iets te vinden was rond street art. Verdorie, ze hadden gelijk, er was hier bijna niks. Wij hebben toen meteen de toelating gegeven om zowel in als buiten de stad hun stempel te drukken. Denk ook aan figuren als STROOK en we zijn aan de slag in Zeebrugge. Street art heeft trouwens de weg geëffend voor de grote tentoonstelling van STROOK in het Sint-Janshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. En passant: Brugge heeft onlangs een werk gekocht van zowel STROOK als van Otobong Nkanga. U ziet, het ene maakt ook het andere mogelijk.’

‘Wat andere aankopen betreft, onze voorgangers hebben hier de boot compleet gemist wat hedendaagse kunst betreft. We zijn nu bezig met een inhaalbeweging.’

EXit: U bent nogal gevat door de opgravingen in de Mariastraat.

Blontrock: ‘Zal wel. Het gaat hier over topvondsten en over honderden skeletten uit de periode dat er naast de kerk werd begraven. Bovendien groeien er bijna elke dag nieuwe inzichten. De theorie dat Brugge alleen door de Reie werd doorkruist, is voorbij. Men heeft, door intensief bodemonderzoek, gevonden dat Brugge tal van beken en kleine waterlopen telde in de periode rond 1100. Men zal hier de geschiedenis van de stad mee moeten herschrijven.’ (LUC FOSSAERT)

Op een drafje

* De Erfgoedfabriek (Pathoekeweg): wordt wellicht te klein voor het aanbod. Kosten minstens 1 mio euro meer.

* Het Reiefestival (2023) vindt volgend jaar plaats. In een moderne versie.

* De Gouden Boomstoet (2025) wordt ingrijpend vernieuwd.

* De Triënnale (2024) zal ook de Brugse rand inpakken.

* Er is een nieuwe stadsarcheoloog aangeduid.

* Er komt een nieuwe stadsdichter (in opvolging van Tania Verhelst)

* De samenwerking met Damme middels het Erfgoedlabwordt voortgezet.

* Het ‘Weekend van het Brugs’ is een blijver.

* Brugge gaat hard op zoek naar creatieve ruimtes voor jong artistiek talent, ter vervanging van TANK op de Burg. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: