Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

De Walburgakerk krijgt een algemene restauratie

Lange tijd was de Walburgakerk ‘ten dode’ opgeschreven als parochiekerk en hoogstens nog in gebruik als bijkomende ruimte voor het naastliggende Europacollege. Jammer voor wellicht de mooiste barokke kerk van Brugge. De plannen voor een herbestemming, ooit sprake van, zijn voorlopig afgevoerd. ‘En maar goed ook’, zegt gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA), die samen met schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V) het dossier mee verdedigde in Brussel. De Sint-Walburgakerk krijgt een algemene restauratie. Er zijn vooral werkzaamheden aan de buitenkant van de kerk nodig, maar ook binnenin de kerk worden enkele interieurelementen gerestaureerd en er wordt geschilderd. (LF)

Stedelijke Academie krijgt extra atelierruimte en kunstenlab

De kloosterkerk van de Zusters Redemptoristinnen in Brugge wordt voortaan verhuurd aan de stedelijke Academie die al lang worstelt met capaciteitstekort. Helaas lopen de restauratiewerkzaamheden vertraging op wegens een ernstige zwamaantasting die grote delen van de kerk heeft aangetast. Voor deze werkzaamheden is een premie van 79.876 euro toegekend. De kerk  is van uitzonderlijk kunsthistorisch belang. Het klooster werd gesticht in 1841 en bleef actief tot in 2004. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: