Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Exotische klanken en kleuren in het Minnewaterpark op 25 juni

31ste editie van Feest in ’t Park luidt de (festival)zomer in

Wat meer dan drie decennia geleden gestart is als een klein initiatief door de Derde Wereldraad, is vandaag uitgegroeid tot een mondiaal festival (zuiderse muziek! wereldmuziek! wereldkinderdorp!) dat duizenden mensen lokt naar het Minnewaterpark. Op zaterdag 25 juni brengt het gratis festival – na twee jaar afwezigheid – opnieuw verschillende culturen samen rond een laagdrempelig en gevarieerd programma dat de bezoeker inspireert om een bewuste wereldburger te worden.

Dit jaar vindt de 31ste editie van Feest in ’t Park (FiP) plaats. Nieuw is de betrokkenheid van Brugge Plus die met alle expertise instaat voor de organisatie, in nauwe samenwerking met de vroegere organisatoren (Noord-Zuiddienst en de Noord-Zuidraad). Opvallend daarbij is dat drie SDG’s (of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) hierbij centraal staan.

Feest in ‘t Park is een (gratis) festival dat plezier uitstraalt, maar koppelt die ambiance wel aan bewustmaking die dus wordt opgehangen aan de SDG’s. Dit jaar ligt de focus op SDG 4 Kwaliteitsvol onderwijs, SDG 12 Duurzame consumptie en productie, en SDG 15 Leven op het land. Het is de bedoeling dat mensen ook leren hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de SDG’s. FiP gaat dus niet enkel over culturen, situaties en problematieken ver van hier, maar ook over de eigen levenswijze en globale impact daarvan.

Spelenderwijs een boodschap meegeven

Ingmar Ricquier is muziekleraar en ook oprichter en voorzitter van de Brugse Socio-Culturele Jongeren. Hij is al 31 jaar bezig met jeugdwerk in Brugge en al 25 jaar betrokken bij Feest in ’t Park. Daar kan hij zijn twee passies – werken met jongeren en werken met muziek – inzetten als meerwaarde. Vanuit zijn ervaring werkte hij niet alleen de muziekprogrammatie uit, maar ook het ‘kinderluik’ in de programmatie en dat telkens met groot succes. In de loop van de jaren groeide het aanbod: 2 à 3000 kinderen komen nu genieten van een ruime waaier aan activiteiten in het Wereldkinderdorp. ‘Er is spelplezier, maar we geven ook spelenderwijs een boodschap mee. Op deze speelse manier laten we kinderen kennismaken met bepaalde problematieken, initiatieven, uitdagingen. Zo zal er dit jaar ook een escaperoom zijn waar kinderen leren over fairtradechocolade en een obstakelrun waar kinderen meer leren over de moeilijke omstandigheden waarin leeftijdsgenoten moeten opgroeien in landen waar er hongersnood heerst, waar er geen onderwijs is’, aldus Ingmar.

Trip rond de wereld in één dag

FiP heeft een bepaalde sfeer die dit festival uniek maakt. Anders dan andere festivals straalt alles het mondiale uit: de visuele inrichting van het park geeft de bezoeker het gevoel dat hij in Brugge in een namiddag een wereldreis maakt. Ingmar zegt dat verschillende mensen die niet op reis gaan hem dat ook komen zeggen: dat het een plek van ontdekken en ontmoeten is. Voor een festival dat in heel belangrijke mate steunt op vrijwilligerswerk zijn de positieve, enthousiaste reacties van de bezoekers (Bruggelingen en niet-Bruggelingen) een motiverende factor en een drijfveer om van elk Feest in ’t Park een superfeest te maken.

Karel Standaert is de projectverantwoordelijke van FiP binnen Brugge Plus. Hij pikt graag in op het visuele. ‘De mondiale sfeer die daarmee bereikt wordt, gaat ook dieper: zo zijn de T-shirts van de medewerkers duurzaam gemaakt, er wordt gewerkt met herbruikbare bekers… De boodschap die uitgedragen wordt, wordt ook toegepast in de eigen werking.’

‘Tijdens het festival kan het publiek kennismaken met de werking van mondiale partners, ngo’s en vierdepijlerorganisaties. Je geniet van muziek en je kunt lokale producten kopen uit alle hoeken van de wereld.  Kortom, je start je zomer met een trip rond de wereld in één dag op het feest van verbinding, ontmoeting en solidariteit’, aldus Karel. (RD)

_____

http://www.feestintpark.be

Foto Mathias Desmedt

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: