Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Happening in Astridpark voor 150-jarige Willemsfonds (5/6)

‘Camping Willems’ verenigt mensen rond taal en literatuur

Feest, want het (Brugse) Willemsfonds bestaat 150 jaar! Anderhalve eeuw oud is deze socio-culturele vereniging dus, maar anno 2022 nog springlevend. Getuige daarvan het feestelijk evenement ‘Camping Willems’ op zondag 5 juni in het Koningin Astridpark waar jong en minder jong activiteiten rond taal en literatuur kunnen beleven. ‘Bedoeling is om het oudste cultuurfonds van Vlaanderen nog zichtbaarder te maken en een prominente plaats te geven in het socio-cultureel verenigingsleven’, zeggen voorzitster Katrien Dotselaere en Camping Willems-coördinator Lieve De Cuyper.

Het Willemsfonds, met een vrijzinnig en liberaal gedachtegoed, werd opgericht in 1851 in Gent en is vernoemd naar Jan-Frans Willems, een voorvechter van taalrechten voor de Vlamingen. De ontvoogding van Vlaanderen diende te gebeuren door de vernederlandsing van het secundair onderwijs, maar ook door het gebruik van het Nederlands in strafzaken.

EXit: Op welk vlak heeft het Willemsfonds Brugge in die anderhalve eeuw zijn stempel kunnen drukken?

Katrien Dotselaere: ‘In 1872 was Julius Sabbe de drijvende kracht achter de oprichting van een Willemsfondsafdeling in Brugge. Hij was leraar Nederlands aan het Atheneum in Brugge. Omwille van zijn connecties en journalistiek werk, heeft hij een enorme invloed op het Brugs beleid gehad en werkte hij mee aan de heropleving van Brugge op cultureel en economisch vlak. Hij heeft jarenlang mee geijverd om een haven te bouwen en dit werd een feit in 1907. Ter nagedachtenis van deze markante figuur, wordt elk jaar de Julius Sabbepenning uitgereikt aan de meest verdienstelijke leerling Nederlands van het 6e jaar van het Atheneum in Brugge. Nog een invloedrijke Willemsfondser was Ernest Schepens, voorzitter van 1984-1996. Hij ijverde voor het behoud van het Brugs patrimonium en richtte de actiegroep SOS Leefbaar Brugge op.’

Lieve De Cuyper: ‘Willemsfonds Brugge ijverde recent actief voor het bouwen van een nieuw vrijzinnig huis en is op vandaag een van de leidinggevende verenigingen in De Brug Centrum voor het Vrije Denken. Ook hebben wij ons ingezet voor het behoud van de Speelmanskapel met het collectief Vrijplaats B1, als cultureel huis.’

EXit: Welke activiteiten neemt het Brugse Willemsfonds doorgaans voor zijn rekening?

Katrien: ‘Het Willemsfonds Brugge houdt de vinger aan de pols en is er steeds snel bij om een nieuw of pas gerestaureerd of minder gekend gebouw in Brugge te bezoeken met gids. Ook interessante tijdelijke tentoonstellingen of evenementen staan steevast op het programma. Zelf bieden we de mogelijkheid aan jonge en minder gekende, maar getalenteerde kunstenaars om tentoon te stellen en jonge muzikanten krijgen een podium. We organiseren stadsbezoeken in binnen- en buitenland, bedrijfsbezoeken, gegidste wandelingen, poëzieavonden en wedstrijden voor jongeren in samenwerking met Brugse scholen. We bieden zeer uiteenlopende lezingen aan met gekende sprekers.

Jaarlijks organiseren we een concert voor vriendschap en verdraagzaamheid met het Brugs Symfonisch orkest Artis Dulcedo.’

EXit: Op zondag 5 juni staat er met ‘Camping Willems’ een grote happening gepland in het Astridpark. Wat biedt het programma?

Lieve: ‘Rond een oldtimer caravan creëren we een gezellige ontmoetingsplaats in het groen waar mensen activiteiten rond taal en literatuur kunnen beleven. Het programma loopt van 10.30 uur tot 20.00 uur, met een dictee-wedstrijd, picknick, poppentheater, Sam Louwyck in gesprek met Lara Taveirne en twee begeleide literaire wandelingen met vertrek en einde in het park. Er is doorlopend animatie voor jong en oud met een groot scrabblespel, een (voor)leeshoek voor kinderen en gezelschapsspelen. We zetten (strand)stoelen en tafeltjes en bieden dranken en ijsjes aan. We schenken onder meer het Willemsfondsbier en Willemsfondsgin-tonic.’

EXit: Tot slot polsen we graag al eens naar de toekomst van het Willemsfonds. Wat zit er in de pijplijn?

Katrien: ‘We zijn ervan overtuigd dat geregeld samenwerken met andere Willemsfondsafdelingen of andere instanties bijdraagt tot kwalitatieve activiteiten. Vandaag is het cultuuraanbod zo immens groot dat we creatief en inventief moeten zijn om het verschil te maken en om mensen te triggeren. Het is immers de bedoeling om het oudste cultuurfonds van Vlaanderen nog zichtbaarder te maken en een prominente plaats te geven in het socio-cultureel verenigingsleven.

Zo ziet ons feestelijk jaar er verder uit: Lezingen met Bart Somers, Patrick Loobuyck en Yvan Vanden Berghe, de uitreiking van de Sabbepenning, optreden wereldmuziek Osama Abdulrasol & Jahida Wehbe (op 30/9 in CC De Dijk), bezoeken aan de expo’s Otobong NKANGA i.s.m. Liberale Vrouwen en Hugo van der Goes, de begraafplaats Campo Santo en het industriemuseum Gent en aan Familistère van Godin in Guise-N-Fr.’ (ADC)

____

www.willemsfonds.be/brugge

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: