Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Adornesdomein is trekpleister voor kunst en Brugse geschiedenis

Wie graag al eens de minder platgetreden van de Brugse binnenstad bewandelt, trekt best eens naar de omgeving van de Jeruzalemkerk. Daar bevindt zich het Adornesdomein, een van de verborgen parels van Brugge zoals de nakomelingen van de familie Adornes – de zeventiende generatie (!) – het zelf omschrijven. Nog tot en met 16 april loopt daar op deze unieke locatie de expo ‘SIMPLY’ met werk van de Brugse fotograaf Willy Vynck. En er zijn nog plannen in de maak…

EXit: Welke werken toont Willy Vinck?

Véronique de Limburg Stirum: ‘Aan de hand van een veertigtal zwart-wit foto’s geeft Willy Vynck ons zijn goedmoedige kijk op de schoonheid van het dagelijkse leven. Het vergeten plezier van ‘Kunst om de kunst’. SIMPLY is een tentoonstelling om je goed te voelen in hartje winter en in de hopelijk laatste donkere uren van de pandemie. Met zijn zwart-wit foto’s herinnert Willy Vynck ons eraan dat kunst soms ook als enig doel kan hebben ons te behagen, kleine vreugden in ons te doen herleven, als een troostende balsem te fungeren.’

EXit: Staan er binnenkort nog tentoonstellingen gepland in Adornes? 

Jelle Deltombe: ‘In de lente- en zomerperiode volgt een groepstentoonstelling, gecureerd door Joannes Késenne, met onder andere de West-Vlaamse kunstenaars Reniere & Depla, Yves Velter en Johan Clarysse. Met ‘MELANCHOLY, POETRY OF THE MIND’ ligt de focus op de aspecten die al in de opvatting van melancholie op het einde van de middeleeuwen van betekenis waren, maar nog steeds in onze tijdsgeest aanwezig blijven. Renato Nicolodi krijgt de eer om als laatste kunstenaar een werk te plaatsen bovenop de grafkelder van ridder Anselm Adornes en zijn vrouw. In het najaar volgt dan weer een solotentoonstelling van Hans Vandekerckhove getiteld ‘AN INVITATION TO ETERNITY’.’

EXit: Vorig jaar werd na 538 jaar de indrukwekkende tombe van Anselm Adornes en diens vrouw Margaretha van der Banck voor het eerst ooit uit de Jeruzalemkapel in Brugge verwijderd. Jullie hadden slechts 1 centimeter manoeuvreerruimte langs elke kant… Hoe staat het met de restauratie van het praalgraf intussen?

Jelle: ‘De terugkeer is nog altijd gepland voor september. Binnenkort nemen we opnieuw een kijkje in het atelier. Op dit moment worden de wapenschilden aan de zijkant van het praalgraf aangepakt. Ook de organische vormen van de deksteen krijgen een plastisch herstel.  Houd zeker onze website en sociale media in de gaten, want ook de grafkelder wordt nog onderzocht, in samenwerking met Raakvlak.’

EXit: Wat biedt het middeleeuwse familiedomein Adornes nog voor de bezoeker?

Jelle: ‘Intimiteit, autheniticiteit en huiselijkheid. De familie Adornes, afkomstig uit het Italiaanse Genua, bouwde een domein in Brugge in de 15e eeuw. Naast de Jeruzalemkapel en de godshuisjes kwam er ook een herenwoning. De mysterieuze kapel is geïnspireerd op de heilig Grafkerk in Jeruzalem en zijn bijzondere architectuur en relikwieën vormen een buitengewone illustratie van de grote verering van de familie Adornes voor Jeruzalem. Vandaag, 600 jaar later, is het domein nog steeds in familiebezit. Graaf en gravin Maximilien de Limburg Stirum zijn ondertussen de zeventiende generatie van de familie en zetten zich moedeloos in voor het behoud van dit unieke Brugse erfgoed.’ (ADC)

____

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: