Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Boekenliefde in tijden van corona

Met een stevige regelmaat bereiken ons doemberichten over de teloorgang van de boekensector. Van elk nieuw gedrukt exemplaar worden er vandaag in Vlaanderen gemiddeld 44 exemplaren verkocht. Een achteruitgang. De onderlinge verschillen (bestsellers spelen natuurlijk ook een belangrijke rol), maar toch. Wie nu het jaarverslag van de Openbare Bibliotheek Brugge raadpleegt, komt in een andere wereld terecht. Of zoals hoofdbibliothecaris Koen Calis zegt: ‘Het voorbije jaar was geen jaar van stilstand’.

Vooreerst de cijfers waar we niet omheen kunnen. In 2021 waren er431.385 ontleningen voor de hoofdbibliotheek en de veertien filialen. Maar liefst bezoekers 267.475 mensen bezochten de Biekorf. De Stadsmonitor berekende de tevredenheidsfactor: 93 procent is tevreden over de bib. Kleine succesjes zijn er voor de ‘Bib aan Huis’ (726) en voor de ‘Leesjury’ (141).

Deze positieve cijfers corrigeren het algemene beeld dat onze leescultuur achterophinkt. Het jaarverslag van de Openbare Bibliotheek stemt tot meer optimisme. De vraag is natuurlijk waarom zoveel mensen de bib binnen wandelen: is het samen studeren, een tijdschrift lezen, tickets afprinten, afspreken voor een schoolopdracht of is het alles samen en dooreen?

‘De cijfers leren ons dat de bib niet alleen een plek is waar je boeken ontleent, maar ook een fijne plaats is om mekaar te ontmoeten, te inspireren en bij te leren’, zegt Koen Calis (directeur-bibliothecaris). ‘Meer en meer neemt de bib die rol op, vaak in samenwerking met lokale partners zoals de digidokter, de digisessies, het Open Leercentrum, het Taalpunt Nederlands, het Taalfeest … Natuurlijk blijft de bibliotheek inzetten op leesplezier met tal van literaire activiteiten zoals het Jeugdboekenfeest (vorig jaar online, nu terug). Uiteraard zijn ook de scholen, lang afwezig geweest, terug op post.’

Digitalisering

Naast jong is er ook oud met de erfgoedbibliotheek. Afscheidnemend historicus en archivaris Ludo Vandamme werd uitgezwaaid met de publicatie van het indrukwekkende ‘Boeken uit Brugge’. Guido Gezelle deelde in de belangstelling, onder meer met de uitgave van een graphic novel. Voorts werden er 496 manuscripten van de Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie volledig gedigitaliseerd, goed voor 193.726 beelden.

In de marge van de persvoorstelling van het jaarverslag bevestigde schepen van Cultuur Nico Blontrock dat de geplande verbouwing van de Biekorf zeker nog op de agenda staat, maar om budgettaire redenen (de bouw van BRUSK) werd verdaagd. (LF)

______ Wie het jaarverslag wil raadplegen, surft best naar https://bibbrugge-jaarverslag.be/

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: