Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugge voor Napoleon, een stad onder Frans bewind (1794-1814)

‘Nooit eerder verscheen een zo omvattende studie’

Een bijna alles omvattend naslagwerk over de Franse tijd in Brugge bestond nog niet, maar sinds kort ligt een boeiend exemplaar over die periode in de boekhandel op de lezer te wachten. Dit huzarenwerk is er nu met dank aan twee Brugse historici en een leerkracht. Zij verenigden twintig specialisten die elk één thema uit de Franse periode bewerkten en samenbrachten in een zeer leesbaar totaalbeeld. De cover van dit lijvige boek focust op Brugge en op Napoleon, en dat is twee keer raak bij wie geboeid wordt door onze lokale geschiedenis.

Over Napoleon en zijn bewind bestaat een karrevracht boeken die geen aspect van ’s mans turbulente leven over het hoofd zien. Succesauteurs als Johan Op De Beeck en Bart Van Loo effenden met hun biografieën de weg voor andere onderzoekers. Dit boek schetst echter vooral een portret van de realisaties waarvoor Napoleon tekende en die de Brugse geschiedenis ingrijpend heeft veranderd en getekend. Napoleons invloed op het brede publiek tonen en andere onderzoekers stimuleren: dat was de doelstelling die drie Bruggelingen voor ogen hadden om uiteindelijk ‘het onmogelijke’ te realiseren. Stadsarchivaris Jan Anseeuw, Henk Anseeuw en classicus Bert Gevaertbrachten hun expertise samen en selecteerden twintig specialisten uit Brugge en omstreken en vroegen hen om elk vanuit hun discipline over de Franse tijd in Brugge te schrijven. Het totaalbeeld, nooit eenvoudig met zoveel verschillende auteurs, is een boeiend leesbaar boek geworden over één van de meest turbulente periodes uit onze lokale geschiedenis.

De kleine korporaal

Dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat Napoleon op een godvergeten eiland, vol met ratten in het midden van de Atlantische Oceaan, stierf. Wie dacht dat zijn rol daarmee was uitgespeeld vergist zich, want zijn invloed geldt tot op vandaag. Brugge ontsnapte evenmin aan ‘de kleine korporaal’ (hoewel, 1 m 70), want hij kwam hier twee keer poolshoogte nemen: één keer als consul, één keer als keizer. Onze contreien lagen toen onder een loodzware Franse deken, want zijn drastische hervormingspolitiek greep diep in en veroorzaakte veel onvrede bij de bevolking.

In dit boek staan de auteurs vooral stil bij de aanwezigheid van de Franse bezetter in Brugge met de focus op de periode 1794 en 1814. Nooit eerder, zeggen de auteurs, verscheen een zo omvattende studie over de Franse tijd in Brugge. Deze periode kwam wel geregeld aan bod in de gespecialiseerde tijdschriften, maar nooit eerder in één naslagwerk voor een breed publiek. De auteurs verzamelden alzo een grote schat aan kennis die leidde tot een uniek resultaat. Daarbij kwam heel wat nieuwe informatie naar boven, hoewel andere auteurs bestaand onderzoek bewerkten tot leesbare gehelen. De auteurs noemen hun werk een unieke microstudie van het Franse bewind in één stad, en zelfs als een typevoorbeeld voor alle steden onder Frans bestuur.

Daardoor ook is dit boek een lijvige knoert van meer dan 600 bladzijden geworden met bovendien een uitgebreid notenapparaat. Bijna elk bestuurlijk aspect uit die periode wordt uitvoerig beschreven: administratie en bestuur, het militaire leven, de levensbeschouwing, de cultuur en het recht op ontspanning en plezier. Napoleonkenner Johan Op De Beeck, die een uitvoerige inleiding schreef, noemt het ‘onvoorstelbaar’ wat Napoleon tijdens zijn bewind allemaal heeft gerealiseerd. Dat verleidt hem tot de conclusie dat ‘Napoleon weliswaar zijn laatste veldslag verloor (Waterloo), maar dat zijn ideeëngoed in elk geval de wereld heeft veroverd’.

Een aparte vermelding verdient de striptekenaar Ken Broeders voor zijn prachtige, soms paginagrote, reeks portretten van figuren uit de Napoleontische tijd. (LF)

_____

Brugge voor Napoleon, Een stad onder Frans bewind 1794-1814, uitgeverij. Sterck en Devreese, redactie Henk en Jan Anseeuw en Bert Gevaert

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: