Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Drie nieuwe murals voor streetartproject  Legendz

Als alles volgens het werkplan verlopen is, dan heeft de Brugse binnenstad in oktober drie nieuwe muurschilderijen ‘cadeau’ gekregen. JamzJamezon, Sammy Slabbinck en ROA creëerden werk in respectievelijk de Sint-Clarastraat, op de hoek van de Carmersstraat en Rijkepijndersstraat en op de hoek van de Korte Raamstraat en Bidderstraat.  De drie nieuwe werken beelden de geschiedenis van Brugge op een eigentijdse manier uit.

Met het streetartproject Legendz, onder curatorschap van JamzJamezon, worden oude Brugse legendes en verhalen op een hedendaagse manier belicht. Op drie plaatsen in de binnenstad zijn de Brugse murals van het streetartproject al een vertrouwd beeld: het portret van Maria van Bourgondië in de Hauwerstraat van JamzJamezon, de houtsculptuur aan de Speelmansrei van Strook en de Dans der Zotten op de hoek van de Westmeers en ’t Zand van Stan Slabbinck. De drie bestaande murals worden nu aangevuld met drie nieuwe muurschilderijen 

JamzJamezon brengt in de Sint-Clarastraat ter hoogte van huisnummer 44 de figuur Sint-Clara in een hedendaagse vorm. Al zeven eeuwen heet deze straat – die naar het klooster van de Clarissen leidde – de Sint-Clarastraat. Clara betekent brenger van licht in de duisternis en die hoopgevende boodschap van licht herken je ook in de muurschildering.

Iets verderop op de hoek van de Carmersstraat en de Rijkepijndersstraat, koos Sammy Slabbinck met Guido Gezelle voor een Brugse historische, literaire figuur als inspiratiebron. Het Guido Gezellemuseum ligt dan ook vlakbij, en iets verderop ligt het Engels klooster waar de dichter op zijn sterfbed de woorden sprak: ‘en ‘k hoorde de veugels zo geerne schufelen.’ Het zijn woorden die je terugvindt aan het poortgebouw van het klooster.

De vogels die hij zal afbeelden bij een vrouwenfiguur verwijzen naar die woorden, maar ook naar de vele soorten vogels die vaak prominent aanwezig waren in Gezelles gedichten. De afgebeelde vrouwenfiguur is dan weer een verwijzing naar Elisabeth Zorghe, weldoenster uit de 17e eeuw die dertien godshuisjes liet bouwen voor ongehuwde vrouwen en weduwen. Bij haar krijgen de vogels symbolisch onderdak.

Kunstenaar ROA, bekend om zijn grote en gedetailleerde muurschilderijen van dieren, maakte een mural op de hoek van de Korte Raamstraat en de Bidderstraat. Hij koos voor een zwaan die zich naar de vorm en eigenheid van de gevel plooit. Dit typeert het werk van ROA als streetartist: hij kiest zowel de diersoorten als hun houding in het kader van de context. (RD)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: