Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Brugse cultuurwereld bundelt de krachten

Schepen van Cultuur Nico Blontrock loopt er in dit jaargetijde een beetje fier gestemd bij. Op zijn bureau ligt sinds kort een keurige publicatie, samengesteld door de stedelijke Cel Cultuurbeleid. Die vertelt welke weg de Brugse kunsten- en cultuurwereld wil uitgaan in de komende twee jaar. De deelnemers engageren zich om Brugge als kunsten- en cultuurstad verder op de kaart te zetten. Al hun dromen en ambities werden samengevat in elf steigers, elf aandachtspunten, een huzarenwerkje van Lothar Casteleyn en Steven Slos.

EXit: Waarom een handleiding voor de cultuurwereld?

Nico Blontrock: ‘Zoiets mag best eens wat aandacht krijgen, denk ik in alle bescheidenheid. Er zijn zoveel uitdagingen, zoveel mogelijkheden, zoveel ideeën. Cultuurminnend Brugge mag weten waar de Brugse culturele organisaties de volgende jaren werk van willen maken.’

EXit: Waarom nu? 

Steven Slos: ‘Eind dit jaar moeten de kunstenorganisaties hun dossiers in het kader van de structurele werking binnen het Kunstendecreet indienen. Belangrijk. Vlaanderen schuift daarbij een aantal prioriteiten naar voren. Dachten we: waarom zou iedereen, elke organisatie, dit werk voor zichzelf doen, want de omgeving is tenslotte voor iedereen hetzelfde. Daarom zijn we met ‘iedereen’ in gesprek gegaan om die landschapstekening te kunnen maken. Onze collega’s in andere centrumsteden doen dat trouwens ook. Alleen bij ons is dat iets uitgebreider uitgewerkt.’

EXit: Hoe houd je dit boeiend?
Lothar Casteleyn: ‘In plaats van het verhaal ‘sec’ te brengen (‘hier staan we nu als organisatie’) zagen we dat er veel thema’s op tafel werden gelegd die toekomstgericht zijn en verschillende disciplines bestrijken. Wij hebben die ideeën en voorstellen ondergebracht in elf ‘steigers’. Steigersdaarmee bedoeld als aandachtspunten, uitdagingen, dromen die we oppikten tijdens onze gesprekken met de cultuurhuizen.’

EXit: Hoelang zal de coronacrisis nog inwerken op de cultuurwereld?
Blontrock:  
‘Dat weten we niet, maar we weten wel dat hij/zij duchtig heeft huisgehouden. De bevraging voor de landschapsnota is dan ook niet los te koppelen van de coronapandemie die de werking van de cultuurhuizen in zijn greep hield. En dat zal ook nog de volgende jaren een blijvende impact hebben. We zijn er nog niet vanaf, corona is niet weg.’

‘Verschillende cultuurhuizen hebben deze periode overleefd met dank aan het stelsel van de tijdelijke werkloosheid. Maar het geleden verlies blijft natuurlijk nawerken. Nu is het hopen op een vlotte werking van de coronapas.  Daarnaast doen we nog enkele inspanningen om meer ventilatie in de Stadsschouwburg toe te laten. Tenslotte hopen we dat de jaarrekeningen niet dramatisch zijn. Voor de Brugse musea bijvoorbeeld loopt dat zeker al in de miljoenen. Wordt nu geschat op een kleine vijf miljoen.’

EXit: Er was de voorbije zomer ook goed nieuws te melden? 
Slos: 
‘De werking in Zeebrugge bijvoorbeeld. Zij hadden enkele goede alternatieven zoals Film op het Strand, Bomboclat, WeCanDance en het sportstrand. Daarnaast hebben we het aanbod van het festival Moods! uitgebreid van 8 naar 12 optredens, dit ter compensatie van Benenwerk. Ook de heropstart van Cinema Lumière heeft goed gewerkt.’

EXit: Gelukkig heeft Triënnale gedaan wat ze moest doen?
Blontrock: 
‘We hebben zeer goede reacties gekregen vanuit verschillende lagen van de bevolking. Triënnale heeft echt het verschil gemaakt. Je zag veel mensen met hun plannetje op zoek naar de locaties.  Het Gezellehuis is de uitschieter met evenveel bezoekers als in de drie voorgaande jaren. Triënnale is een godsgeschenk gebleken. Het heeft veel mensen naar Brugge gelokt.’ (LF)

______De landschapsnota ‘het Brugse kunsten- en cultuurveld 2021-2023 Gezamenlijke Ontwikkelingsperspectieven’ vind je terug via www.brugge.be/cultuurbeleid

20 jaar Brugge 2002

In februari 2022 is het twintig jaar geleden dat ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ van start ging. De organisatie van het culturele jaar was een scharnierpunt in de culturele ontwikkeling van onze stad. Brugge laat deze twintigste verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan. Via het tijdelijke projectsubsidie-instrument ’20 jaar Brugge 2002’ willen ze de Brugse kunsten- en cultuurorganisaties, én de Brugse kunstenaars aanmoedigen om in de geest van ‘Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa’ verder werk te maken van een kunst- en cultuurstad van de toekomst. ‘De tijdelijke projectsubsidie ’20 jaar Brugge 2002’ wil inzetten op nieuw talent, nieuwe vormen en nieuwe samenwerkingen. Ze kan zowel door individuele Brugse kunstenaars als door professionele Brugse kunsten- en cultuurorganisaties aangevraagd worden’, aldus schepen Nico Blontrock. Alle voorstellen tot projecten moeten plaatsvinden tussen 1 februari en 30 november 2022.

_____

www.brugge.be/cultuurbeleid

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: