Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Verhalenboekje van de voorleesjuf

Ann Vandenbossche heeft een bijzondere passie: verhaaltjes voorlezen voor kinderen van 4 tot 125 jaar. Zopas heeft ze haar verhalen gebundeld in een boekje. Ze noemt het een werk van lange adem. In 2014 al begon ze een aantal ruwe ideeën neer te schrijven, maar ze had moeite om de focus erbij te houden. Daardoor bleef het bij een verzameling grappige, verwarrende en onsamenhangende ideeën. Vier jaar lang verzamelde ze alles op haar laptop onder de titel ‘Naamloos’.

Ann Vandenbossche: ‘Pas in 2018 werd alles concreter. Ik begon bestaande sprookjes te vertellen aan mijn kinderen, maar het verlangen om zelfgeschreven verhaaltjes te vertellen nam toe. Ik besloot toen om het onafgewerkte af te werken.’

EXit: Welk doel had je voor ogen?

Ann: ‘In2019 bracht ik de verhalen tijdens verhaalnamiddagen. Ik putte daarvoor uit mijn bundel ‘Naamloos’ en stak er een beetje structuur en lijnen in. Zo ontdekte ik een uitdaging voor het hoofdpersonage: vrienden maken, jezelf zijn, je eigen schoonheid zien, tegenstellingen omarmen. Samengevat: jezelf zijn, uniek zijn.’

EXit: Verhalen in tijden van talloos veel afleiding …

Ann: ‘Is niet gemakkelijk, weet ik. Kinderen worden gebombardeerd met schermen, computers en andere prikkels. Hun aandachtspanne wordt steeds korter en daardoor worden ze meer prikkelbaar. Voorlezen is daarom vooral in deze tijden, heel belangrijk. Het biedt een rustpunt en schept een band tussen voorlezer en kind.’

EXit: Dan nog iets over de titel van het boekje

Ann: ‘’Voorleesverhalen voor kinderen van 4 tot 125 jaar’ klinkt wellicht een beetje vreemd, maar ook in elke volwassene schuilt een kind dat snakt naar verhalen. Kinderverhalen zijn universeel, ze kunnen een moeilijk onderwerp benaderen op een eenvoudige manier. Het kan een verademing zijn voor volwassenen die in ingewikkeldheid verstrikt zitten.’ (LF)

De opbrengst van het boekje gaat naar vzw Roots (www.vzwroots.be)

Het boek is beschikbaar via POD (printing on demand)en wordt dus pas gedrukt na bestelling en betaling (pod.storyland.be/annvandenbossche)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: