Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Reiefestival, een nieuw creatiefestival in de stad 

Brugge krijgt er vanaf 2023 een nieuw, meerdaags festival in openlucht bij. Daarbij wordt – letterlijk en figuurlijk – ruimte gemaakt voor de creatie van podiumgerelateerde artistieke disciplines zoals theater, muziektheater, performance, dans, muziek, klankkunst, spoken word…  Het programma van het Reiefestival krijgt vorm via de inzendingen van professionele kunstenaars en makers van podiumkunsten. Die kunnen tot 30 november intekenen op een open oproep. 

Het Reiefestival is een initiatief van Brugge Plus in samenwerking met Concertgebouw Brugge en KAAP, met de steun van Stad Brugge. Het nieuwe kunstenfestival zal driejaarlijks plaatsvinden en, afwisselend met Triënnale Brugge en de Gouden Boomstoet, deel uitmaken van een cultuurlus.

Alle artistieken projecten zijn podiumgerelateerd en vertrekken vanuit de rijke geschiedenis van Brugge en het erfgoed van de stad. Hedendaagse podiumkunst is de verzamelnaam voor een breed spectrum aan disciplines. Verscheidenheid – zowel naar vorm als naar schaalgrootte – zal samen met interdisciplinariteit centraal staan in het programma. 

Op dit moment ligt op dat vlak alles nog open, want het nieuwe creatiefestival werkt niet met een curator. ‘Het wordt gedragen door de inspiratie van kunstenaars die, in een coproductie met Brugge Plus, een project creëren voor een openluchtlocatie op of rond de reien’, zegt Lieve Moeremans, directeur van Brugge Plus. Wie professioneel met podiumkunsten bezig is, kan een project indienen bij een selectiecommissie. 

EXit: Waarmee moeten kandiderende kunstenaars rekening houden? 

Lieve: ‘We hopen op veel nieuwe en verrassende creaties voor de bijzondere speelplekken op en rond het water. De locatie zal dus zeker een rol spelen. Elk Reiefestival krijgt ook een thema mee: in 2023 is dat ‘geloof’, maar dan in heel ruime zin: geloof als vorm van religie, als oproep tot hoop en vertrouwen, als persoonlijke overtuiging. Geloof kan ook gaan over facts en fake news, over het moment waarop iets ophoudt geloof te zijn en een onwrikbare waarheid wordt …’

EXit: Het Reiefestival wil de brug slaan tussen hedendaagse podiumcreaties en erfgoed. Moeten kunstenaars op dat vlak ervaring hebben? 

Lieve: ‘Neen, het festival kan juist een impuls zijn om voor het eerst met erfgoed te werken. Wie zich wil laten inspireren op erfgoedvlak, vindt op de website van het Reiefestival een inspiratiebox. Die heeft Alan Quireyns, projectleider van het Reiefestival, samengesteld met inbreng van diverse erfgoedpartners.’

Alan Quireyns: ‘De box illustreert hoe rijk ons erfgoed en de geschiedenis van Brugge is en toont ook aan hoe breed interpreteerbaar het thema ‘geloof’ is. Maar als kunstenaar ben je zeker niet gebonden aan de bijeengebrachte bronvermeldingen, verhalen, objecten, documenten… Het is een mogelijk vertrekpunt vanwaar kunstenaars en makers creatief verder kunnen associëren. De erfgoedinspiratie is aantoonbaar, maar de artistieke vertaling is vrij.’

EXit: Wat mogen de kunstenaars van initiatiefnemer Brugge Plus verwachten?  

Alan: ‘Als de selectiecommissie een artistiek project kiest, dan treedt het Reiefestival op als coproducent. Dat wil zeggen dat we een unieke speelplek aanbieden en het creatieproces inhoudelijk ondersteunen. Cofinanciering in functie van het project is mogelijk, evenals ondersteuning in het verbinden met partners. Elke creatie gaat ook mee in de promotie van het festival die nationaal en internationaal gevoerd wordt.’ (RD)

______________

De inschrijvingen worden afgesloten op 30 november 2021. Online infosessies op 5 oktober en 5 november. Inschrijven kan via www.reiefestival.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: