Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Jan Desmet en de liefde voor de wolf

Nog tot eind augustus loopt in het Stadsarchief (Burg 11 A) een boeiende tentoonstelling over de wolf, een realisatie van Jan Desmet, het kloppende hart achter ‘Mens en Dier op papier’.

EXit: Sinds enkele jaren is de wolf niet meer uit het nieuws weg te branden.

Jan Desmet: ‘Dat een groot en mythisch roofdier als de wolf, na in de 19eeeuw quasi volledig uit West-Europa te zijn weggeveegd, er toch in is geslaagd om op korte tijd zoveel verloren terrein goed te maken, spreekt natuurlijk tot de verbeelding.’

EXit: Niet één bioloog/ecoloog durfde dit te voorspellen?

Desmet: ‘Momenteel maken wij in de Lage Landen de pioniersfase van deze herkolonisering mee, wat resulteert in een bijna dagelijks/wekelijks feuilleton van nieuwe wendingen en animositeiten met wolven. De dag waarop onze expo de deuren opende, verschenen in Le Soir de eerste foto’s van wolvenwelpen in de Hoge Venen. Enkele dagen daarvoor gebeurden de eerste zichtwaarnemingen van jonge wolfjes op een militair oefenterrein in Limburg.’

EXit: Toch blijft de wolf voor rumoer zorgen.

Desmet: ‘De toeneming van de wolf in een dichtbevolkt landsdeel als Vlaanderen zal allicht blijvend voor ‘rumoer’ zorgen, maar er is vandaag een zéér groot verschil met de mensenmentaliteit van anderhalve tot drie – vier eeuwen geleden. Veel mensen zien de wolf niet langer als een baarlijke duivel die dringend voor 100% verdelgd dient te worden (zie onder meer de tentoongestelde klemmen en oude prenten in de tentoonstelling). En met organisaties als ‘Welkom wolf’ heeft de wolf nu een strijdvaardige ‘fanclub’ achter zich staan terwijl dat vroeger even strijdvaardige wolvenhaters en dito –jagers waren.’

EXit: Waar hebt u al die info en documateriaal vandaan?

Desmet: ‘Alles wat wij op de expo tonen, komt uit het eigen archief, verzameld in de loop van drie à vier decennia. Het gaat niet alleen om foto’s, maar ook om heel wat authentieke stukken zoals voorwerpen, oude gravures en documenten.’

EXit: Hoe ziet de toekomst van Mendop er uit?

Desmet: ‘Ons depot blijft gehuisvest in het Brugse Stadsarchief. Hoofdarchivaris Jan D’hondt zetelt in het bestuur van onze vzw. Wij archiveren op neutrale basis en vellen geen oordeel. We willen zaken van dierenerfgoed bewaren opdat toekomstige generaties de maatschappelijke ontwikkelingen over onze omgang met andere levensvormen beter kunnen duiden en begrijpen. Hopelijk kan Mendop vzw zich verder ontwikkelen tot hét Vlaamse informatiecentrum & archief voor mens-dierrelaties.’ (LF)

_____

www.mendop.org

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: