Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Aankoop en restauratie van een verloren gewaand portret van Valentin Henneman

‘Breng dit Brugs meesterwerk thuis’

In de zoektocht naar het levensverhaal van de naar de Verenigde Staten uitgeweken Oostkamp-Brugse kunstenaar Valentin Henneman, stootte Heemkring Oostkamp op het verloren gewaande portret van de Brugse drukker Pieter Raoux uit 1892. Krijgt dit portret straks een nieuwe thuis in het Gemeentehuis van Oostkamp? Crowdfunding is de oplossing.

Heemkring Oostkamp ging op zoek naar de man achter de Oostkampse straatnaam Valentin Henneman (1861-1930). Contacten met de erfgenamen in Brugge, veel opzoekingswerk en een trip naar de Verenigde Staten brachten het bijzonder boeiende levensverhaal van deze veelzijdige kunstenaar aan het licht. Na de verhuis van zijn ouders naar Assebroek wordt Valentin een veelgevraagd portrettist van Brugse notabelen.

Henneman was actief als portretschilder en landschapsschilder. Erg bijzonder is dat hij vanaf 1904 jaarlijks naar Amerika trekt om er aan de Noordoostkust tijdens de zomer les te geven aan een kunstenaarskolonie die hij helpt op te richten. In 1917 vestigt hij zich definitief in Bangor(USA) tot aan zijn dood in 1930. Vanaf 1923 is hij actief als beeldhouwer van sneeuwsculpturen die hij opstelde in zijn tuin.

EXit: Jullie starten nu een crowdfunding? Waarvoor?

Katrien Steelandt: ‘Het portret is wel beschadigd en dient gerestaureerd te worden. De aankoop en restauratie van het werk zou voor Heemkring Oostkamp het sluitstuk betekenen van het jarenlange onderzoek naar de figuur van Henneman. De Gemeente Oostkamp is bereid om het werk een plek te geven in het Gemeentehuis.’

EXit: Hoe pakken jullie dit aan?

Steelandt: ‘Oostkamp is de eerste heemkundige kring in Vlaanderen die hierop intekent. Het opzet is dat het publiek participeert aan het project in de vorm van ‘rewards’. Belangrijk om te vermelden is nog dat een crowdfundingproject alles of niets is. Als het streefbedrag niet wordt gehaald binnen de voorziene periode, krijgen alle participanten hun bijdrage terug en kan het project niet doorgaan. We hopen natuurlijk dat dit hier niet het geval is.’  (LF)

_____

De actie loopt tot 30 juni 2021. Heemkring Oostkamp zoekt  7.000 euro. Bijdragen via www.growfunding.be/hennemanherontdekt of via de rekening van Heemkring Oostkamp: BE39 7380 0147 4119

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: