Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Tom Zwaenepoel bloemleest de paus

Dezer dagen verschijnt bij uitgeverij Lannoo ‘De nacht is het donkerst even voor de dag begint’. In 312 korte citaten spreekt paus Bergoglio over crisis, moed, verbondenheid, geloof en kansen. Het zijn soms stevige uitspraken over en voor de bedreigde wereld. Dit boek is het elfde exemplaar dat de Brugse leraar Tom Zwaenepoel bij Uitgeverij Lannoo publiceert. In het verleden schreef hij al een aantal boeken over spirituele, religieuze onderwerpen. Zijn specialiteit is het pausdom en het Vaticaan. 

EXit: De paus in crisistijd, is dat de samenvatting?

Tom Zwaenepoel: ‘Het was de uitdrukkelijke wens van paus Franciscus om tijdens de coronapandemie ‘zichtbaar’ te zijn voor de beproefde wereld. De live uitgezonden ochtendmissen in de kapel van Casa Santa Marta behaalden tijdens de verplichte quarantaine hoge kijkcijfers, ook over de Italiaanse grenzen heen. In zijn geïmproviseerde ochtendmeditaties richtte de Argentijnse kerkleider zich tot allen die een onrustig en vermoeid hart hebben, dat vragen blijft stellen zonder zekere antwoorden te vinden. Met zijn eenvoudige woorden en handelingen raakte hij velen – ook niet- of andersgelovigen.’

EXit: Wat is u bijgebleven uit deze teksten?

Zwaenepoel: ‘Volgens Franciscus bestaat de kerntaak van een paus er vooral in om de zwakheden van onze samenleving aan te klagen: honger, armoede, onrechtvaardigheid, onverschilligheid, oorlog. De kerkleider vertolkt als het ware het ‘geweten van de wereld’ en geeft een stem aan stemlozen. Bejaarden, zieken, armen, daklozen en migranten zijn opvallend vaak de protagonisten in zijn teksten.’

EXit: Ik lees nogal wat kritiek op de wereldleiders….

Zwaenepoel: ‘Hij schuwt geen kritiek op wereldleiders of leden van zijn eigen Kerk en dit is ongewoon. Zo verwerpt hij de logica die weigert om economisch welzijn op te offeren ten bate van kwetsbare mensen, of hekelt hij de hypocrisie van hypocriete christenen die niet willen inzien dat het geloof verankerd is in het leven. Het volstaat niet om te zeggen dat je christen bent; de buitenwereld moet het ook zien en ondervinden. Dit boekje geeft troost en moedigt aan, en stelt wantoestanden aan de kaak en roept op tot een andere levenswijze. Vandaag is hieraan veel nood, vind ik.’ (LF)

_____

De nacht is het donkerst even voor de dag, Tom Zwaenepoel, uitg. Lannoo

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: