Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Woesh: een familiehuis met open deur

 

Bruggelingen die Circusatelier Woesh nog niet kennen zijn dun gezaaid. Woesh organiseert al twintig jaar circuslessen (voor jong en oud), circuskampen, initiaties en workshops en maakt producties waarmee ze kunnen toeren. Bij Cirque Plus en Uitwijken is Woesh hiermee ook een vaste waarde. Het team van vijf docenten – in loondienst! – zet sinds 2006 ook zwaar in op sociaal circus: ze hebben zo een uitzonderlijke expertise opgebouwd in sociaal-artistieke projecten voor bijzondere doelgroepen (Viro, Oranje, …).  

 

Eind 2017 kon Woesh een eigen gebouw kopen aan de Damse Vaart Zuid 39. Na jarenlang een bijna nomadisch bestaan te hebben geleid van turnzaal naar turnzaal, kwam er eindelijk een vaste plek. Het vertrek van enkele personeelsleden zorgde recent voor kopzorgen, maar vanaf september zal Elsie Roose (Cirque Plus, Cinema Lumière, De Republiek, …) samen met Lies Terryn (De Driehoek, Speelveld, …) een tandem vormen om het net ingediende beleidsplan in daden om te zetten.

 

Elsie Roose: ‘Laat ons zeggen dat ik voorlopig trek en Lies duwt, maar die beweging zou snel moeten keren. Ik leg de toekomst graag in handen van jonge ondernemende krachten, en wat dat betreft kunnen de verdiensten van Lies wel tellen. Mijn ervaring in de circuswereld – ik stond in 2007 aan de wieg van het jaarlijkse circusfestival Cirque Plus, maar ook bij grotere organisaties –  is belangrijk om met haar mee te geven.’

 

Lies Terryn: ‘Die wereld was nieuw voor me toen ik in oktober vorig jaar startte bij Woesh. In een snel tempo maakte ik kennis met circus; zowel buiten als binnen in onze trainingszaal. Ik ben leerkracht van opleiding en was meteen gecharmeerd door de circuspedagogie. Circus draait om spelen, plezier maken en al doende leren, van en met elkaar. Het geloof in ieders mogelijkheden voedt de warme sfeer die hier heerst. Vanuit dat perspectief merk je al snel dat iedereen eigenlijk alles nog kan leren, jong én oud.’

‘Het creëren van ruimte en vrijheid zorgen er dan weer voor dat creativiteit en ondernemerschap ten volle tot uiting kunnen komen. Zo is onze jongerenproductie ‘En Bloc’ hun voorstelling aan het herwerken nadat ze hun equipe gehalveerd zagen. De manier waarop ze die verandering vastgegrepen hebben als startpunt van iets nieuws vind ik prachtig.’

 

Toegankelijk voor iedereen

Het Woesh-team heeft de ambitie het circusatelier samen een trapje hoger te loodsen. Ze willen vooral de sociale kaart trekken: ook jongeren uit armoede of allochtone gezinnen moeten toegang krijgen tot de lessen. Circus beoefenen is gezonde beweging voor lichaam en geest waar je letterlijk en figuurlijk sterker van wordt. Bovendien is het als podiumkunst evenzeer een expressiemiddel; een krachtig middel tot zelfontplooiing dus. ‘We willen circuslessen en -projecten dan ook toegankelijk maken voor iedereen. Vorig jaar telde onze werking een 300-tal leden en daar liggen zeker nog wat mogelijkheden voor de toekomst’, zegt Elsie Roose.

 

Verder wil men heel intensief samenwerken met scholen. ‘Wij gaan niet enkel op zoek naar lenige en sportieve jongeren, maar ook techniek en mechaniek kunnen aan bod komen. Wij zijn ervan overtuigd dat veel kinderen en jonge mensen aan hun trekken kunnen komen bij onze werking, en hier willen we ten volle op inzetten’, aldus nog Lies Terryn. (LF)

 

____

 

In 2021 viert het circusatelier zijn twintigste verjaardag en dat zal gevierd worden. Op zondag 13 september organiseert Circusatelier Woesh een startdag met kleine demonstraties. Iedereen welkom. www.woesh.be

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: