Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Till-Holger Borchert (directeur Musea Brugge): ‘Heel wat publiek uit de buurlanden is
teruggekomen’

De impact van de pandemie voor musea is globaal moeilijk te
voorspellen en ook voor Musea Brugge is het koffiedik kijken. Ondanks
het feit dat het mondiale toerisme in onze stad uiteraard verminderd is,
is er toch heel wat bezoek uit de buurlanden teruggekomen, dus niet
alleen het lokaal publiek vindt aardig de weg terug naar onze musea. Wij

merken wel hoe de soms tegenstrijdige berichtgeving over de pandemie
onmiddellijk effect heeft op de bezoeken. 

Globaal gezien zijn heel wat musea nog altijd gesloten. Sommigen lenen
zelfs geen kunstwerken meer uit, omdat de transporten van kostbare en
fragiele werken nu door de coronamaatregelen niet meer op de
gebruikelijke manier door koeriers begeleid kunnen worden, terwijl
andere instellingen voorlopig gewoon doorgaan met hun
tentoonstellingsprogrammatie, alsof er niets aan de hand is.
Sommige collega’s in internationale musea hebben dan weer grotere
projecten met enkele maanden uitgesteld of ‘on hold’ gezet in de hoop
dat de situatie op termijn gaat verbeteren. Het is duidelijk dat een
bepaald type tentoonstellingen door de door- veiligheidsoverwegingen-
opgelegde-restricties voor aantallen bezoekers financieel nog minder
haalbaar zijn dan voordien, tenzij men de toegangstickets op een voor
musea tot nu toe ongekend niveau gaat verhogen. Dat zou dan wel
misschien in New York, Moskou en Londen werken, waar superrijken de
middelen hebben om hun wens naar exclusiviteit uit te leven, maar of het
in Brugge gaat aanslaan, daar heb ik niet alleen twijfels bij, maar ben ik
zelfs een pertinente tegenstander van. Zeer drukke toestanden, zoals
tijdens de Leonardo-Tentoonstelling in het Louvre, zijn in mijn ogen
bovendien noch wenselijk, noch voor herhaling vatbaar.

Juist in onzekere tijden zoals we die nu beleven kunnen kunst en erfgoed
soelaas bieden en helpen de dingen te relativeren. Feitelijk worden we
door de pandemie sterker dan ooit uitgedaagd om onze vaste collecties
op een creatieve manier te valoriseren naar een evenementieel –
georiënteerd publiek toe. Vergeet niet dat mijn gedreven collega’s met
veel kennis en enthousiasme sinds de start van de lockdown een
uitgebreid digitale aanbod van Musea Brugge op poten gezet hebben. We
hebben in de voorbije jaren systematisch op collectie-valorisatie ingezet,
vanuit de wens naar duurzaamheid op cultureel, intellectueel en artistiek
vlak. We hebben gefocust op de troeven van de rijke erfgoedcollecties in
Brugge – niet alleen van onze eigen musea – en die in de kijker geplaatst,
denk maar aan ‘Haute Lecture’, het project rond Colard Mansion. De
tentoonstelling ‘van Eyck in Bruges’ die we dankzij het feit dat we vooral
lokale bruiklenen exposeren, konden verlengen tot 8 november, is hier
ook een mooi voorbeeld van. Het feit dat deze expo toch redelijk wat volk
over de vloer krijgt, toont ook aan dat er interesse is voor dit soort
exposities. Zo startte net ook de expo over Simon Stevin in het
Stadsarchief, die op een soortgelijk principe berust. De expositie
‘Memling now’ die omwille van corona niet in het voorjaar kon openen,
maar die we normaliter vanaf 1 oktober kunnen presenteren, is dan weer
een andere, meer eigentijdse manier om de vaste collectie te

revaloriseren of herinterpreteren. Ook de expo van ‘Nele van Canneyt’
die Brugge tijdens de lockdown met wondermooie foto’s heeft
gedocumenteerd kan je in het Arentshuis vanaf 27 november verleiden
opnieuw anders naar de stad te kijken.

We willen nu vooral onderzoeken op welke manier we de museale
locaties nóg beter onder de aandacht kunnen brengen in tijden van
corona. We hebben er resoluut voor gekozen om volgend jaar – het jaar
van de volgende triënnale – in te zetten op multidisciplinaire
kruisbestuivingen en met eigentijdse kunstenaars, dansers en
muzikanten projectmatig samen te werken in de hoop dat hun creativiteit
– op een positieve manier – besmettelijk kan zijn voor het grote publiek. (THB)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: