Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Ruimte voor meer subsidies’

Burgemeester Dirk De fauw :‘Er komt in deze legislatuur ruimte om de subsidies te verhogen’

(foto EDM)

Die verkiezingszondag in oktober 2012 zal Dirk De fauw zich wellicht levenslang herinneren. Als gedoodverfde kandidaat burgemeester speelde hij te elfder ure de sjerp kwijt, tegen de brede verwachting in. Zes jaar later speelde hij op veilig en haalde in oktober 2018 de bekroning binnen. Vandaag toont zijn college een verrassende eensgezindheid en een neus voor grote projecten. Een gesprek.

EXit: Hoeveel drukker is het leven met een burgemeesterssjerp geworden?

Dirk De fauw: ‘Mijn leven was al behoorlijk druk, maar nu is alles toegespitst op dat burgemeesterschap. Vroeger deed ik aanvullend nog heel wat advocatenwerk, maar daar is weinig tijd meer voor. Maar ik bof, mijn oudste zoon is in de praktijk gestapt. Ik word nu volledig ‘losgelaten’.’

‘De tijd die je vandaag aan de politiek besteedt, is veel ruimer geworden. Als ik vergelijk met mijn loopbaan als schepen, gedeputeerde of OCMW-voorzitter stel ik vast dat ik vroeger meer tijd overhield voor andere zaken. Naast de politiek volg ik nu ook nog de verplichte bijkomende opleiding als advocaat, die gelukkig via de computer verloopt. Daarnaast probeer ik ook nog wat sportieve prestaties af te leveren, maar dat wordt steeds moeilijker. Bij de laatste Kerstloop kon ik wel de zes kilometer in 37 minuten lopen.’

 

EXit: Met de deur in huis: Gent en Leuven zetten volop in op cultuur. Gent investeert maal vier in zijn gebouwen, Leuven steunt jonge starters.

De fauw: ‘Zowel in het verleden als in de toekomst doet Brugge zware inspanningen op het vlak van cultuur en vooral op het vlak van infrastructuur. De plannen voor een cluster-cultuur op de Biekorf-site is een mooi voorbeeld daarvan. Er is de nieuwe museumsite op de gronden van Sint-Andreas (Groeninge), geraamd op een kleine 30 miljoen euro, met de sluitende garantie dat het voor die prijs (28,5 miljoen) wordt gebouwd. Wat de aannemers voorstellen, moeten ze bouwen. Alleen kan de Stad nog aanvullende werkzaamheden vragen bovenop dat budget. Dit is een les die we uit het verleden hebben geleerd, zoals met de bouw van het Concertgebouw dat uiteindelijk veel meer kostte dan gepland. Deze werkwijze passen we ook toe voor de bouw van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw.’

EXit: Geldt die werkwijze ook voor de verbouwing van de site-Biekorf?

De fauw: ‘Nee, dat is een geval apart, dat werkt nog volgens het oude principe. Hier worden de werken geraamd op 9 miljoen euro, maar er is ruimte voorzien voor bijkomende werkzaamheden. De architect Lennaert Claeys, van Dertien 12, kwam aanvankelijk uit op een veel groter bedrag, maar dat hebben we gemilderd. Anderzijds, je voelt hier een geweldige flow bij de medewerkers en bij de partners (Biekorf, Cultuurcentrum…). De mensen van de bibliotheek hadden dit helemaal niet verwacht. De hele verbouwingsidee kwam uit de koker van Dertien 12 en de mensen van De Republiek. Tenslotte investeren we 3,45 miljoen euro in een regionale erfgoedfabriek.’

EXit: Politici leiden een druk leven. Tijd om boeken te lezen is er niet, beklaagt Rik Torfs zich.

De fauw: ‘Klopt, tijd vinden is bijzonder moeilijk. Ik heb nu net ‘Durf!’ van Bart Verhaeghe (CEO Club Brugge) gelezen, een dun boekje dat je tijdens een vliegtuigvlucht kunt lezen. Daarnaast lees ik geboeid in ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijfer, maar dat verloopt in veel etappes. Het gekke is dat ik bijzonder veel boekentips van boekenfans krijg. Maar eerlijk, ik heb geen tijd. En onze vrije tijd (met echtgenote) gaat vooral naar avontuurlijk reizen. Kamperen in een tentje op het dak van een jeep in Zuid-Afrika en Mozambique en genieten van een kampvuur… tijd om te lezen is er dan niet meer.’

 EXit: Het hoofdstuk ‘werkingssubsidies 2020: de culturele sector reageert ontgoocheld. Begrip?

De fauw: ‘Die boodschap is nog niet tot bij mij doorgedrongen, maar misschien wel tot bij Nico (LF. Nico Blontrock, schepen van Cultuur). Ik begrijp dat men gehoopt had op een forse inhaalbeweging, maar anderzijds moesten wij ook consequent handelen. Als Cultuur moest stijgen, dan ook Jeugd en Sport, en dat konden we niet doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er tijdens deze legislatuur ruimte zal komen om de subsidies te verhogen. Vergeet ook niet dat we nu aantraden met een nieuwe ploeg, een nieuwe burgemeester en een nieuwe schepen van Financiën, waardoor we onze berekeningen achteraf een beetje moesten aanpassen en corrigeren. Van een tekort kwamen we dan toch uit op een reserve aan middelen.’

EXit: Is het burgemeesterschap voor u de bekroning van een politieke carrière?

De fauw: ‘Ik vind van wel, hoewel ik alle voorgaande functies met heel veel plezier heb gedaan. Dit is nu de meest ingrijpende en boeiendste periode in mijn leven. Je wordt elke dag, elk uur, met steeds andere dossiers geconfronteerd.’

‘Of ik de sjerp verwacht had? Eerlijk, ik heb het altijd gedroomd. Zes jaar geleden was ik echter veel zekerder van mijn stuk en dat viel dan serieus tegen. Het was een heel speciale zondag toen (oktober 2012).’

‘Ik heb van mijn partij altijd alle kansen gekregen, maar ik heb steeds verkondigd dat ik vooral een job ambieerde op het lokale of op het regionale niveau. Het burgemeesterschap is derhalve een bekroning.’

 EXit: Uw twee voorgangers, Patrick Moenaert en Renaat Landuyt, hebben zich sterk geprofileerd op het vlak van cultuur. Is dat ook uw terrein?

De fauw: ‘Pas op, Renaat deed dat omdat hij ook schepen van Cultuur en schepen van Toerisme was. Anderzijds hoor(de) ik vaak uit de culturele sector dat hij weinig bereikbaar was. Burgemeester zijn is een voltijdse job, je hebt geen tijd voor andere zaken. Ik vind cultuur trouwens te belangrijk om het ‘erbij’ te nemen en dat geldt ook voor toerisme. Patrick daarentegen heeft zich cultureel geprofileerd omwille van het Concertgebouw en Brugge 2002. Hij was natuurlijk dominant aanwezig.’

EXit: Het stadsbestuur pakt uit met een nieuw evenement: Wintergloed. Tevreden?

De fauw: ‘Het was gedurfd, maar ik denk dat het geslaagd is. Er was aanvankelijk veel kritiek, onder meer vanuit het Brugse Handelscentrum dat de verhuis van de ijspiste slecht verteerde. Maar wij wilden iets totaal nieuws en kwaliteitsvol. Er waren uiteindelijk twee kandidaten, en het schepencollege koos voor het Wintergloed-model.’

EXit: Een vraag die in een interview niet mag ontbreken: de nieuwe concertzaal van Muziekcentrum Cactus op het Kanaaleiland. Wachten op Godot?

De fauw: ‘Het dossier is eindelijk binnen, tot en met de langverwachte omgevingsvergunning. Ik denk dat er nu niets meer kan dwars liggen. Binnen het schepencollege heerst de overtuiging dat het nu of nooit is. Het budget ligt al heel lang vast: de Stad met 800.000 euro, de Provincie met 200.000 euro en Vlaanderen met 1.200.000 euro. Dit dossier is helaas vreselijk ingewikkeld. De locatie was een heikel punt, net als heel wat opduikende technische problemen zoals met de riolering. Tenslotte was er ook vertraging als gevolg van de gezondheidsproblemen van de architect (LF. Ievan Decoster die ook de Magdalenazaal heeft gebouwd). Noteer maar: definitieve datum voor de werkzaamheden, medio 2020.’

 EXit: Het Concertgebouw. Daar was de vraag veel groter dan het aanbod.

De fauw: ‘We konden natuurlijk geen uitzondering maken voor het Concertgebouw, terwijl iedereen moet besparen. Dat zou niet te verantwoorden zijn. We investeren wel fel in het gebouw (LF. 712.400 euro) voor onderhoud en andere verplichtingen. Wij dragen alle kosten. Bovendien ontvangen ze 472.891 euro voor de artistieke werking. Voeg daar nog de stevige bijdrage van Vlaanderen (3,12 miljoen euro) bij. Maar ik begrijp hun verzuchting. Wat we bijkomend hebben gedaan is de besparing op infrastructuur die de voorbije drie jaar werd opgelegd door de Stad ongedaan maken.’

EXit: Een ander moeilijk dossier is dat van de Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat. De kogel geraakt niet door de kerk.

De fauw: ‘Ik ga de kroon niet ontbloten, maar binnen twee maanden komt er een totaal nieuwe switch op dat vlak. Plannen waarmee Brugge een voorbeeld zal zijn voor heel Vlaanderen over hoe men moet omgaan met religieus erfgoed. Het plan gaat zelfs verder dan alleen maar met de abdij. Ook het project Engels Klooster (Carmersstraat) start binnenkort met geleide gidsbeurten in een nog bewoond klooster.’ (LUC FOSSAERT)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: