Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Het Stedelijk Conservatorium ambieert nieuw verhaal

 

 De voorbije twee jaar zullen zowel het stadsbestuur als de directie van het Conservatorium nog lang heugen. Of hoe een slecht uitgevoerde selectieproef voor een nieuwe directeur Conservatorium vuile was en een juridisch kluwen heeft opgeleverd. Maar nu weerklinkt op beide locaties een zucht van opluchting, want een ‘gouden handdruk’ aan de ontslagen directeur Gunter Carlier maakt een eind aan een personenstrijd du jamais vu. Twee leerkrachten van het Conservatorium, Michaël Vancraeynest en Marc Lambrecht, moeten het zwalpende schip terug in rustig vaarwater brengen.

Dit onfrisse verhaal startte in 2015 met de zoektocht naar een nieuwe directeur, ter vervanging van Wilfried Deroo die met pensioen ging. De Stad wou niet over één nacht ijs gaan en engageerde een selectiebureau dat een examen uitschreef en finaal op de proppen kwam met Gunter Carlier, een professionele (trombonist) freelance muzikant.

Carlier startte ambitieus: nieuwe instrumenten, een opleiding ‘oude muziek’, nauwe samenwerking met Concertgebouw en Anima Eterna Brugge en een reddingsoperatie voor de bedreigde bibliotheek. Ambities en plannen genoeg, maar er kwam gaandeweg weinig tot niets van in huis. Zijn beleid om heel veel te doen in heel korte tijd schudde wel stevig aan de boom, maar oogstte vooral een verdeeld lerarenkorps. Bleek al snel dat Carlier niet uitmuntte in communicatie en evenmin door het leven stapte als bruggenbouwer. Binnenshuis kreeg hij af te rekenen met stevige oppositie die tot in de lokale pers werd uitgevochten. De (bij)naam ‘Assad’ ging vrolijk rond. Voor het stadsbestuur was de maat vol. Op de laatste dag van het vorige schooljaar werd de samenwerking stopgezet en werd de (tijdelijke) leiding toevertrouwd aan twee leerkrachten uit het huis: Michaël Vancraeynest en Mark Lambrecht.

Gouden handdruk

Carlier bleef echter niet bij de pakken zitten en diende een klacht in bij de Kamer van Beroep van het officieel onderwijs en die gaf Carlier zijn functie terug. Consternatie alom en toenmalig bevoegde schepen Pablo Annys (sp.a) noemde zich ‘ongerust over de toekomst van het Conservatorium’.

Hiermee geraakte ‘de affaire’ diep in het slop: een giftige sfeer, een verdeeld corps, het leerlingenaantal in vrije val en een dreigende malaise bij de start van een nieuw schooljaar. De Stad zette grote middelen in en kocht de vrede af met een ‘gouden handdruk’ die een eind maakt aan dit onverkwikkelijk verhaal. En om haar ambities met het Conservatorium kracht bij te zetten trekt de Stad ruim 4 miljoen euro uit voor de dringende restauratie van het hoofdgebouw, één van de vijf stadspaleizen die Brugge rijk is. Tijdens de werkzaamheden, gepland voor eerstvolgend schooljaar, worden de lessen ‘verhuisd’ naar andere gebouwen.

Richting 2.000 inschrijvingen

Ook bekend gemaakt: in Oostkamp is een nieuwe vestigingsplaats opgericht. Woordkunst-Drama en Muziek zullen er terechtkunnen. Het Conservatorium telt momenteel een honderdtal personeelsleden en plusminus 1.800 leerlingen, (waaronder opvallend veel meer meisjes dan jongens) en ambieert dit schooljaar 2.000 inschrijvingen. Over de benoeming van een nieuwe leiding wordt dit schooljaar nog geen beslissing genomen. In de marge hiervan noteren we ook nog een voorstel van de lokale N-VA om hier ‘voltijds secundair muziekonderwijs te organiseren, want ‘West-Vlaanderen is op dat vlak een blinde vlek’. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: