Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Boeiende expo over geschiedenis Stadsschouwburg

 

De Brugse Stadsschouwburg opende zijn deuren op 30 september 1869 met de opvoering van ‘Les Mousquetaires de la Reine’, een ‘opéra comique en 3 actes’. In de loop van de voorbije 150 jaar beweegt er in en rond het gebouw heel wat. De tentoonstelling in het Arentshuis (Dyver) gaat dieper in op het stedenbouwkundige, architecturale en programmatorische verhaal. Bezoek aanbevolen.

 Voor de bouw van de schouwburg werden heel wat middeleeuwse huizen afgebroken, straten recht getrokken en werd er een nieuw theaterplein gecreëerd. Er werd aan zes architecten gevraagd om plannen te tekenen. Uiteindelijk mag de Brusselse architect Gustave Saintenoy het gebouw realiseren. Het gebouw straalt rijkdom uit en het wordt bejubeld door een deel van de elite, een ander deel van de bevolking vindt het pompeus.

Ook de invulling van de programmering ondergaat gedurende 150 jaar een enorme verandering. Het Grand Théâtre de Bruges evolueert van een elitaire schouwburg waar de klassen letterlijk in een rangorde gescheiden worden naar een open cultuurhuis dat modern theater, muziek en dans verwelkomt.

Een nieuw stadskwartier

De wijk waar de nieuwe Stadsschouwburg wordt gebouwd, is eeuwenlang het commerciële hart van de stad. Hier stroomt de Reie, bevindt zich de stadskraan en rond het Oude Beursplein staan diverse natiehuizen. Op het einde van de 18de eeuw verhuist de havenactiviteit naar de rand van de stad, de Reie wordt dichtgelegd. Maar de organisch gegroeide wijk heeft zijn middeleeuwse structuur behouden. Grote handelshuizen wisselen af met kleine woningen. De straatjes zijn smal en kronkelen zich tussen de huizen waardoor er weinig licht en lucht binnen stroomt.

Op het moment waarop beslist wordt een kleine vijftig gebouwen af te breken, wordt de wijk nog volop gebruikt voor handelsactiviteiten. Heel wat huizen zijn verhuurd. De eigenaars zijn dokter, advocaat, ambtenaar of grootgrondeigenaar. Er woont en werkt een mix van arm en rijk. Studenten architectuur van Howest hebben de omgeving voor en na de bouw van de schouwburg gevisualiseerd.

Het ontwerp voor de schouwburg is het werk van een jonge architect uit Brussel. Gustave Saintenoy is drieëndertig als hij zijn ontwerp in 1865 indient. Zijn plan voorziet een schouwburg volgens de regels van de kunst. Hij herwerkt zijn ontwerp in 1866, haalt een koepel weg boven de foyer en past de afmetingen wat aan. De trappen worden verbreed. De zaal heeft een ellipsvorm omwille van de akoestiek. In de meeste theaters is trouwens de evolutie te zien van een langwerpige naar een min of meer ronde of ellipsvormige zaal. (LF)

De expo over 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge loopt in het Arentshuis (Dyver) tot 1 maart (www.museabrugge.be). Bruggelingen mogen gratis binnen

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: