Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Bijzondere graven krijgen restauratiebeurt op Centrale Begraafplaats

(fotoEDM)

 De Begraafplaats Steenbrugge is een van de oudste begraafplaatsen van Vlaanderen. Het werd aangelegd na 1784 toen keizer Jozef II verbood om nog langer binnen de stadsmuren te begraven. Voor de aanleg kocht het stadsbestuur grond aan het toenmalige Sint-Trudoklooster in Assebroek.

Vandaag beslaat de begraafplaats een oppervlakte van 12 hectare en liggen er 130.000 mensen begraven. In 1979 werd een columbarium (bewaarplaats van urnen) gebouwd en een strooiweide aangelegd. In meer dan 200 jaar van zijn bestaan hebben heel wat bekende figuren daar een rustplaats gevonden zoals Achille Van Acker, kanunnik Duclos, kunstschilder Flori van Acker, architect Louis Delacenserie, Guido Gezelle en heel wat notabelen uit de Brugse geschiedenis. De bijzondere graven worden nu systematisch gerestaureerd.

Sinds de jaren 70 voert Stad Brugge een actief beleid om grafmonumenten te behoeden voor verval. Er werd toen een Commissie van Graftekens opgericht. De dienst Patrimoniumbeheer van Stad Brugge maakt deel uit van die Commissie en staat in voor de restauraties van de belangrijke waardevolle grafmonumenten in stadseigendom. Men trekt hiervoor jaarlijks een budget van ongeveer 30.000 euro uit.

Schepen Minou Esquenet: ‘Dit jaar zijn vijf restauraties in uitvoering gegaan op dit kerkhof. Het gaat om vier neogotische en een neoclassicistisch grafmonument. Voor drie grafmonumenten werd aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium gevraagd om een materiaal-technisch onderzoek uit te voeren. Op basis hiervan kunnen we bepalen welke conservatiemaatregelen we moeten inzetten. Sommige monumenten kregen enkel een reinigingsbeurt, bij andere is een ingrijpendere aanpak vereist.’

Bij de restauratie-graven vind je onder meer de indrukwekkende neoclassicistische graftombe van Joseph Francois Ducq, de hofschilder van Willem I. Of het grafmonument voor Eduard Campe, onderpastoor van de Sint-Salvatorkerk, opgetrokken uit witte natuursteen en met een afbeelding van de overledene geknield voor de Madonna. Met deze restauraties wil het stadsbestuur uitzonderlijk funerair erfgoed beschermen en bewaren voor de toekomst. (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: