Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Het Brugse landschap doorgrond

 

In 2011 verscheen ‘Op het raakvlak van twee landschappen’, een leerrijk boek over de vroegste geschiedenis van Brugge en regio, dit naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Uit goede bron’ in het Gruuthusemuseum. De belangstelling was groot, het begeleidende boek snel uitverkocht. ‘Het groene boek’, zoals het werd genoemd, werd meteen een basiswerk ten dienste van zowel leek als wetenschapper. De nieuwe uitgave is nu verkrijgbaar en biedt een ‘herziene en uitgebreide uitgave.’

De ruggengraat van deze heruitgave blijft een chronologisch overzicht van de vroegste geschiedenis van Brugge en ommeland. Dat verhaal vangt aan omstreeks 40.000 jaar geleden en loopt uit naar het begin van de twaalfde eeuw met de moord op graaf Karel De Goede (1127). Als lezer word je meegevoerd in leven en welzijn van de vroegste bewoners, in hun zoektocht naar voedsel. Later komen de Romeinen, gevolgd door de Merowingers, de Karolingers en zelfs de Vikingen.

Opmerkelijk: de regio die onder de loep wordt genomen, is veel ruimer dan Brugge en omgeving. Het strekt zich uit van Oudenburg tot Aardenburg. Samen met Torhout spelen ze een belangrijke rol in het ontstaan van Brugge in de negende eeuw, wanneer de graaf zich in Brugge vestigt.

Het boek ‘Op het raakvlak van twee landschappen’ bevat een overzicht van alle informatie uit archeologische bronnen. Heel wat verspreid en/of ongepubliceerd materiaal werd hier gebundeld.

EXit: Waarom een nieuwe uitgave?

Bieke Hillewaert (Raakvlak): ‘Bijna tien jaar na het eerste boek was de nood aan een herwerkte versie groot. Gegevens uit recent archeologisch onderzoek werden hierin verwerkt. Er zijn vooral veel nieuwe gegevens over de Romeinse aanwezigheid in de kustvlakte en over het prille Brugge. De kaarten werden herwerkt en het aantal kaderteksten verdubbeld.’

EXit: Zijn er nog highlights?

Bieke: ‘Zeker. In tegenstelling tot wat lang werd gedacht, kwam de zee niet tot Brugge en waren er evenmin transgressies en regressies. Ook: een stenen castellum heeft Brugge in de Romeinse tijd nooit gehad, wel een handelsplaats in Fort Lapin. De eerste vermeldingen van de naam Brugge komen er rond 850 na Christus. De oudste munten suggereren dat Brugge in de eerste helft van de negende eeuw het centrum van de streek was. Er is ook vastgesteld dat de Reie, een bescheiden riviertje, over een brede overstromingszone beschikte.’ (LF)

‘Op het raakvlak van twee landschappen, de geschiedenis van Brugge voor Gruuthuse’ is (bijzonder mooi) uitgegeven door Uitgeverij Van De Wiele.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: