Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Heilig Bloed in handige gids

 

Het blijft een merkwaardig fenomeen, de jaarlijkse ‘ommegang’ van de Processie van het Heilig Bloed. Het historische verhaal, opgehangen aan de figuur van graaf Diederik van de Elzas, is nochtans definitief tot ‘fictie’ en ‘taaie legende’ verklaard, maar dat maakt de Processie niet minder populair. Over deze ‘stoet’, erkend als werelderfgoed, en bijbehorende relikwie, is nu een handige gids verschenen, geschreven door Benoît Kervyn die 30 jaar lang de Processie heeft gecoördineerd.

 

De aanleiding is de driedubbele ‘verjaardag’ van het Heilig Bloed. Tweehonderd jaar geleden (1819) kwamen de zeven overgebleven confraters van de organiserende Edele Confrérie (de relikwie was tijdens de Franse Revolutietijd verstopt) terug samen, werd de relikwie uit haar schuilplaats gehaald en op 3 mei trok de Processie, na 24 jaar onderbreking, terug door de Brugse straten.

Een geactualiseerd verhaal over het Heilig Bloed mocht dan ook niet langer ontbreken, want, op een aantal artikels in vaktijdschriften van lokale historici na, geheel onvindbaar.

Komt aan bod: de soorten Heilig Bloedrelieken, het verhaal van de Confrérie, de verschillende schuilplaatsen van de relikwie, de rol van vooraanstaande figuren in deze, de gevolgen van de Franse Revolutie, de duiding van de vlaggen tot en met de erkenning als ‘Immaterieel cultureel erfgoed van de Mensheid. Alles samen goed voor een 138 pagina’s tellend en vlot leesbaar boek over een van Brugges absoute pronkstukken. (LF)

‘Het Heilig Bloed te Brugge’, Benoit Kervyn de Volkaersbeke, uitgave West-Vlaamse Gidsenkring

 

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: