Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

‘Gruuthuse wordt anders dan elders’

(Foto EDM)

Foto Ellen De Meulemeester 

Een nieuw museum in een gerenoveerd stadspaleis

 

Na een sluitingstijd van bijna vijf jaar staan de deuren van het Brugse Gruuthusepaleis terug wagenwijd open  voor toerist en Bruggeling ofte het grote publiek. Gedurende die vijf jaar is er veel gebeurd: een grondige renovatie en restauratie, de herinrichting van zalen, het uitwerken van een nieuw museumconcept en de presentatie van de talrijke collectiestukken die wachten op een herontdekking. De wapenspreuk van de beroemde bewoner van dit stadspaleis, de ‘Plus est en vous’ van Lodewijk van Gruuthuse, wordt hier alle eer aan gedaan.

De motor achter de realisatie van ‘het nieuwe Gruuthuse’ is Aleid Hemeryk, daarin gesteund door het Gruuthuseteam.  Zij gidst ons doorheen 500 jaar stadspaleis.

EXit: Het Gruuthusemuseum kondigt zich aan als ‘nieuw’ en ‘te herontdekken’. Wat is helemaal nieuw?

Aleid Hemeryk: ‘Vroeger was Gruuthuse vooral een museum van toegepaste kunst. De kunstvoorwerpen werden getoond omwille van hun esthetische waarde. In het nieuwe museum vertrekken we van het idee ‘we gaan een verhaal vertellen en dat in een context plaatsen. We vertrekken uiteraard van de collectiestukken, maar we gaan er anders naar kijken. Elk museaal object vertelt een of meerdere verhalen en die vormen de rode draad van 500 jaar geschiedenis.’

‘Er waren verschillende pistes mogelijk, een thematische indeling bijvoorbeeld, maar we zijn toch teruggekeerd naar de klassieke chronologische opbouw. Uiteraard hebben we voorheen heel wat musea in binnen- en buitenland bezocht, maar we hebben het nieuwe Gruuthuse niet gespiegeld aan één bepaald voorbeeld. Daardoor is Gruuthuse ‘anders dan elders’. Het wordt voor de Bruggeling beslist een (her)ontdekking van de collectie, de nieuwe opbouw en de verhalen die aan de voorwerpen worden toegedicht.’

EXit: Het museum telt drie verdiepingen.

Aleid: ‘Zo is dat. Nu beleef je een reis doorheen drie cruciale perioden. Het gelijkvloers  vertelt het Bourgondische hoogtepunt van de stad, verdieping één gaat over de vaak onderbelichte ‘periode’ van de 17de en 18de eeuw. De tweede verdieping gaat over ‘de herontdekking van Brugge’ en de voor Brugge zo typerende 19de eeuw met zijn neogotiek. Een verhaal dat ook ruim aan bod komt in een documentaire film over Brugge in die periode.’

‘Deze 17 ruime zalen herbergen vijfhonderd collectiestukken: majestueuze wandtapijten, gotische glasramen, indrukwekkende houtsculpturen, schilderijen, historische kant, tot en met een 17de eeuwse gedekte tafel met zilveren bestek en kostbaar Chinees porselein. Al deze voorwerpen worden in context geplaatst, iets waarvoor we heel wat multimedia aanwenden.’

EXit: Lodewijk was een voorbeeld van de rijke klasse waar dit hele museum over gaat.

Aleid: ‘Uiteraard komt hij ruim aan bod als een soort rode draad. Hij was immers de edelman, de gewiekste zakenman, de diplomaat, de ridder en vooral, de cultuurliefhebber met een indrukwekkende bibliotheek. Hij gaf het stadspaleis zijn grandeur. In dat verband tonen wij een selectie historische handschriften uit Brugges rijke geschiedenis. En wie weet kan het beroemde Egidiushandschrift hier ooit nog eens zijn opwachting maken.’

EXit: Geheel nieuw is de prachtige zolderruimte.

Aleid: ‘Deze ruimte gebruiken we als sprong naar het Brugge van vandaag. We laten het parcours hier een beetje los en maken plaats voor onze participatieprojecten waarvan de eerste editie met jongeren plaatsvindt. U vindt er boeken over Brugge en multimedia. Deze ruimte kan ook plaats bieden aan tijdelijke, passende tentoonstellingen of de plek zijn waar we ontmoeting willen stimuleren.’

EXit: Tot slot, een modern bezoekerspaviljoen op een historische  site. Altijd humor in deze stad.

Aleid: ‘We kennen de uiteenlopende standpunten, er is al uitvoerig gediscussieerd daarover, maar de reacties zijn toch gemengd. Dit gebouw zal zijn plek innemen op deze site en ook in het onthaal een belangrijke rol spelen. Daarom, geef het gebouw een eerlijke kans… en wat tijd.’ (LF)

_____Open van dinsdag tot zondag, doorlopend van 9.30 tot 17 uur. Bruggelingen gratis.  www.museabrugge.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: