Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Religieus erfgoed in de aanbieding

# Een cijfer dat tot nadenken stemt: een kwart van de oppervlakte van de binnenstad is rechtstreeks gelinkt aan religieus leven door kerken, abdijen, kloosters, abdijen en pastorieën. De acute leegloop en leegstand openen vandaag heel wat perspectieven op korte en lange termijn. Een groot deel van dat patrimonium is bovendien kunsthistorisch waardevol.

# In de vorige EXit (maart) bepleitte Eric Van Hove (ex-dienst Stedenbeleid) een grotere inbreng van Stad Brugge in het dossier van de vijf (!) parochiekerken. Een boeiende case, want ‘het initiatief voor de herbestemming blijft daarbij bij de plaatselijke gemeenschappen, maar de Stad kan een handje toesteken met steun in woord en daad.’ Van Hove noemt het ‘een kans die zich niet vaak voordoet in een decennium’.

# Een ander herbestemmingsdossier dat zich nu aandient is dat van de (leegstaande) Sint-Godelieveabdij in de Boeveriestraat. In 2015 hebben de kloosterzusters het gebouw verlaten en het in erfpacht gegeven aan Stad Brugge voor een periode van vijftig jaar. De toen pas opgerichte Brugge Foundation meldde zich kandidaat voor het beheer van de site. Een nieuwe bestemming(en) en de nodige sponsorgelden zouden deze 3.400 vierkante meter grote site kunnen redden voor de toekomst. In deze EXit laat Ingrid Leye (ex-Monumentenzorg en ‘sterke vrouw’ van Brugge Foundation) haar licht schijnen op de moeilijkheden en de addertjes in dit dossier. Zegt Leye: ‘Het is zeer moeilijk om gepaste functies te vinden’ en ‘geïnteresseerde partners zijn heel voorzichtig.’ De site is bovendien vrijwel helemaal historisch beschermd en bepaalde delen, zoals de slaapkamers van de zusters, zijn niet toegankelijk. Spijts het voorgaande is er nu toch licht in de tunnel met dank aan een milde testament-weldoener die 150.000 euro vrijmaakte voor de restauratie van de kerk (die nog niet ontwijd is). Dit dossier, met partners als Foodstep en VTI-Brugge, kan de trigger worden voor een mooi verhaal.

# Los van het verhaal Sint-Godelieveabdij staat (ook in deze EXit) het initiatief ‘Sacred Books, Sacred Libraries’ van onder meer de Brugse historica Doenja Van Belleghem. In een eerste fase sluiten zich twee kloosters aan: het Engels Klooster in de Carmersstraat en dat van de Karmelieten in de Ezelstraat. Met de steun van Toerisme Vlaanderen (321.000 euro) wil dit project het klooster ontsluiten ’waarin de unieke verwevenheid van Stad en het religieus leven’ wordt verteld tijdens geleide gidsbeurten. Van Belleghem hoopt op die manier ‘de onmiskenbare invloed van de religieuzen op de geschiedenis van de stad’ aan te tonen.’

# En, ook al verschillen de beide initiatieven qua opzet, er is veel dat hen bindt. Zoals Ingrid Leye het verwoordt: ‘Dus, ja, waarom zouden we beide initiatieven niet op elkaar afstemmen?’. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: