Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Nieuwe toekomst voor oude kloosters

Foto Paul Willaert

Het imposante Engels Klooster in de Carmersstraat wordt al bijna 400 jaar ononderbroken bewoond door de ‘Kanunnikessen van Windeshein’. Het klooster is een goed bewaard en volledig ommuurd complex met een unieke koepelkerk en een 19deeeuwse tuin. Ook nog bewoond is het Klooster van de ‘ongeschoeide karmelieten’ in de Ezelstraat, met een geschiedenis die teruggaat naar 1633. Voor beide (leeglopende) kloosters wenkt een nieuwe toekomst dankzij het project ‘Sacred Books/Sacred Libraries’ van de Brugse historica Doenja Van Belleghem.

EXit: Waarom is Sacred Books uitgedacht?

Doenja Van Belleghem: ‘Het is uitgedacht en opgestart met de uitdrukkelijke bedoeling om het spirituele erfgoed van religieuzen te bewaren. Het was evident om dit in Brugge op te starten wegens de hoge concentratie aan religieus patrimonium? Een kwart van de oppervlakte van de binnenstad is rechtstreeks gelinkt aan religieus leven. Men kan Brugge slechts begrijpen wanneer men de religieuze component in de identiteit van de stad erkent.’

EXit: Welk verhaal wilt u brengen?

Doenja: ‘Het verhaal van de unieke verwevenheid van de stad en het religieus leven en de onmiskenbare invloed van de religieuzen op de geschiedenis van de stad. Een verhaal ook van historische evoluties en religieuze stromingen. Dat verhaal kunnen wij brengen met dank aan de steun van Toerisme Vlaanderen (LF. 321.000 euro).’

EXit: Voor wie is dit bedoeld? Vooral jongeren zijn vandaag helemaal niet meer vertrouwd met de kerk en haar tradities.

Doenja: ‘Toch wel. We leven natuurlijk niet meer in een christelijke samenleving, maar in een razend snelle wereldlijke samenleving, is de behoefte aan stilte, rust en reflectie nog nooit zo groot geweest. Er is nood aan plekken om dit te beleven.’

 EXit: Die plekken bestaan, zegt u.

Doenja: ‘Ja, natuurlijk en ze zijn er altijd geweest. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid op om die locaties op een doordachte wijze te herwaarderen en te gebruiken met respect voor hun eigenheid. We doen dit met veel kennis van zaken en een onderbouwde toekomstvisie én in samenspraak met de religieuzen.’

EXit: Hoe concreet is Sacred Books op dit moment?

Doenja: ‘Momenteel worden de parcours voor de bezoekers voorbereid en geïnstalleerd. Gidsen zullen de bezoekers naar unieke, verborgen en geheime plekken leiden waar de stilte overheerst. In het hart van de kloosters maakt de bezoekers kennis met de religieuzen. Daarnaast vormen de boeken en de kloosterbibliotheek een rode draad in het parcours en elk bezoek wordt afgerond met een ontmoeting met een religieuze. Deze geleide bezoeken starten volgend jaar op 20 februari.’

EXit: Jullie organisatie wil een voorbeeld stellen van hoe om te gaan met religieus erfgoed?

Doenja: ‘Juist. Vanuit Sacred Books/Sacred Libraries willen wij een netwerk creëren en een voortrekkersrol opnemen in het actuele debat over de omgang met religieus erfgoed. Vandaag is dat debat te sterk toegespitst op sluiten, stopzetten, afstoten, opdelen en herbestemmen. Wij willen niet dat de geestelijke nalatenschap verdampt. We willen dat dat erfgoed zuurstof krijgt zodat het niet uit Brugge verdwijnt.’ (LF)

http://www.sacredbooksbruges.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: