Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Kant in Vlaanderen, een subliem eerbetoon

Foto EDM

Wie ‘kant’ zegt, droomt al snel weg naar de charme van middeleeuwse portretten van vorsten en edelen, van geestelijken en burgers. Van verwondering gaat het over in bewondering, want het artistieke en technische kunnen van de makers van weleer was subliem. Vandaag is kant aan een remonte bezig en kantklost zich een weg naar de hedendaagse kant. In de voorbije zomer verwelkomde Brugge meer dan 3.000 mensen uit alle werelddelen voor een congres over… kant. Pleitbezorger van de organiserende vzw is Martine Bruggeman, op Brugse bodem de specialiste van (onder meer hedendaagse) kant.

EXit: In 1997 publiceerde u Kant in Europa, vandaag Kant in Vlaanderen. Wat is het verhaal achter dit nieuwe boek?

Martine Bruggeman: ‘Het gaat dit keer over datgene wat in Vlaanderen op kantgebied vandaag leeft, met het accent op de hedendaagse kant. Komt aan bod: de conservatie van kant en iconografie in Vlaamse musea, archieven en privécollecties. Het boek laat ook zien hoe de kantkennis in scholen en werkgroepen wordt doorgeven. De publicatie werd onder meer mogelijk gemaakt door Fernand Huts die de Engelstalige uitgave sponsorde.’

‘Daarnaast geeft het boek veel aandacht voor kant als hedendaagse kunst, zoals beoefend in de tien academies in Vlaanderen en door hedendaagse kunstenaars die kant realiseren, het kant-aspect in hun werk integreren of kant-gerelateerd werken. Er waren op dat congres ook enkele buitenlandse kunstenaars en organisaties uitgenodigd die relevant waren voor de hedendaagse kantkunst. Al deze aspecten samen worden in het boek voorafgegaan door een bondige geschiedenis van de kant in Vlaanderen, om dit alles in de juiste context te kunnen plaatsen’.

EXit: De vaak gestelde vraag: vanwaar uw passie voor kant?

Martine: ‘Waarom precies? Ik rolde erin, vond dit een zo boeiende wereld, een niche waarvan ik voordien het bestaan niet kende. Kant is meer dan een randje of zakdoekje, maar heeft een hele geschiedenis: kunsthistorisch, sociaaleconomisch en vooral het hedendaagse aspect dat de toekomst verzekert.’

EXit: Weg suf imago?

Martine: ‘Zeker. Het fenomeen kant moet opengetrokken worden en bevrijd van zijn stoffig imago. Dit was de doelstelling van het congres Living Lace en dit bijbehorende boek. Ikzelf leid de groep Kant-Act die zich intensief toelegt op actuele kant. Ik vind trouwens dat het Brugse Kantcentrum (Balstraat) zich meer moet profileren met hedendaagse kant.’

EXit: Jullie organiseerden afgelopen zomer een Wereldcongres. Er was weinig mediabelangstelling, de stad Brugge stuurde haar kat.

Martine: ‘Inderdaad, maar er was wel een heel goede website die vooral in de kantwereld erg gesmaakt werd. De stad Brugge had weinig of geen belangstelling. We telden in het tentoonstellingsweekend (vrijdag-zaterdag en zondagmorgen) nochtans meer dan 3.000 bezoekers in de Hallen. In de Sint-Gilliskerk brachten de stedelijke Musea een tentoonstelling over religieuze kant, in het archief een tentoonstelling over het volkskundig aspect van de kant, de academie bracht in de Bogardenkapel hedendaagse kant van leraressen en leerlingen.’

‘Ook op andere locaties in Vlaanderen werden tentoonstellingen hedendaagse kant gerealiseerd (Aalst, Ieper, Kortrijk, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden, Leuven…), verschillende musea in Vlaanderen zetten hun deuren open en organiseerden een speciale tentoonstelling naar aanleiding van het congres. Er was voor de belangstellenden een zesdaagse kantreis voorzien, maar ook individueel kon men de expo’s bezoeken.’

EXit: Nog ideeën?

Martine: ‘Ideeën voor een tentoonstelling? Ja, in 2020 zullen we met internationale hedendaagse kant naar buiten komen, maar dit moet nog concreet vorm krijgen.’ (LF)

Kant in Vlaanderen, Erfgoed en hedendaagse kant, Martine Bruggeman, 49,99 euro

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: