Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Te vroeg

Het jaar 2018 heeft duchtig huisgehouden in de Brugse cultuurwereld. Ter herinnering: op 19 april 2018 overleed Rik Bevernage (64), decennialang de mentor en het kloppende hart van Kunstencentrum De Werf en gezegend met een encyclopedische kennis van de wereld van de jazz. Gelukkig leeft zijn inzet nog voort in de huidige jazzprogrammering van Kunstencentrum KAAP (het samengaan van Vrijstaat O. en De Werf).

Op 28 december jongstleden verloor deze stad met het overlijden van Joris De Voogt (65) nog een belangrijke culturele steunpilaar. De Voogt was in 1986 de eerste directeur van de Stadsschouwburg, de naam waardig. Hij voerde de programmering ervan naar uitdagende hoogtes en ontrolde zo de rode loper voor de latere directeur Sonia Debal die in 1991 de fakkel overnam.

De Voogt had oog voor de culturele ontwikkeling van Brugge. Zo richtte hij, samen met boezemvriend Kurt Defrancq, de symbolische Kunstenrepubliek West-Vlaanderen op, een verholen smeekbede voor een eerlijker verdeling van de cultuursubsidies.

In het cultuurjaar Brugge 2002 sloot hij aan met .WAV, een vreemdsoortig geluidenfestival en werd hij directeur van toneelhuis HetNet (voorheen De Korre). De samenwerking met de artistiek directeur Josse De Pauw (van 2000 tot 2005) verliep echter dermate slecht dat De Voogt eind 2002 zijn ontslag kreeg. Stuurde ons diezelfde avond nog een sober mailtje met ‘I’m fired’. Als zakelijk directeur kreeg hij op een weinig elegante manier (en volgens kenners geheel onterecht) de rekening gepresenteerd.

Tijdens de uitvaartviering sprak de familie over een zwarte bladzijde in zijn rijke carrière. Zeer ontgoocheld viel De Voogt terug op zijn oude liefdes: docent aan het RITS in Brussel en oprichter van radio FM Brussels. Tussendoor schreef hij gedurende een korte periode een gesmaakte column in EXit. Weer jaren later vonden we hem terug in de oude visserswijk van Oostende waar hij een Italiaans getinte wijnbar, de ZIO GIO, uitbaatte. De voorbije tijd was hij vooral aan de slag als reisjournalist. Zijn veel te vroege afscheid werd geheel passend gevierd met veel muziek en een drankje en bezongen door Johnny Cash met de woorden ‘I’ll leave this old world/with a satisfied mind’. Onze huiscartoonist Marec vereert Joris De Voogt hiernaast met een schitterende tekening.

In hetzelfde jaareinde tenslotte, op zondag 30 december, overleed de Britse Bruggeling Marcus Cumberlege (81). Hij oogstte in de zestiger en zeventiger jaren nogal wat bijval met zijn poëzie en vestigde zich in 1972 in Brugge waar hij snel wende. ‘Als ik al een Brit zou zijn, dan voel ik dat niet. Mijn wortels liggen hier’, liet hij ooit in een EXit-interview optekenen. In 2009 verscheen bij de Brugse uitgever Marc Vandewiele zijn Selected Poems. In 2015 bekende hij zich tot de Lappersfort Poetry Society als stadsdichter. Marcus ligt begraven op de Centrale Begraafplaats. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: