Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Quartier PUBLIEK geeft aftrap 150 jaar Stadsschouwburg

 

Cultuurcentrum Brugge viert vanaf najaar 2019 het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Stadsschouwburg. Omdat dit feestjaar niet ongemerkt voorbij zou gaan, slaat het cultuurhuis de handen in elkaar met verschillende culturele verenigingen en wijkorganisaties. Cultuurcentrum Brugge doet daarvoor ook beroep op De Batterie. Deze Brugse kunsteducatieve organisatie is specialist in participatieve trajecten en dus de geknipte speler om de buurt intensief bij het jubileum te betrekken.

Zij tekenen voor het artistieke en participatieve luik dat ze in samenwerking met de wijk (bedoeld: de ruime buurt rond de Stadsschouwburg tot aan Groenestraat, Lange Rei, Klaverstraat) willen realiseren. Het is een wijk met een heel diverse aanblik en heel veel passage, en daardoor veel potentieel.

Het project, Quartier PUBLIEK getiteld, verloopt in verschillende fasen en start in februari. Het kloppende hart van de actie bevindt zich in het pand hoek Naaldenstraat-Sint-Jakobsstraat (de vroegere kledingwinkel L’Angolo). In de etalages worden enkele ‘trechters’ opgebouwd die kijk geven op foto’s en filmpjes over het leven in de buurt. De buurtbewoners worden aangezocht om hieraan mee te werken en het documateriaal aan te vullen. Daarvoor gaat De Batterie deur na deur af om het project toe te lichten en de mensen warm te maken voor medewerking. Met het verkregen materiaal worden een aantal montages gemaakt. De Batterie organiseert daarvoor twee ‘masterclasses’ montage die geleid worden door twee kunstenaars. In deze masterclass ontwikkelt de buurtbewoner vanuit het opgebouwde archief een montage die zijn kijk op de buurt weergeeft.

Van hieruit start een tweede fase waarbij buurtbewoners hun kijk op de toekomst voor deze wijk vertalen in maquettes.
Het ene project focust op stedelijke ontwikkeling ,het tweede op herbestemming. De resultaten worden verwerkt in maquettes en aan de buurt getoond.

In een laatste fase (zomer 2019) wordt de hele buurt opgeroepen om mee te werken aan de uiteindelijke realisatie: een installatie in de publieke ruimte vertrekkende vanuit de bevindingen en beleving van de buurtbewoners. Wordt vervolgd. (LF)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: