Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Is de Brugse muziekscene tevreden in en over zijn stad?

Foto Theo Deceunick

 Het regionaal (open) jongerenhuis Het Entrepot heeft vorige maand onder de naam ‘Blauwdruk’ een uitgebreide enquête gehouden onder de Brugse muzikanten. Het doel? Onderzoeken hoe (on)gelukkig de artiest/groep in zijn eigen stede is en welke initiatieven er moeten/kunnen worden genomen om van Brugge een bruisende muziekstad te maken. De resultaten werden gebundeld in een mooie mini-publicatie.

Initiatiefnemer van dit Blauwdruk-onderzoek is Het Entrepot, maar ook andere organisaties zoals Poppunt (bovenlokaal), Cultuurcentrum Brugge/Brugotta, Popcollege, Metronoom, Cactus Muziekcentrum, Snuffel vzw, The Jamm, Jeugdhuis Comma , Villa Bota en Humus Music droegen hun steentje bij. Dit was de derde editie van Blauwdruk. Eerder voerde Het Entrepot al onderzoek uit naar de behoeften van Brugse kunstenaars en van creatieve ondernemers. ‘Het opzet is altijd om iets ten goede te veranderen in Brugge. Eerdere edities van Blauwdruk waren bijvoorbeeld de aanleiding voor de realisatie van atelierwerking De Tank. Nu hopen we opnieuw dat Blauwdruk de aanleiding kan geven tot een betere samenwerking tussen de verschillende partners, maar ook dat het nieuwe stadsbestuur kijkt naar wat beter kan’, zegt coördinator Wannes Fremaut.

De cijfers

Eerst iets over het aantal respondenten van de enquête. Zo’n 130 muzikanten – waarvan iets meer dan de helft jonger is dan 30 jaar – namen de tijd om de vragenlijst af te werken. Natuurlijk zijn er een pak meer muzikanten aan de slag in Brugge, maar als je weet dat Cultuurcentrum Brugge bijvoorbeeld over een lijst beschikt waarop de adressen van een 120-tal actieve muziekgroepen prijken, dan is het respondentencijfer niet zo laag en kan de bevraging als representatief worden beschouwd. Wellicht voelen ook niet alle muzikanten de behoefte om hun gedacht kenbaar te maken. Niettemin biedt het verzamelde cijfermateriaal een goed zicht op de noden, behoeften en verzuchtingen van de Brugse muziekscene in het algemeen. Zo is iets minder dan de helft van de Brugse muzikanten op zoek naar een (nieuwe) repetitieruimte. Ongeveer 32% repeteert thuis. Betaalbaarheid, isolatie en ligging zijn de drie belangrijkste factoren bij het vinden van een geschikte repetitieruimte.

Wat speelkansen betreft, is iets meer dan de helft van de ondervraagden ontevreden over de speelkansen in de stad.  Vooral concertcafés (52%) en een muziekclub (42%) worden gemist.

Een kwart van de Brugse muzikanten wordt op een of andere manier ondersteund door een Brugse organisatie.

Iets minder dan de helft van de respondenten zou liever in Gent wonen (als het op musiceren aankomt). Vooral de muziekscene, de speelmogelijkheden en een groter publiek maken andere steden aantrekkelijk, maar vreemd genoeg is een muziekstad als Kortrijk (0%) niet aangestipt en krijgen Antwerpen (3%) en Brussel (10%) ook maar een lage score.

Werk aan de winkel

Als alle cijfers in rekening worden gebracht, krijgt Brugge een tevredenheidscijfer van 55% op het rapport. Niet gebuisd, maar ook niet goed genoeg. Er is dus nog serieus wat werk aan de winkel om van Brugge een bruisende muziekstad te maken. Deze Blauwdruk – de publicatie werd trouwens mooi geïllustreerd door de jonge tekenaar Maarten Derous – is alvast een prima instrument voor het nieuwe stadsbestuur dat vanaf 2 januari 2019 uit de startblokken schiet. Het Entrepot schuift, op basis van deze gegevens en na ruggespraak met de betrokken actoren, zelf vier werkpunten naar voren.

Ten eerste dienen de bestaande initiatieven beter in kaart te worden gebracht. ‘Brugge heeft repetitieruimtes, livepodia en organisaties die ondersteuning bieden. Wie ervaring heeft in de cultuursector kent alle nuttige adressen uit het hoofd. Jonge muzikanten hebben meer moeite om hun weg te vinden. Brugge telt bijvoorbeeld meer dan twintig livepodia, toch is iets meer dan de helft van de Brugse muzikanten ontevreden over de speelkansen in de stad. Een helder overzicht van alle voorzieningen en organisaties in Brugge zou dat kunnen oplossen’, zegt Wannes Fremaut.

Ten tweede moet duidelijker worden gecommuniceerd waar en waarvoor er subsidies beschikbaar zijn. ‘Wat geldt voor ruimtes en initiatieven, geldt ook voor subsidies’, stelt Fremaut. ‘Ze zijn er, maar niet alle jongeren weten er het bestaan van af. Hoog tijd dus dat alle culturele partners hierover beter communiceren.’

Ten derde kunnen subsidies voor het isoleren van repetitieruimtes soelaas bieden. Brugse muzikanten geven in de enquête aan dat lawaaihinder de belangrijkste reden is om uit te kijken naar een andere repetitieruimte. Een oplossing kan zijn: subsidies om repetitieruimte te isoleren. Stad Gent biedt al soortgelijke subsidies aan, Stad Brugge straks ook? ‘Zulke subsidies kunnen inderdaad een interessante oplossing zijn. Ik geef die suggestie alleszins door aan het nieuwe stadsbestuur’, zegt cultuurcoach Bart Vanduyver.

Ten vierde moeten meer caféconcerten mogelijk zijn. De vraag om meer caféconcerten en concertclubs klinkt luid in Blauwdruk. Patrick Keersebilck van Cactus Muziekcentrum benadrukt de nood aan het informele muziekcircuit: ‘De beste ideeën en samenwerkingen ontstaan aan de toog van muziekcafés, plekken waar muzikanten elkaar stommelings ontmoeten. Nieuwe initiatieven moeten kunnen groeien vanuit de ‘onderbuik’, zonder dat het stadsbestuur daar altijd een regisseursrol moet voor opnemen, want hoe meer regelgeving, hoe minder rock ’n roll.’ (ADC)

______www.hetentrepot.be

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: