Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Van ‘rapestik’ tot begraafplaats

 De Brugse Begraafplaats in Assebroek wordt beschouwd als één van de mooiste van Europa en verdient bijgevolg een publicatie. Er was natuurlijk al de beknopte gids die de VZW Brugs Ommeland in 1993 uitgaf, maar deze brochure was niet meer verkrijgbaar en bovendien aan herwerking toe.

Deze taak hebben Bob Warnier en Dr. Clarysse, namens de West-Vlaamse Gidsenkring, op zich genomen. Het resultaat is een handige en zeer volledige gids die gedeeltelijk als een wandeling is opgevat. De gids vertelt in een eerste hoofdstuk de ontstaansgeschiedenis en geeft uitleg bij de funeraire symbolen, waarna een gedetailleerde wandeling langs de meest (bouwkundig) interessante graven volgt.

De Begraafplaats Steenbrugge is een van de oudste begraafplaatsen van Vlaanderen. Het werd aangelegd na 1784 toen keizer Jozef II verbood om nog langer binnen de stadsmuren te begraven. Voor de aanleg kocht het stadsbestuur grond aan het toenmalige Sint-Trudoklooster in Assebroek. De Bruggelingen waren echter zo gehecht aan hun traditie dat ze het kerkhof smalend het rapestik noemden.

Rustplaats voor 130.000 mensen

In het begin van de 19de eeuw strekte de begraafplaats zich uit vanaf het poortgebouw aan weerszijden van de centrale dreef tot aan het grote kalvariekruis. Rijke families kochten grond langs die dreef en bouwden grafkelders en fraaie gedenktekens met een vergunning voor 25 jaar of ‘eeuwig’. De grafplaatsen lagen gerangschikt volgens de sociale klassen van toen met de hoogste klassen het dichtst bij de kalvarie. De graven van de armen ‘in stadsgrond’ werden na vijf jaar ontruimd. Tussen 1841 en 1919 werd de begraafplaats drie keer uitgebreid. Zo werden in 1841 percelen aangelegd voor de religieuze orden, waaronder een stuk grond voor de Anglicanen (er leefden toen veel Engelsen in Brugge). Later werd nog een perceel ‘niet-gewijde-grond’ (voor de niet-gedoopten) aangelegd, een kapel gebouwd en in 1919 een afzonderlijke begraafplaats voor de slachtoffers van Wereldoorlog I.

Vandaag beslaat de begraafplaats een oppervlakte van 12 hectare en liggen er 130.000 mensen begraven. In 1979 werd een columbarium (bewaarplaats van urnen) gebouwd en een strooiweide aangelegd. Voorts kunnen graftekens van vervallen grondvergunningen worden overgenomen. In de meer dan 200 jaar van zijn bestaan hebben heel wat bekende figuren daar een rustplaats gevonden zoals Achille Van Acker, kanunnik Duclos, kunstschilder Flori van Acker, architect Louis Delacenserie, Guido Gezelle en heel wat notabelen uit de Brugse geschiedenis. (LF)

_____De Brugse Begraafplaats, Dr. Clarysse en Bob Warnier, uitg. West-Vlaamse Gidsenkring, 82 pagina’s, 7 euro (verkrijgbaar in de Brugse boekhandels)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: