Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Kristien Dieltiens, de vrouw van 95 boeken

 

Foto: Wolfgang Schmidt

 

‘Allemaal hebben we vroeg of laat iets te overwinnen’

 Een stevige fantasyroman voor jongeren: met dat concept voor ogen schreef jeugdauteur Kristien Dieltiens een magisch verhaal met een bijzondere boodschap. Een mens kan bijna alles overwinnen als hij maar doorzet. Het boek ‘Drakendal’ levert daar het bewijs van, een boeiend verhaal voor jong en oud, over moed, jezelf zijn en avonturen en ervaringen die je tekenen voor het leven. Dieltiens’ zoon, Seppe Van den Berghe, zorgde voor mooie fantasy-illustraties.

 EXit: Kristien, uw 95ste (!) boek, heeft een voorgeschiedenis.

Kristien Dieltiens: ‘Enkele jaren geleden kreeg ik de vraag of ik geen verhaal wilde schrijven voor een kind dat erg leed onder de nevenwerkingen bij de behandeling van kanker. Alhoewel ik mij de laatste jaren heb gedistantieerd van boeken met een thema, in opdracht, bleef deze vraag toch hangen. Wat betekent dit voor een kind: vechten voor je leven zonder wapens? Voortdurend pijn hebben en niemand die je een antwoord kan geven op de vraag ‘waarom ik?’. De dreiging van een onoverwinnelijk monster, van vallen en weer opstaan, van het niet-meer-kunnen, ook al zegt iedereen dat je moet volhouden? Van het zwaard dat boven je hoofd blijft hangen, ook als je genezen  wordt verklaard. Van het opnieuw moeten beginnen, want er is een periode voor de draak en erna.’

EXit: Desondanks hebt u toch de opdracht aanvaard?

Kristien: ‘Zeker. Vier jaar geleden begon ik eraan, maar ik voelde al vlug dat het niet vlotte. Ik bleef gevangen in de opdracht met de kernwoorden: kanker, kind, pijn en overwinnen. Ik moest eerst afstand nemen, eerst andere dingen doen zoals over vrolijke dingen schrijven, schilderen, koken, mijn kinderen en kleinkinderen knuffelen, lui zijn, even niets willen, plannen maken, lezen en veel meer.’

EXit: Maar de vraag bleef hangen…

Krisitien: ‘Juist, die vraag bleef in mijn hoofd hangen. Als een vervelend insect dat doorheen mijn gedachten zoemde en me prikte. En opeens was daar die oplossing. Ik moest een verhaal schrijven over ieder van ons, kind of volwassene. Allemaal hebben we vroeg of laat iets te overwinnen. Wat het ook kan zijn, verdriet, scheiding, dood, afscheid nemen, ziekte of iets dergelijks. Iedereen die oud genoeg is om terug te blikken, kan zeggen waar hij of zij door een dal is moeten gaan en wat of wie de tegenstanders waren die moesten worden overwonnen.’

EXit: U hebt een boontje voor fantasyfiguren zoals draken.

Kristien: ‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door oude mythische verhalen en sprookjes. En ik ben niet de enige in onze cultuurgeschiedenis. Een draak werd beschouwd als onoverwinnelijk. Hij is zo oud als de wereld zelf en niemand is in staat om hem echt te doden. We kunnen hem alleen bedwingen en dit mogen we beschouwen als een overwinning. Vele beelden hiervan zien we terug aan kerken en kathedralen. Ridder Joris en de aartsengel Michaël, allebei proberen ze vanop hun paard, met de lans, de draak op de grond in bedwang te houden. Zo ontstond Drakendal. Als een verhaal over in-ontwikkeling-zijn, geboren worden en sterven, wedergeboorte in vele gedaantes, het oude overwinnen om het nieuwe te laten groeien.’ (LF)

Drakendal, Kristien Dieltiens, uitgeverij De Eenhoorn

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: