Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Een andere blik op voeding

 

 Een buitenbeentje in het assortiment boeken van uitgeverij Zorro is de publicatie ‘Voeding en de gevende kracht van de mens’. Geen hoofdrol voor Brugge deze keer, want hier staat de voedingsleer centraal. Heinz Grill is de auteur van het van oorsprong Duitstalige boek. Peter Vandermeersch, kok en docent van de vegetarische kookschool De Zonnekeuken (Assebroek), stond samen met een vijftal mensen in voor een Nederlandstalige vertaling.Heinz Grill werpt met zijn werk een volledig nieuw licht op onze relatie tot voeding en levensmiddelen. Hij belicht in dit boek zowel de voeding alsook de mens vanuit een ruimer gezichtspunt. ‘Het is niet zo eenvoudig om vandaag nog je weg te vinden in de vele informatiestromen over voeding, de talloze diëten en de vele voedingsleren. Veelal word je ook geconfronteerd met tegenstrijdige informatie waardoor meestal al snel de vraag komt van wat je uiteindelijk nog kan of mag eten. Dit boek wil aan deze vele informatie niet nog eens een boek toevoegen, maar vooral ons inzicht in voeding wezenlijk verruimen’, zegt Peter Vandermeersch.

De voedingsmiddelen en hun beschrijving worden niet gecatalogeerd onder ‘nieuwe voedingsleer’ of onderverdeeld in ‘gezond of ongezond’. Vandermeersch: ‘De beschrijving  van de voeding is niet gebonden aan een of andere richting. Ze wordt vooral bekeken vanuit een ziels-geestelijk perspectief. Zo beschrijft de auteur vakkundig de werking van een voedingsmiddel en hij beschrijft deze werking zowel op fysiek vlak, op

energetisch vlak of het vlak van de levenskrachten, alsook op vlak van het bewustzijn.’

 

Koken met liefde

Naast de keuze van de voedingsmiddelen besteedt het boek ook veel aandacht aan de manier waarop of hoe we iets bereiden. ‘Het gaat hier dus niet enkel om wat we bereiden, maar vooral met welk bewustzijn we iets bereiden’, stelt de kok en docent van De Zonnekeuken. ‘Daarmee opent Grill een geheel nieuw gebied dat de bewustzijnsontwikkeling praktisch en concreet integreert in het vakgebied van de keuken en de voeding. Zo kunnen we dan mettertijd ook het koken vanuit een heldere en klare gedachtenvoorstelling in zijn werking leren onderscheiden in vergelijking met het koken vanuit de buik of het koken op gevoel of het intuïtieve koken. De veelgehoorde uitspraak ‘koken met liefde’, die iets zegt over de manier waarop iets bereid wordt, zou hier gezien kunnen worden als een vormgevende en kunstzinnige bewustzijnsactiviteit die we als mens ontwikkelen en toevoegen aan de voedingsmiddelen die komen uit de natuur.’ (ADC)

http://www.zorrobooks.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: