Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

blauwdruk van Het Entrepot brengt Brugse muziekscene in kaart

 

Het Entrepot trekt op onderzoek uit: het regionaal (open) jongerenhuis wil de Brugse muziekscene met zijn noden en behoeften in kaart brengen. Iedere muzikant uit Brugge en omgeving kan hiervoor nog tot begin november een enquête invullen, terug te vinden op de website en de sociale mediakanalen van Het Entrepot. De Blauwdruk (ofte de resultaten) wordt op zondag 25 november gepresenteerd in Villa Bota.

 

Het opzet van Blauwdruk gaat uit van Het Entrepot, maar ook andere organisaties zoals Poppunt (bovenlokaal), Cultuurcentrum Brugge/Brugotta, Popcollege, Metronoom, Cactus Muziekcentrum, Snuffel vzw, The Jamm, Jeugdhuis Comma , Villa Bota en Humus Music dragen het onderzoek een warm hart toe. Ieders ervaring en insteek werken hierbij verrijkend. ‘We hopen dat iedereen die met muziek bezig is en in Brugge of de wijde omtrek (Beernem, Zedelgem…) woont, een paar minuten over heeft om de bevraging in te vullen. Dat kan een jonge starter zijn die op zijn zolderkamer op een gitaar tokkelt tot een professionele band of ouwe rotten in het vak. Ook muzikanten die niet van Brugge afkomstig zijn, maar een band hebben met de stad doordat ze bijvoorbeeld in een groep spelen met een Brugse link, nodigen we vriendelijk uit’, zegt Ward Dupan die verantwoordelijk is voor productie en programmatie in Het Entrepot.

EXit: Wat willen jullie precies meten?

Ward Dupan: ‘Het opzet is om de Brugse muziekscene met zijn noden en behoeften in kaart te brengen. De grootste vraag is of Brugge een vruchtbaar klimaat heeft voor (jonge) muzikanten. Je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen hoe het komt dat in Kortrijk groepen als SX, Balthazar en Goose sterk doorgroeien en dat in Brugge minder het geval is. Ligt dit aan organisaties, het beleid, het drinkwater of is het puur toeval? In de eerste plaats willen we met Blauwdruk de Brugse scene in kaart brengen. Hoeveel muzikanten zijn er in Brugge? In welke genres situeren zij zich voornamelijk en hoe actief zijn zij? Verder spitst de enquête zich toe op drie verschillende categorieën: repetitieruimtes, speelplekken en ondersteuning. We onderzoeken of er in Brugge een nood is aan ruimtes om te repeteren, aan speelplekken of er eerder behoefte is aan meer ondersteuning op financieel, materieel, of op vlak van kennis.’

EXit: Wat gaan jullie concreet met de resultaten van het onderzoek doen?

Dupan: ‘Dit hangt volledig af van de resultaten. Als hieruit blijkt dat Brugge een fantastische stad is om in te werken als muzikant, dan is deze Blauwdruk een pure bevestiging hiervan. Als hieruit blijkt dat er werk aan de winkel is, kan Blauwdruk misschien een startsein zijn om de handen uit de mouwen te steken. In een eerdere Blauwdruk die de nood aan ateliers voor Brugse kunstenaars onderzocht, bleek dat de vraag énorm was. Daardoor zijn wij naar het stadsbestuur kunnen stappen en is hier een initiatief als De Tank uit voortgevloeid (een tijdelijke invulling van een leegstaand pand op de Burg, waar Het Entrepot nu aan een veertigtal kunstenaars een ruimte biedt). Als blijkt dat er ook voor Brugse muzikanten een grote nood is, willen we met Het Entrepot dit zéker bekijken of we ook hier wat aan kunnen doen.’

EXit: Waar en wanneer weten we meer?

Dupan: ‘De resultaten worden bekendgemaakt op zondag 25 november in Villa Bota. We organiseren een debat waarbij we verschillende kenners uit het vak samen plaatsen. Zij laten hun licht schijnen over de resultaten van de bevraging. Iedereen is welkom om af te komen en mee te discussiëren over de uitkomst van de enquête. Het debat is ook te volgen via Villa Bota Radio, die een livestream zal opzetten. Daarnaast gieten we de resultaten ook in een kleine publicatie die we willen verspreiden onder de hele Brugse muziekscene.’ (ADC)

Alle info en enquête op http://www.hetentrepot.be

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: