Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Na 14 oktober 2018: cultuur in de weegschaal

De verkiezingen van zondag 14 oktober worden straks iets meer dan ‘a day in the life’. Er staat immers voor heel velen heel veel op het spel. De voorspellingen over mogelijke coalities en/of voorakkoorden zijn dan ook weinig meer dan wishful thinking. Voor een keer beslist alleen de kiezer. Wij richten onze belangstelling vooral naar de invulling van het beleidsdomein cultuur. Daarom onderstaande vier vragen aan vijf lijsttrekkers. Hoe mooi kunnen beloften zijn! (LF)

 

1. Hoe evalueert u de inspanningen die Brugge de voorbije zes jaar heeft ontplooid op het gebied van cultuur en evenementen?

 2. Welke nieuwe accenten op cultureel gebied wil uw partij leggen bij een (eventuele) deelname in het nieuwe stadsbestuur?

 3. Wilt u, bij deelname, het beleid van de Triënnales voortzetten?

 4. Van welke programmapunten-cultuur wilt u desnoods een breekpunt maken?

                           ***********************************

Raf Reuse (Groen): ‘Blijven investeren in cultuur’

 1. De afgelopen zes jaar zijn er veel goede zaken gebeurd. De Triënnale was een groot succes en heeft heel wat bezoekers gelokt. Ook tijdens de zomer valt er heel wat te beleven in Brugge: Feest in ‘t Park, Vama Veche, Klinkende Kroegen, Moods! enz.

Toch heeft het stadsbestuur ook minder goede keuzes gemaakt. Voor de locatie van de nieuwe expohal werd gekozen voor de KTA-site. Ik blijf pleiten om dit nieuwe museum op de site van het Sint-Andreasinstituut te bouwen. De school was daar ook zelf vragende partij voor. Zo kan de expohal rechtstreeks verbonden worden met het naburige Groeningemuseum. Op die manier krijgt Brugge een prachtige museumsite. Ook de intentie van het stadsbestuur om de Ryelandtzaal van de hand te doen, was onaanvaardbaar. De cultuurtempel zou verkocht worden aan een projectontwikkelaar voor een appel en een ei. Deze zaal is Brugs erfgoed en wordt veel gebruikt door het Conservatorium. Samen met heel veel cultuurminnende Bruggelingen hebben we geprotesteerd tegen deze uitverkoop. Het schepencollege heeft uiteindelijk afgezien van haar plannen.

2. Er moet genoeg ruimte zijn voor elke vorm van cultuur in Brugge. Ieder initiatief moet zijn plaats kunnen hebben. Groen wil immers dat cultuur er voor iedereen is. Daarom moeten we de komende zes jaar ons inzetten om bepaalde doelgroepen (jongeren, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond) meer te bereiken. Iedere Bruggeling moet zijn gading kunnen vinden in ons cultuuraanbod. Ook jongeren moeten zich hier kunnen ontspannen en amuseren. Groen ziet de komst van muziekcentrum Cactus als een grote opportuniteit. Cactus zal zich vestigen op het Kanaaleiland. Gezellige cafeetjes en muzikale bars kunnen de Cactuszaal versterken. Het Kanaaleiland kan zo de pop & rock-hub van Brugge worden waar jongeren zich kunnen uitleven.

Verder wil Groen de UiTPAS promoten. Dat is een spaar- en voordelenprogramma die vrijetijdsparticipatie wil stimuleren. Wie aan activiteiten van het UiTPAS-programma deelneemt, krijgt punten waarmee je nog meer kan beleven. Mensen in armoede krijgen een grotere korting. Zo belonen we vrijetijdsparticipatie en zorgen we ervoor dat echt iedereen van cultuur kan genieten. Voorts is het belangrijk dat verenigingen, kunstenaars en cultuurhuizen ook voldoende middelen van de stad krijgen. Dat is een garantie voor kwaliteit.

3. Absoluut! De Triënnale is een meerwaarde voor Brugge. Het is belangrijk dat we naast onze vaste waarden ook moderne kunst in onze stad toelaten. Die hedendaagse kunst in een historische binnenstad maakt de Triënnale uniek. Men komt van heel ver om de installaties te bekijken. Ook het Urb-Egg Café moet jaarlijks blijven doorgaan.

4. Ik wil blijven investeren in cultuur de volgende zes jaar. Er kan van besparingen geen sprake zijn. Brugge is altijd al een cultureel bruisende stad geweest en dat moet zo blijven.

Voor mij is de omgang met erfgoed essentieel. Groen beschouwt ons onroerend erfgoed in de eerste plaats als een geschenk, dus als iets wat we met z’n allen moeten koesteren. Een groot deel van het erfgoed in de binnenstad is religieus erfgoed, dus vooral kerken en kloosters. Die komen de laatste jaren steeds meer vrij. Dat biedt ons een enorme kans om creatief om te gaan met ruimte. Groen wil dat het stadsontwikkelingsbedrijf deze waardevolle sites een nieuwe invulling geeft, met respect voor de erfgoedwaarde. Zo kan een ontwijde kerk dienen als centrum voor zingeving en spiritualiteit voor alle Bruggelingen. Er kunnen huwelijken en begrafenissen plaatsvinden van mensen van alle levensbeschouwingen. Kerken kunnen ook anders worden benut, zoals voor zingevende economische activiteiten: boekhandel, bibliotheek, cafetaria, dienstencentrum … Ontwijde kerken en kloosters kunnen ook worden gebruikt door verenigingen die vaak op zoek zijn naar locaties voor culturele activiteiten. Het stadsbestuur moet hier een voortrekkersrol in spelen en vermijden dat ons erfgoed de speelbal wordt van investeerders die enkel op geldgewin uit zijn.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: