Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Na 14 oktober 2018: cultuur in de weegschaal

 

De verkiezingen van zondag 14 oktober worden straks iets meer dan ‘a day in the life’. Er staat immers voor heel velen heel veel op het spel. De voorspellingen over mogelijke coalities en/of voorakkoorden zijn dan ook weinig meer dan wishful thinking. Voor een keer beslist alleen de kiezer. Wij richten onze belangstelling vooral naar de invulling van het beleidsdomein cultuur. Daarom onderstaande vier vragen aan vijf lijsttrekkers. Hoe mooi kunnen beloften zijn! (LF)

 1. Hoe evalueert u de inspanningen die Brugge de voorbije zes jaar heeft ontplooid op het gebied van cultuur en evenementen?

 2. Welke nieuwe accenten op cultureel gebied wil uw partij leggen bij een (eventuele) deelname in het nieuwe stadsbestuur?

3. Wilt u, bij deelname, het beleid van de Triënnales voortzetten?

 4. Van welke programmapunten-cultuur wilt u desnoods een breekpunt maken?

                           ***********************************

 Pol Van Den Driessche (N-VA): ‘Een echt grote tentoonstelling’

 1. De kwaliteit van veel evenementen was goed. Niettemin was er soms te weinig respect voor creatieve ondernemers en kunstenaars uit onze regio. Zo blijft het voor kunstenaars zoeken naar een goede locatie. Tijdelijke vondsten, zoals De Tank (Burg) waren er wel, maar bieden geen structurele oplossingen.

Er kwam ook weinig of geen steun voor plaatselijke initiatieven zoals het indrukwekkende Wereldkantcongres deze zomer. Daar deed de overheid te weinig mee, nochtans is kant zo Brugs én ook hip. De grootste fout evenwel blijft de keuze voor het KTA als nieuwe museumsite. De evidentie blijft toch de gronden van het Sint-Andreas-instituut.

Tot slot toont de roof van de fontein-beeldengroep (’t Zand) en het gebrek aan degelijke verzekering van kunst in de publieke ruimte een gebrek aan waardering voor het Brugs erfgoed kunstpatrimonium.

 2. Grotere deelname en inspraak van Brugse kunstenaars en creatieve ondernemers in het cultuurbeleid. De Culturele Raad wordt best uitgebreid zodat ook individuele kunstenaars en creatieve ondernemers en meer jongeren vertegenwoordigd zijn, dus niet enkel verenigingen. De deelgemeenten moeten we ook meer betrekken in het cultuurbeleid: een cultuurruimte in enkele randgemeenten die door plaatselijke verenigingen kan worden gebruikt.

Bovenal moet er eindelijk nog eens een echt grote tentoonstelling komen met de focus op onze rijkste cultuurschatten en tegelijk onze sterkste troef. Een expo die de wereld verbaast. Met name rond en over de Vlaamse Primitieven of specifiek rond Van Eyck of Pourbus. Dat zou het meerwaarde-toerisme ook goed doen en ons imago op internationaal vlak nog versterken.

Meer coherentie tussen de verschillende cultuurtempels en plaatselijke initiatieven dringt zich ook op.

Wij willen ook het Voltijds Secundair Muziekonderwijs in Brugge gaan organiseren (als enige stad in West-Vlaanderen).

Opwaardering en verbreden van opera als muziekgenre (op het Minnewater of aan het kasteel Tudor bijvoorbeeld). Het Vlaamse karakter respecteren door te kiezen voor een Nederlandse naam voor evenementen (dat Klinkers werd geschrapt voor Moods! is gewoon dwaas).

En laten we met een aangepaste vorm van de Reiefeesten en betere verlichting iedereen charmeren en verbluffen. Organiseer maandelijks nocturnes in musea en open alle musea ook op maandagen.

 3. Absoluut, is een meerwaarde. Maar de inbreng van enkele van onze beste Vlaamse kunstenaars mag sterker. De Triënnale kan ook worden gecombineerd met plastische kunsten, muziekoptredens en literaire momenten. Nu lag het accent voornamelijk op het architecturale. 

4. Er moet in de cultuurstad Brugge eindelijk weer een volwaardige schepen van cultuur komen. Dat spreekt voor zich. Nu zit deze bevoegdheid ook te versnipperd over verschillende bestuurders. Alle cultuurvormen moeten we ook veel beter promoten en internationaal laten (uit)stralen.

Een Reactie op “Na 14 oktober 2018: cultuur in de weegschaal

  1. Wim Van Besien 09/10/2018 om 18:35

    Al is PVDD niet mijn politieke keuze. Betreffende cultuur kan ik weinig afsingen op een groot deel van zijn standpunten.

    Like

%d bloggers liken dit: