Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Na 14 oktober 2018: cultuur in de weegschaal (5/5)

 

De verkiezingen van zondag 14 oktober worden straks iets meer dan ‘a day in the life’. Er staat immers voor heel velen heel veel op het spel. De voorspellingen over mogelijke coalities en/of voorakkoorden zijn dan ook weinig meer dan wishful thinking. Voor een keer beslist alleen de kiezer. Wij richten onze belangstelling vooral naar de invulling van het beleidsdomein cultuur. Daarom onderstaande vier vragen aan vijf lijsttrekkers. Hoe mooi kunnen beloften zijn! 

We starten met burgemeester Renaat Landuyt, morgen met Dirk De Fauw.

 

 1. Hoe evalueert u de inspanningen die Brugge de voorbije zes jaar heeft ontplooid op het gebied van cultuur en evenementen?

 2. Welke nieuwe accenten op cultureel gebied wil uw partij leggen bij een (eventuele) deelname in het nieuwe stadsbestuur?

 3. Wilt u, bij deelname, het beleid van de Triënnales voortzetten?

4. Van welke programmapunten-cultuur wilt u desnoods een breekpunt maken?

                           ***********************************

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) :Niets houdt de bouw van de Cactuszaal nog tegen’

1. In tegenstelling tot Vlaanderen hebben we niet bespaard. Integendeel, er is bijgekomen: B-Major!, Bru-Taal en vooral de Triënnale. We hebben de evenementen gespreid in tijd en ruimte, van Ver-Assebroek tot aan de zee, niet alleen met Uitwijken, maar ook met nieuwe jaarlijkse evenementen zoals WeCanDance en Bomboclat.

2. Wij willen verder met het begonnen nieuw beleid. Na de architecturale beeldende kunst van de Triënnale willen we sterker inzetten op de literaire en letteren lijn via verdere uitwerking van Bru-Taal door alle Brugse betrokken culturele instellingen. In het verlengde hiervan maken we van het Guido Gezellemuseum een gezellig letteren-huis met tuin. En samen met de Republiek werken we de kunstendriehoek uit. Poortersloge en de nieuwe Museumhal zorgen voor meer tentoonstellingsruimte. En vergeet niet dat we eindelijk ook een volwaardige depot en museumatelier zullen hebben. Tenslotte: niets houdt de bouw van de Cactuszaal nog tegen. 

 3.Uiteraard. Na als minister van Toerisme Beaufort te hebben gelanceerd, droomde ik er altijd van om ooit de Triënnale terug in Brugge te brengen. Dit is gelukt. Ik ben blij dat sommigen tot inkeer gekomen zijn en tijdig de afschaffing van de Triënnale uit hun programma geschrapt hebben.

4. Ik maak nooit breekpunten en laat me nooit breken. Ik probeer altijd voortdurend iedereen stap voor stap te overtuigen ook cultureel verder met Brugge te gaan. Ook daar is de Triënnale op alle vlakken een mooi voorbeeld van.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: