Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Zestig jaar ‘Vrienden van de kunst’

Rudy Denolf (l) en Bertil van Outryve

 

 

Sinds 1958 zijn ze een verrijkende troef voor de Brugse musea: de ‘Vrienden van de Stedelijke Musea’, een vrijwilligerslegioen met 1.800 leden en een veelkoppige werking. Ze doen prospecties, schenkingen en aankopen van kunstwerken, dit in overleg met en steunend op de expertise van het museumbestuur. Ze bestaan zestig jaar en vieren dat men een opgefriste uitgave van hun ‘Museum Brugge Magazine’ en een overzichtstentoonstelling in het Arenthuis onder de vlag ‘Schatten van vrienden, 60 jaar aanwinsten’. Voorzitter Bertil van Outryve en secretaris en doet-al Rudy Denolf lichten hun verhaal toe.

Bertil van Outryve: ‘De werking van de Vrienden is in de loop der tijden enorm veranderd. Nu verzamelen we vooral fondsen via crowdfunding, zoals recent met de succesvolle campagne voor de restauratie van de Bidkapel van het Gruuthusepaleis die 65.000 euro opbracht. Daarnaast doen we ook gerichte aankopen, zoals onlangs met een 15deeeuws borstjuweel van een historische Bruggeling. We richten onze werking ook steeds meer naar publiekswerking en promotie van onze musea, middels exclusieve bezoeken, nocturnes en druk bijgewoonde lezingen in ‘onze’ Vriendenzaal. Een nieuwe look van ons Museumblad en een up-to-date website kon niet achterblijven. Het hoogtepunt is nu de tentoonstelling in het Arentshuis met een selectie van door ons aangekochte kunstwerken.’

EXit: Het verhaal van de Vrienden startte toch vroeger dan in 1958?

Rudy Denolf: ‘Dat klopt. In 1902 werd in het Provinciaal Hof een tentoonstelling georganiseerd met werk van de Vlaamse Primitieven waar 35.000 bezoekers op afkwamen, een zelden geziene overrompeling. In het kielzog kwamen lokale notabelen samen en richtten een maatschappij, De Vrienden van de Musea, op. Het hoofddoel was de bouw van een museum voor de Vlaamse Primitieven die toen nog een bedreigd bestaan hadden in de Bogaerdenkapel. Ze deden ook een aantal aankopen, waaronder Het Laatste Oordeel van JHeronimus Bosch. Spijts de goede wil duurde het toch tot in 1930 vooraleer het Museum er kwam.’

EXit: De werking van die Vrienden verwaterde en in 1958 werd een nieuwe poging opgestart.

Denolf: ‘Op 27 november 1958 werd in het stadhuis de nieuwe vereniging ‘De Vrienden van de Musea’ opgericht. Volgens de statuten mochten alleen werken van overleden kunstenaars worden aangekocht, maar desondanks werden ook heel wat moderne werken als van Paul Delvaux en Magritte aangekocht. Een zeer belangrijke aankoop liep in 1983 met twee luiken van Petrus Christus, maar later onderzoek leerde dat beide panelen nogal ‘ingrijpend’ waren gerestaureerd.’

EXit: Jullie beschikken over een zeer talrijk vrijwilligerslegioen. Opvallend.

Denolf: ‘Vooral na 1987 startte het mooie verhaal van de vrijwilligers die, onder meer, logistieke steun verleenden tijden de grote tentoonstellingen. Zij baatten de museumshop uit en met de opbrengsten werden kunstwerken aangekocht. Er waren ook moeilijke momenten. Een door de Stad bestelde ‘doorlichting van het museumbeleid’, uitgevoerd door professor Guido De Brabander, oordeelde snoeihard over ‘De Vrienden’. Ze hadden ‘te veel impact op het museumbeleid en trokken taken naar zich toe die in feite door het museumpersoneel uitgevoerd moesten worden.’ Later kwam alles weer goed. Voor De Vrienden wordt de uitdaging om op domeinen, waarop de musea om financiële redenen niet kunnen inspelen, zich nuttig te maken.’ (LF)

Schatten van Vrienden, 60 jaar aanwinsten in Arentshuis, tot 27 januari 2019. Bruggelingen gratis, anderen 6 euro. Info op http://www.vsmb.be

 

 

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: