Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

De nieuwe Beurssite krijgt vorm

 

‘Hoogwaardige architectuur op Brugse maat’

 

Er is ruim 18 jaar over gegaan, maar het dossier ‘Beurshalle’, zowel een nieuw beursgebouw als een nieuwe congreszaal, staat eindelijk ‘start to run’. Met deze realisatie neemt Brugge straks een hoge vlucht op het vlak van moderne architectuur, een evolutie die onstuitbaar werd ingezet in Brugge-2002 met de bouw van het Concertgebouw. De nieuwe Beurssite zal straks, met het heraangelegde Koning Albertpark en het nieuwe ’t Zand, een heel frisse en eigentijdse look geven aan de Brugse inkom.

 Ere wie ere toekomt, het was schepen Boudewijn Laloo die als geen ander dit dossier heeft voort gestuwd. Sinds 2000, toen als schepen van financiën, pleitte hij in menig kranteninterview voor ‘een Brugge waardige beurs- en congresinfrastructuur’. In 2003 mocht een studiebureau op zoek gaan naar mogelijke locaties. Kwamen aan bod: Veemarkt Sint-Pieters, Kanaaleiland, de Oesterparking (achterkant station) en de Vaartdijkstraat. Elke locatie bleek verdedigbaar met specifieke moeilijkheden, maar er daagden amper privé-investeerders op voor dit project. In 2015 besliste het schepencollege dan maar om het dossier vanaf de start terug te openen. De heraanleg van ’t Zand en de Vrijdagmarkt bood onverhoopte kansen om de oude, tot op de draad versleten, Beurshalle te slopen en West-Brugge te verrijken met een groots bouwproject.

EXit: Vreemd dat voor dit bouwdossier geen privé-investeerders opdaagden?

Schepen Boudewijn Laloo: ‘Ze bleken niet zeer geïnteresseerd om grote risico’s te nemen. Daarom hebben we beslist om het zelf te doen. De financiële middelen daarvoor halen we uit de toeristentaks. Zij, de toeristen, betalen uiteindelijk het gebouw, niet de Bruggeling.’

EXit: Sommigen beweren dat dit congrescentrum te klein opgezet is?

Laloo: ‘Deze kritiek hebben we vroeger ook gehoord bij de bouw van het Concertgebouw. Vandaag hoor je die opmerking niet meer. Voor een megacomplex ontbreekt de ruimte. Dit gebouw is op Brugse maat gesneden.’

EXit: Voor de architectuurwedstrijd daagden enkele grote namen op?

Burgemeester Renaat Landuyt: ‘Wij kozen voor het werk van de Portugese toparchitect Souto de Moura, omdat de sterkte van zijn ontwerp schuilt in het feit dat hij een gebouw voorstelt dat zich niet opwerpt tegenover de stad, maar er zich aan aanpast. Dit is de kracht en de pracht van dit concept. Het is gericht op de omgeving. Bovendien ben ik zeer tevreden met dit project omdat het West-Brugge terug verbindt met de rest van Brugge.’

De werkwijze voor de toekenning wordt stilaan vertrouwd. Voor de bouw van het Concertgebouw werd al een jury van deskundigen, onder leiding van (wijlen) Gerard Mortier, samengebracht. Voor het Beurshalle-dossier werd die eer toevertrouwd aan bOb Van Reeth, een onbetwiste autoriteit in architectuurmiddens.

bOb Van Reeth: ‘Ik heb het geluk gehad om zowel in binnen- als in buitenland veel als ontwerper gevraagd te worden. Dit soort opdrachten eist een grote gevoeligheid voor delicate en zogenaamde ‘moeilijke plekken’. Sinds 2011 ben ik trouwens lid van de Brugse expertencommissie van Unesco. En als voorzitter was ik ook al betrokken bij de beoordelingen van de inzendingen voor de heraanleg van ’t Zand.’

‘Wat mij als voorzitter hierbij sterk opviel, is de bijzonder grote professionaliteit van de stedelijke diensten bij het nazicht en de opvolging van het dossier. Ik ben deze bijzondere kwaliteit op lokaal niveau zelden tegengekomen.’ (LF)

 

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: