Exit Magazine

Maandelijks Brugs Cultuurblad

Ongewoon leven in de Brugse reien

Foto Friese Landuyt

 

Triënnale Brugge Vloeibare Stad schenkt dit jaar aandacht aan een verrassende inwoner van de Brugse reien: de Chinese wolhandkrab.

Triënnale Brugge 2018 bouwt dit jaar verder op het thema ‘Brugge als megapolis’ uit 2015. Hoe flexibel en vloeibaar kan een stad als Brugge zijn in een tijd waarin niets nog zeker lijkt? Vanaf 5 mei verschijnen er constructies van hedendaagse kunstenaars en architecten in de historische binnenstad. Triënnale Brugge Vloeibare Stad brengt voor de gelegenheid een ongewone inwoner van de stad onder de aandacht: de Chinese wolhandkrab.

De Chinese wolhandkrab is in China een delicatesse. De eerste waarnemingen van deze krab in Vlaanderen dateren van 1933. In Brugge leven er intussen tienduizenden van deze exoot waardoor ze onder meer wat voedsel betreft een concurrent is van inheemse soorten. De krab kan niet zwemmen, maar kan wel zo’n vier verdiepingen hoog op muren klimmen. Ze is de enige zoetwaterkrab in onze waterlopen, meren en beken.

Visbestand meten

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zette alvast fuiken uit om metingen te doen naar het visbestand in de Brugse reien. De vissen die daarin terechtkwamen, liet het INBO inventariseren. In de Brugse reien zijn er diverse soorten te spotten zoals de paling, brasem, een inheemse predator de rivierbaars en de Chinese wolhandkrab.

“De vangsten zijn beter dan onze vorige metingen in 2011,” vertelt bioloog bij het INBO Hugo Verreycke. “Het is een typisch visbestand voor geen al te best, maar geen zeer slecht water. De vissen die in Brugge voorkomen kunnen tegen vervuiling en leven in stilstaand water.” (FRIESE LANDUYT)

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: